โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล-HI766E1

โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล (Thermocouple Probe) รุ่น HI766E1

Share this Post!

About the Author : Sutus Poupang

0 Comment