เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter) หรือเรียกว่า DO Meter เป็นการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำเพื่อตรวจสอบว่ามีออกซิเจนเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำหรือไม่ มี 3วิธีในการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้แก่วิธีการวัดสี (Colorimetric methods) และใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน (DO Meter) และวิธีการ Winkler titration method  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

Showing all 30 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th