วิธีใช้เครื่องวัดระยะเลเซอร์

วิธีใช้เครื่องวัดระยะเลเซอร์

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ Laser Distance Meter (LDM) โดยทั่วไปจะวัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุด ใช้แสงเลเซอร์ไปยังเป้าหมายแล้วคำนวณระยะทางตามระยะเวลาที่แสงสะท้อนกลับมา เนื่องจากใช้แสงเลเซอร์จึงขจัดข้อจำกัดของการวัดระยะแบบเก่าที่ใช้ตลับเมตรและให้ข้อดีเหล่านี้แก่คุณ

เครื่องวัดระยะเลเซอร์กลางแจ้งยี่ห้อไหนดี

เครื่องวัดระยะเลเซอร์กลางแจ้งยี่ห้อไหนดี

เนื่องจากข้อจำกัดด้วยความสว่างของแสงหรือเอาต์พุตของเลเซอร์ซึ่งแทบจะเหมือนกันทั่วโลก การวัดระยะด้วยเลเซอร์โดยทั่วไปมีเอาต์พุตเลเซอร์น้อยกว่า 1mW (คลาส 2) ดังนั้นความสว่างเลเซอร์ของอุปกรณ์เครื่องหนึ่งจึงค่อนข้างเหมือนกันกับอีกเครื่องหนึ่ง เมื่ออยู่กลางแจ้งท่ามกลางแสงแดดจ้า คุณจะไม่สามารถเห็นแสงเลเซอร์ได้ไกลเกินกว่าประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต) ในบางกรณี คุณอาจไม่สามารถมองเห็นได้เกิน 3 เมตร (9 ฟุต)

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ยี่ห้อไหนดี

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ยี่ห้อไหนดี

เครื่องวัดระยะเลเซอร์เป็นอุปกรณ์วัดที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการวัดระยะทาง (ความยาว ความสูง และความกว้าง) พื้นที่และปริมาตรและจะให้คุณวัดมุมได้ เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์มีความแม่นยำมีหน่วยการวัดให้เลือก และไม่มีความเสี่ยงที่จะอ่านผิด คุณไม่ต้องกังวลกับสิ่งกีดขวางบนพื้น หรือแม้แต่คุณสมบัติขนาดใหญ่เช่น ท่อหรือสายเคเบิล หากเป้าหมายของคุณอยู่ในแนวสายตาและอยู่ภายในระยะ คุณจะทราบได้อย่างรวดเร็วว่าเป้าหมายนั้นอยู่ไกลแค่ไหน

ชุดทดสอบออกซิเจนในน้ำวิธีการไทเทรตแบบ Winkler

ชุดทดสอบออกซิเจนในน้ำวิธีการไทเทรตแบบ Winkler

วิธีไทเทรตแบบ Winkler เป็นวิธีไทเทรตแบบแมนนวลสำหรับการกำหนดออกซิเจนในน้ำในตัวอย่างน้ำ การวิเคราะห์มักจะดำเนินการในภาคสนามเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเปลี่ยนแปลง จนกว่าออกซิเจนจะได้รับการแก้ไขด้วยการเติมสารเคมี สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอย่างน้ำไม่ได้สัมผัสกับแหล่งของออกซิเจนเพิ่มเติม

ออกซิเจนในน้ำ

ออกซิเจนในน้ำ

ออกซิเจนในน้ำคือปริมาณออกซิเจนในก๊าซ (O2) ที่ละลายในน้ำ (มาจากภาษาอังกฤษคือ Dissolved Oxygen เขียนย่อว่า DO) ออกซิเจนจะละลายในน้ำตามสัดส่วนของความดันในบรรยากาศ ระดับออกซิเจนน้ำจะแสดงเป็นปริมาณ O2 ที่ละลายต่อหน่วยปริมาตรของน้ำ mg/L (มก./ลิตร) ออกซิเจนเข้าสู่น้ำโดยการดูดซึมโดยตรงจากชั้นบรรยากาศ โดยการไหลของน้ำอย่างรวดเร็วหรือเป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์แสงของพืช อุณหภูมิของน้ำและปริมาตรของน้ำที่เคลื่อนที่อาจส่งผลต่อระดับออกซิเจนในน้ำ ออกซิเจนละลายได้ง่ายกว่าในน้ำเย็นกว่าน้ำอุ่น

แนะนำเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

รีวิวิแนะนำเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

วิธีในการวัด Dissolved oxygen ออกซิเจนในน้ำได้แก่ “เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO Meter” และ “วิธีการไทเทรต (Titrate) แบบ Winkler “ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกันและให้ความแม่นยำไม่เหมือกันดังนั้นบทความนี้จะรีวิวสินค้าเครื่องวัด DO Meter รุ่นต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องมือที่เหมาะสมต่อไป

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแหล่งน้ำ การกำหนดปริมาณออกซิเจนจึงเป็นวิธีในการประเมินคุณภาพของน้ำที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต หน่วยสำหรับวัดค่าออกซิเจนในน้ำ Dissolved oxygen คือส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) เนื่องจากความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดัน และความเค็มของน้ำ

dissolved oxygen คือ

Dissolved oxygen คือ

Dissolved oxygen (DO) คือปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำ แหล่งน้ำได้รับออกซิเจนจากบรรยากาศและจากพืชน้ำ น้ำไหลเช่นกระแสน้ำที่ไหลเร็วจะละลายออกซิเจนมากกว่าน้ำนิ่งในบ่อน้ำหรือทะเลสาบ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในลำธารหรือทะเลสาบสามารถบอกเราได้มากมายเกี่ยวกับคุณภาพของแหล่งน้ำนั้น

ความเค็มของน้ําทะเล

ความเค็มของน้ำทะเล

น้ำทะเลหรือน้ำเกลือคือน้ำจากทะเลหรือมหาสมุทร โดยเฉลี่ยน้ำทะเลในมหาสมุทรของโลกมีความเค็มประมาณ 3.5% (35 g/l, 35 ppt) ซึ่งหมายความว่าทุกกิโลกรัม (ประมาณหนึ่งลิตรโดยปริมาตร) ของน้ำทะเลมีเกลือละลายอยู่ประมาณ 35 กรัม (1.2 ออนซ์) (โซเดียมส่วนใหญ่ (Na+)) และคลอไรด์ (Cl−) ไอออน) ความสำคัญในการวัดค่าความเค็ม นอกจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว การตรวจวัดความเค็มยังมีความจำเป็นสำหรับกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ปศุสัตว์ การผลิต น้ำเสีย และอุตสาหกรรมการเกษตร ในอุตสาหกรรมน้ำเสียสิ่งสำคัญคือต้องทดสอบน้ำที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้แน่ใจว่าเกลือส่วนใหญ่ในน้ำถูกกรองออกก่อนที่จะกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม

Salinity คืออะไร

Salinity คืออะไร

Salinity คือความเค็มหรือปริมาณของเกลือที่ละลายในน้ำได้แก่น้ำทะเล น้ำกร่อย น้ำเกลือ ซึ่งมักจะวัดเป็น g เกลือ kg น้ำทะเล (g/kg หรือ g/L) ซึ่งมักเขียนเป็น ppt (ส่วนในพัน) หรือ ‰ เกลือที่ละลายในน้ำทะเลจะแตกตัวเป็นไอออน ไอออนที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ แมกนีเซียม ซัลเฟต แคลเซียม และโพแทสเซียม หลายปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาวิธีการต่างๆ เพื่อกำหนดความเค็ม วิธีการที่ใช้ได้จริงมากที่สุดในปัจจุบันคือการวัดค่า EC ความนำไฟฟ้า เนื่องจากเป็นวิธีการทางอ้อมจึงมีการสร้างความสัมพันธ์ที่แม่นยำระหว่างค่าการนำไฟฟ้าและความเค็ม ความเค็มที่กำหนดในลักษณะนี้เป็นความเค็มเชิงปฏิบัติ ตามระดับความเค็มที่ใช้งานได้จริง น้ำทะเลมาตรฐานโดยทั่วไปมีความเค็มเท่ากับ 35 ppt เพื่อให้ได้ความสอดคล้องที่ดีขึ้นกับอุณหพลศาสตร์ของน้ำทะเล มาตราส่วนความเค็มใหม่จึงถูกนำมาใช้ในปีคศ. 2010 ซึ่งเรียกว่ามาตราส่วนความเค็มสัมบูรณ์ [...]

Showing 21–30 of 153 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th