เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น_HTC-1

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Thermo Hygrometer รุ่น HTC-1

Share this Post!

About the Author : Sutus Poupang

0 Comment