เครื่องวัดความเค็ม-Refractometer-รุ่น-HT212ATC_2

เครื่องวัดความเค็มแบบส่อง ( Salinity Refractometer) รุ่น HT212ATC ย่านการวัด 0-28%

Share this Post!

About the Author : Sutus Poupang

0 Comment