โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล-HI766C_1

โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล (Thermocouple Probe) รุ่น HI766C

Share this Post!

About the Author : Sutus Poupang

0 Comment