โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล-HI766F_1

โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล (Thermocouple Probe) รุ่น HI766F

Share this Post!

About the Author : Sutus Poupang

0 Comment