Water activity vs Moisture content

ความแตกต่าง Water activity vs Moisture content

เมื่อพูดถึงความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร มีการวัดที่สำคัญ 2 สิ่งที่ผู้ผลิตอาหารทุกรายควรทำได้แก่ 1. ปริมาณความชื้นและ Water activity (aW) แม้ว่าการวัดเหล่านี้อาจฟังดูคล้ายกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันและไม่สามารถใช้แทนกันได้

สารโพลาร์คือ

สารโพลาร์คืออะไร ทำไมจึงสำคัญสำหรับการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

ในปัจจุบันอาหารประเภททอดเป็นหนึ่งในเทคนิคการทำอาหารที่แพร่หลายมากที่สุดในโลก แต่ด้วยการเน้นเรื่องการกินเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอาหารจึงมีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นแม้ว่าอาหารทอดจะยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ก็ควรให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการดูแลและเอาใจใส่ในรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพของรายการในเมนูและผลิตภัณฑ์ทอดของคุณ

ค่าโพลาร์ในน้ำมัน

รู้จักค่าโพลาร์ในน้ำมัน Total Polar Material (TPM)

สารโพลาร์ (Polar Material) เป็นสารประกอบมีประจุไฟฟ้า (ไอออน) ที่เกิดขึ้นระหว่างการทอดอาหาร ซึ่งเกิดจากการทำปฎิกิริยาระหว่างอาหารกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการทอด ทำให้ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้ำมันที่ใช้ทอดเปลี่ยนไปและมีสารประกอบใหม่เกิดขึ้นมากมาย

Showing all 3 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th