Electrode Cleaning Solution

Electrode Cleaning Solution หรือน้ำยาทำความสะอาดและล้างหัววัดเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าสาเหตุที่ทำให้ค่าจากเครื่องวัดไม่ถูกต้อง สาเหตุหนึ่งมาจากหัววัดที่สกปรก ดังน้ำเราจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดและล้างหัววัดด้วยน้ำยาที่ถูกต้อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

฿1,500.00 ฿1,000.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด (General Purpose) Goline รุ่น HI7061-023 เป็นน้ำยาทำความสะอาดหัววัดทั่วไป เพียงแค่แช่หัววัด (Electrode) ไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI7061L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบอื่นๆ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿1,700.00 ฿1,250.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด (General Purpose Cleaning) รุ่น HI7061L เป็นน้ำยาทำความสะอาดหัววัดทั่วไป เพียงแค่แช่หัววัด (Electrode) ไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI7061L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบอื่นๆ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,000.00 ฿1,700.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด (Cleaning Solution for Proteins) รุ่น HI7073L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดแบบเอนไซม์พิเศษที่มีสูตรเฉพาะ สำหรับใช้ในทำความสะอาดหัววัด (Electrode) ที่ถูกเคลือบด้วยโปรตีน เพียงแค่แช่หัววัด (Electrode) ไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI7073L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,000.00 ฿1,700.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด (Cleaning Solution for Inorganic) รุ่น HI7074L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อขจัดสารอนินทรีย์จากหัววัด (Electrode) เพียงแค่แช่หัววัด (Electrode) ไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI7074L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,000.00 ฿1,700.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด (Cleaning Solution for Oil and Fats) รุ่น HI7077L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อขจัดคราบน้ำมันและไขมันจากหัววัด (Electrode) เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI7077L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด (Grease and Fats Acid) รุ่น HI70630L (Acid Type) เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษ เพื่อขจัดคราบจาระบีและกรดไขมันจากหัววัด (Electrode) เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70630L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด (Grease and Fats Acid) รุ่น HI70631L (Alkaline Type) เป็นสารละลายชนิดด่าง (Alkaline Type) สำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อขจัดคราบจาระบีและกรดไขมันจากหัววัด (Electrode) เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70631L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning & Disinfection Solution for Blood Products รุ่น HI70632L เป็นสารละลาย สำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสำหรับหัววัดที่ปนเปื้อนเลือด เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70632L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning Solution for Wine Deposits รุ่น HI70635L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ล้างหัววัดซึ่งเคลือบด้วยไวน์และตะกรันของไวน์ เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70635L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning Solution for Wine Stains รุ่น HI70636L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ล้างหัววัดซึ่งมีคราบไวน์ เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70636L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning Solution for Milk Deposits รุ่น HI70640L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ล้างหัววัดซึ่งมีคราบหรือตะกอนของนม เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70640L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning Solution for Dairy รุ่น HI70641L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ล้างหัววัดซึ่งมีคราบของนม (Dairy Products) เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70640L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning Solution for Cheese Deposits รุ่น HI70642L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ล้างหัววัดซึ่งมีคราบชีสหรือเนยแข็ง เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70642L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning Solution for Soil Deposits รุ่น HI70663L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ล้างหัววัดซึ่งมีคราบดิน เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70663L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning Solution for Humus Deposits รุ่น HI70664L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ล้างหัววัดซึ่งมีคราบฮิวมัส (Humus) เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70664L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning Solution for Salt Deposits รุ่น HI70670L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ล้างหัววัดซึ่งมีคราบเกลือ (Salt) เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70670L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning Disinfection Solution for Algae Fungi and Bacteria รุ่น HI70671L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ล้างหัววัดจากสาหร่าย เชื้อราและแบคทีเรีย เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70671L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,100.00 ฿1,800.00

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด Cleaning Solution for Ink Stains รุ่น HI70681L เป็นสารละลายสำหรับทำความสะอาดหัววัดสูตรพิเศษเพื่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ล้างหัววัดจากคราบหมึก เพียงแค่แช่หัววัดไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI70681L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

Showing all 18 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th