ความแตกต่างระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรมและการแพทย์

ความแตกต่างระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรมและการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดคือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัส มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องวัดแบบอินฟราเรดทางการแพทย์ เมื่อข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้นคุณไม่สามารถใช้เครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรมแทน Infrared Thermometer ทางการแพทย์ได้

เครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิ

ความแตกต่างเครื่องวัดอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรมและทางการแพทย์

1.เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรม

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอุตสาหกรรมจะวัดอุณหภูมิพื้นผิวในช่วงอุณหภูมิที่กว้างเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อุณหภูมิที่วัดได้ในเทอร์มอมิเตอร์ประเภทนี้สามารถอยู่ในช่วง -60 ถึงมากกว่า 1500 ° C ด้วยช่วงการวัดที่กว้าง โดยเครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรมมีความผิดพลาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ± 1 ถึง 1.5 ° C ซึ่งเป็นที่น่าพอใจสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

  • 1. ย่านการวัดอุณหภูมิ -60 ถึงมากกว่า 1500 ° C 
  • 2. ความผิดพลาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ± 1 ถึง 1.5 ° C
  • 3. ปรับค่า Emissivity ได้ตั้งแต่ 0-1.0
วัดอุณหภูมิวัตถุเคลื่อนที่

2.เครื่องวัดอินฟราเรดสำหรับทางการแพทย์

IR Thermometer สำหรับทางการแพทย์จะต้องมีความแม่นยำมากและช่วงอุณหภูมินั้นจำเป็นต้องรองรับอุณหภูมิร่างกายที่คาดไว้ของมนุษย์เท่านั้น IR Thermometer ทางการแพทย์มีช่วงการวัดอุณหภูมิระหว่าง 32 °C ถึง 42.5 °C และระดับความแม่นยำได้ที่ ± 0.3 °C เมื่อพิจารณาว่าความแตกต่างจะพบว่าการนำ Infrared Thermometer สำหรับอุตสาหกรรมมาวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องได้รับการอนุญาตินำเข้าจากสำนักงานอาหารและยะของประเทศไทยก่อนจึงจะสามารถนำเข้ามาจำหน่ายได้ เพื่อให้ผู้ซื้อได้สินค้าที่มีมาตรฐาน

  • 1. ย่านการวัดอุณหภูมิ 32 ถึง 42.5 ° C สำหรับวัดอุณหภูมิมนุษย์
  • 2. ความผิดพลาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ±0.3 ° C
  • 3. ปรับค่า Emissivity ไม่ได้เนื่องจากออกแบบมาสำหรับวัดอุณหภูมิมนุษย์
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดสำหรับทางการแพทย์

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

การใช้งานเครื่องวัดอินฟราเรด

วิธีใช้การใช้งาน Infrared Thermometer จะมีการใช้งานได้ทั่วไปมากมาย ลำแสงเลเซอร์มีประโยชน์ในการควบคุมตำแหน่งของวัตถุ

ประโยชน์ของเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

ประโยชน์ของเครื่องวัดอินฟราเรด

Infrared Thermometer มีประโยชน์ในการวัดอุณหภูมิของวัตถุจากระยะที่ปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสวัตถุ Infrared Thermometer ให้การอ่านค่าอุณหภูมิด้วยความแม่นยำสูง

สรุป

หากคุณต้องการการวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ วัดไข้ วัดหน้าผากอย่างถูกต้องและปลอดภัย Infrared Thermometer (IR) สำหรับอุตสาหกรรมไม่เหมาะเนื่องจากมีค่าผิดพลาดสูงประมาณ ± 1 ถึง 1.5 ° C

  • 1.Infrared Thermometer สำหรับทางการแพทย์มีความแม่นยำสูงกว่าชนิดสำหรับอุตสาหกรรม
  • 2.ไม่เหมาะที่จะนำเครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรมไปวัดไข้

ที่มาของข้อมูล

www.nimt.or.th/main/?p=31075

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th