Water activity meter

Water activity (aw) คือการวัดปริมาณไอน้ำในผลิตภัณฑ์หรือวัสดุ เป็นตัวเลขไร้มิติตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยน้ำกลั่นบริสุทธิ์มีค่าแอคติวิตีของน้ำเท่ากับ 1 แอคติวิตีของน้ำเป็นตัวแปรสำคัญในด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชกรรม และวัสดุศาสตร์ เนื่องจากส่งผลต่อความคงตัว อายุการเก็บรักษา และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

 

ในด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร แอคทิวิตีของน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพิจารณาความน่าจะเป็นของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปฏิกิริยาทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น การเสื่อมสภาพของพื้นผิวหรือการย้ายถิ่นของความชื้น อาหารที่มีปริมาณน้ำต่ำ เช่น ผลไม้แห้งหรือเนื้อแดดเดียว มีแนวโน้มที่จะเน่าเสียน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอาหารที่มีปริมาณน้ำสูง เช่น ผลไม้สดหรือเนื้อสัตว์

 

แอคติวิตีของน้ำวัดโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่ามิเตอร์แอคติวิตีของน้ำ ซึ่งตรวจวัดปริมาณความชื้นสัมพัทธ์สมดุล (ERH) ของอากาศที่อยู่รอบๆ ตัวอย่าง การวัดผลนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับน้ำที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้ผลิตมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย และความเสถียร

 

สินค้าคุณภาพสูงราคาถูกจำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเครื่องวัดความชื้นในอาหารติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th หรือ Line ID:@neonics

฿36,000.00 ฿30,000.00

เครื่องวัด AW ในอาหาร Water Activity Meter รุ่น WA-60A เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ water activity ในอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกจำหน่าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด

 • 1) ย่านการวัด 0.00~1.00aw
 • 2) ด้วยความแม่นยำ ±0.02 aw
 • 3) ความละเอียด 0.01 aw
 • 4) สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่าย)
฿150,000.00 ฿140,000.00

HD-6-1 Lab เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ water activity ในอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกจำหน่าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด

 • 1) ย่านการวัด 0.00~1.00aw
 • 2) ด้วยความแม่นยำ ±0.012 aw
 • 3) ความละเอียด 0.001 aw
 • 4) สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่าย)
฿165,000.00 ฿160,000.00

HD-6-2 Lab (2 Sensor) เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ water activity ในอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกจำหน่าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด

 • 1) ย่านการวัด 0.00~1.00aw
 • 2) ด้วยความแม่นยำ ±0.012 aw
 • 3) ความละเอียด 0.001 aw
 • 4) สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่าย)
฿187,000.00 ฿180,000.00

HD-6-3 Lab (3 Sensor) เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ water activity ในอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกจำหน่าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด

 • 1) ย่านการวัด 0.00~1.00aw
 • 2) ด้วยความแม่นยำ ±0.012 aw
 • 3) ความละเอียด 0.001 aw
 • 4) สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่าย)
฿230,000.00 ฿209,000.00

HD-6-4 Lab (4 Sensor) เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ water activity ในอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกจำหน่าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด

 • 1) ย่านการวัด 0.00~1.00aw
 • 2) ด้วยความแม่นยำ ±0.012 aw
 • 3) ความละเอียด 0.001 aw
 • 4) สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่าย)
Showing all 5 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th