เครื่องวัดความเข้มข้นของไอออน ISE

รู้จักกับเครื่องวัดความเข้มข้นของไอออน ISE (Ion Selective Electrode)

Ion Selective Electrode เป็นขั้วไฟฟ้าไอออนที่เฉพาะเจาะจง ( SIE ) เป็นตัวแปลงสัญญาณที่แปลงกิจกรรมของเฉพาะไอออนที่ละลายในการแก้ปัญหาให้เป็นไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น แรงดันไฟฟ้าที่เป็นทฤษฎีขึ้นอยู่กับลอการิทึมของกิจกรรมอิออนไปตามสมการ Nernst อิเล็กโทรดที่ใช้ไอออนถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีและการวิจัยทางชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ที่การวัดไอออนิกหรือความเข้มข้นในสารละลาย สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัดค่า pH หรือโวลต์มิเตอร์

ประเภทของอิเล็กโทรดเลือกไอออน

 • Glass Electrodes : ขั้วไฟฟ้ากระจกที่ทำจากเยื่อแก้วชนิดแลกเปลี่ยนไอออนและมีการเลือกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Ag + , Na +และ H + แก้ว chalcogenide แต่มีการเลือกที่ดีสำหรับคู่ชาร์จประจุโลหะเช่น Cd 2+และ Pb 2+
 • Crystalline Electrodes: polycrystallitesของสารเดี่ยวเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของวัสดุเมมเบรนผลึก พวกมันมีการเลือกที่ดีเนื่องจากไอออนเท่านั้นที่สามารถรบกวนการตอบสนองของอิเล็กโทรด
 • Ion-exchange Electrodes : เรซินแลกเปลี่ยนไอออนเป็นเยื่อโพลิเมอร์พิเศษที่มีสารแลกเปลี่ยนไอออนเฉพาะ อิเล็กโทรดเฉพาะไอออนเป็นอิเล็กโทรดที่แพร่หลายที่สุดโดยมีการเลือกแบบแอนไอออน อย่างไรก็ตามพบว่าอิเล็กโทรดเหล่านี้มีความทนทานทางเคมีและทางกายภาพต่ำ
 • Enzyme Electrodes : อิเล็กโทรดเอนไซม์ดำเนินการตามหลักการที่ว่าเอนไซม์ทำปฏิกิริยากับสารเฉพาะและผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยานี้ถูกตรวจพบโดยอิเล็กโทรดที่เลือกไอออนที่แท้จริง ปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นภายในเยื่อหุ้มพิเศษที่ครอบคลุมอิเล็กโทรดอิออนที่เลือกอย่างแท้จริง

 

กลไกการทำงานของอิเล็กโทรดเลือกไอออน

Ion Selective Electrode ทำงานตามหลักการของเซลล์กัลวานิก ประกอบด้วยอิเล็กโทรดอ้างอิงเมมเบรนที่เลือกไอออนและโวลต์มิเตอร์ การขนส่งของไอออนจากพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำผ่านการจับเลือกของไอออนที่มีไซต์เฉพาะของเมมเบรนสร้างความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น ความแตกต่างระหว่างศักย์ไฟฟ้าและเมมเบรนขึ้นอยู่กับกิจกรรมของไอออนเฉพาะในสารละลาย ความแข็งแรงของประจุสุทธิที่วัดได้จึงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของไอออนที่เลือก ศักย์ไฟฟ้าสามารถปรับเทียบได้ด้วยวิธีโดยตรงการเพิ่มมาตรฐานและการไตเตรท อย่างไรก็ตามการสอบเทียบโดยตรงเป็นวิธีการทั่วไปในการวัดความเข้มข้น

การประยุกต์ใช้งาน

 1. การวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
 2. การตรวจสอบน้ำใต้ดิน
 3. การตรวจจับฟลูออไรด์รอบ ๆ โรงงานอลูมิเนียม
 4. ห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์

 

เครื่องวัดความเข้มข้นของไอออน ISE (Ion Selective Electrode)

เครื่องมือวิเคราะห์ ISE ทำงานด้วยระบบ potentiometry ซึ่งจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญคืออิเล็คโทรด (electrodes) 2 ชนิด ได้แก่ อิเล็คโทรดสำหรับวัดแรงเคลื่อนประจุไฟฟ้า (ISE electrode) และอิเล็คโทรดอ้างอิง (reference electrode) และแผ่นเยื่อยาง (membrane) ที่เหมาะสมเฉพาะไอออนแต่ละชนิด
หลักการของ potentiometry ก็คือ การวัดการเปลี่ยนแปลงของแรงเคลื่อนประจุไฟฟ้า (electromotive force หรือ E, potential) ที่เกิดขึ้นในวงจรการวัดศักย์ไฟฟ้าระหว่างอิเล็คโทรด ISE และอิเล็คโทรดอ้างอิงในขณะที่ไอออนถูกกั้นด้วยแผ่นเยื่อ membrane

การวิเคราะห์อิเล็คโทรไลท์ ด้วย ISE มี 2 แบบ
การวัดโดยตรง (Direct method) เป็นการวัดกิจกระทำของไอออนในสาร ตัวอย่างโดยไม่ต้องเจือจางใด ๆ ทั้งสิ้น เช่น เครื่อง NOVA , ORION ฯลฯ เป็นต้น
การวัดโดยอ้อม (Indirect method) เป็นการวัดกิจกระทำของไอออนในสารตัวอย่างที่เจือจางมาก่อนแล้วเช่นเดียวกับการวิเคราะห์โซเดียม และโปแตสเซียมโดยวิธี FAES เช่น เครื่อง Beckman E2A เป็นต้น

