เครื่องวัดความเค็ม

เครื่องวัดความเค็ม (Salinity meter) เครื่องวัดเกลือในอาหาร น้ำ น้ำเค็มหรือน้ำกร่อย โดยทั่วไปความเค็มมีหน่วยเป็นส่วนในหนึ่งพันส่วน [ppt ย่อมาจาก parts per thousand หรือมีค่าเท่ากับ g/L (กรัม/ลิตร)] และหน่วยที่เล็กลงไปอีกที่นิยมใช้ได้แก่ ppm หนึ่งส่วนในหนึ่งล้านส่วน [ppm ย่อมาจาก parts per million หรือมีค่าเท่ากับ mg/L (มิลลิกรัม/ลิตร)]ความเค็มของน้ำทะเลของโลกมีค่าเฉลี่ย 35 ppt น้ำจืดมีค่าไม่เกิน 0.5 ppt น้ำกร่อยมีค่า 0.5 – 25 ppt โดยปรกติเครื่องวัดความเค็มนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการบำบัดน้ำ การผลิตน้ำปะปา งานด้านการเกษตรที่ต้องตรวจสอบน้ำสำหรับเพาะปลูกเป็นต้น สินค้าคุณภาพสูงมีหลายรุ่นให้เลือก บางรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

Showing all 41 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th