TEST

สินค้ารุ่นแนะนำเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรดที่ดีที่สุดสำหรับการวัดอุณหภูมิร่างกายคือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ที่ผลิตโดยบริษัทที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์มากมายในการวัดอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Sensor)

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Sensor)

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Sensor) มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดาไปจนถึงเซมิคอนดักเตอร์ประเภทที่มีความไวสูงซึ่งสามารถควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อน