 

ข้อผิดพลาดในการใช้เครื่อง ISE

ข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจน (Obvious error) เนื่องจากแผ่นเยื่อบางลดความจำเพาะต่อไอออนที่ต้องการวัดเพราะมีโปรตีนเคลือบหรือห่อหุ้มแผ่นเยื่อบางส่วนที่มีความไวต่อ ไอออนไว้หรือมีการปนเปื้อนที่แผ่นเยื่อบางโดยไอออนอื่นๆหรือมีปฏิกิริยากับไอออนจำเพาะจึงทำให้อิเล็คโทรดลดการตอบสนอง ต่อการวัดไอออนจำเพาะที่ต้องการไปและจะแสดงผล ออกมาอย่างชัดแจ้งในกรณีที่มีการอุดกั้นบริเวณรอยต่อของ liquid-liquid junction
ข้อผิดพลาดเนื่องจากถูกกีดกั้น (Exclusion error) คือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากไอออนที่ต้องการวัดโดยจำเพาะถูกกีดกั้นหรือถูกกำจัดด้วยไอออนหรือสารอื่น ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากมีปริมาณไขมันและโปรตีนในสารตัวอย่างมากเกินไป แต่สาเหตุนี้ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ทางอ้อม (indirect method)

 

การบำรุงรักษาเครื่อง ISE

 1. ทำความสะอาดอิเล็คโทรด สายปั๊มและส่วนประกอบอื่น ๆ ตามวิธีและช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้เครื่องอย่างเคร่งครัด
 2. สารละลายมาตรฐานและน้ำยาสำหรับล้างเมื่อใช้แล้วต้องปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันการระเหยและ มีการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองภายนอก ถ้ามีตะกอนหรือขุ่นควรเลิกใช้
 3. หากมีสารเคมีหกราดลงบนเครื่องให้รีบล้างทำความสะอาดโดยเร็ว
 4. เหตุขัดข้องทางไฟฟ้าอิเล็คโทรนิค ควรแจ้งช่างผู้ชำนาญการแก้ไข
 5. หมั่นสังเกตุอาการผิดปกติการทำงานของเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขขั้นต้น หรือหยุดใช้เครื่องทันที
 6. ควรเปลี่ยนอุปกรณ์เสื่อมสภาพการใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th LINE ID:neonicstool

฿48,000.00 ฿46,550.00

HI98191 เป็นเครื่องวัดค่า pH และเครื่องวัด ORP Meter และ ISE แบบพกพาสำหรับไปใช้งานในภาคสนาม มีความทนทานพร้อมกับประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเครื่องวัดวัดระดับห้องปฎิบัติการ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 สามารถถ่ายโอนข้อมูลผลการวัดไปยังเครื่องพีซีได้โดยใช้ Micro USB ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ช่วงการวัด pH -2.000 ถึง 16.000 pH (ความแม่นยำ ± 0.002 pH)
 2. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV (ความแม่นยำ ± 0.2 mV)
 3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.4 ° C)
 4. สินคุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
฿85,000.00 ฿75,810.00

เครื่องวัด pH และเครื่องวัด ORP Meter และไอออน (ISE) Benchtop pH Meter แบบตั้งโต๊ะ Research Grade รุ่น HI5222 เป็นเครื่องวัดค่า pH ISE mV แบบเบ็ดเสร็จ HI5222 ทำให้การวัดค่าต่างๆ ทำได้ง่ายรวดเร็วและแม่นยำกว่าที่เคย ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ การผสมผสานเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงเข้ากับขนาดและรูปแบบที่ใช้งานง่าย เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ คุณภาพสูงขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ช่วงการวัดค่า pH -2.000 ถึง 20.000 pH (ความแม่นยำ pH  0.002 pH)
 2. ช่วงการวัด ORP ± 2000 mV (ความแม่นยำ ± 0.2 mV)
 3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ºC (ความแม่นยำอุณหภูมิ ± 0.2 ° C)
 4. ช่วงการวัด ISE 1 x 10⁻⁶ ถึง 9.99 x 10¹⁰ (ความแม่นยำ ISE ± 0.5%)
 5. Data Logger ตั้งค่าได้ระหว่าง 1 วินาทีถึง 180 นาที
 6. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
 7. มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
฿102,000.00 ฿83,790.00

เครื่องวัด pH/เครื่องวัด ORP Meter/ISE/ เครื่องวัด EC Meter/เครื่องวัด TDS Meter/Resistivity/Salinity and Temperature รุ่น HI5522 เป็นเครื่องวัดค่าแบบตั้งโต๊ะ Research Gradeจอ LCD ขนาดใหญ่ สัมผัสแบบ Capacitive และพอร์ต USB สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หัววัดค่า pH Electrode คุณภาพสูงทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส ย่านการวัดค่า pH 2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูงเกรดงานวิจัย เหมาะสำหรับสถาบันวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานสูง และอุตสาหกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ สินค้าคุณภาพ มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

Showing all 3 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th