เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสรุ่น-GM300_2

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟราเรด) BeneTech รุ่น GM300

Share this Post!

About the Author : Sutus Poupang

0 Comment