การวัดออกซิเจนในน้ำ

วิธีการวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำมี 3 วิธีได้แก่วัดได้โดยการวัดสีด้วยเครื่อง Color meter และเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO Meter) หรือโดยการไทเทรต

วิธีแรกด้วยการวัดสีด้วยเครื่อง Color meter

วิธีการวัดสีนำเสนอค่าประมาณพื้นฐานของความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำในตัวอย่าง มีสองวิธีที่ออกแบบมาสำหรับความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำช่วงสูงและช่วงต่ำ วิธีการเหล่านี้รวดเร็วและราคาไม่แพงแต่มีข้อจำกัดและอาจเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากสารอื่นๆ ที่อาจมีอยู่ในน้ำ

 

วิธีที่สองเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO Meter)

ด้วยเทคนิคสมัยใหม่เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า DO Meter เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีหรือออปติคัล เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำติดอยู่กับเครื่องวัดสำหรับการสุ่มตัวอย่างเฉพาะจุดและการใช้งานในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบกระบวนการ

 

วิธีที่สามการไทเทรต Winkler

วิธีการดั้งเดิมคือการไทเทรต Winkler แม้ว่าวิธีนี้จะถือว่าแม่นยำและแม่นยำที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดของมนุษย์และดำเนินการได้ยากกว่าวิธีอื่นๆ โดยเฉพาะในงานภาคสนาม

ชุดทดสอบออกซิเจนในน้ำวิธีการไทเทรตแบบ Winkler

ชุดทดสอบออกซิเจนในน้ำวิธีการไทเทรตแบบ Winkler

วิธีไทเทรตแบบ Winkler เป็นวิธีไทเทรตแบบแมนนวลสำหรับการกำหนดออกซิเจนในน้ำในตัวอย่างน้ำ การวิเคราะห์มักจะดำเนินการในภาคสนามเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเปลี่ยนแปลง จนกว่าออกซิเจนจะได้รับการแก้ไขด้วยการเติมสารเคมี สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอย่างน้ำไม่ได้สัมผัสกับแหล่งของออกซิเจนเพิ่มเติม

ออกซิเจนในน้ำ

ออกซิเจนในน้ำ

ออกซิเจนในน้ำคือปริมาณออกซิเจนในก๊าซ (O2) ที่ละลายในน้ำ (มาจากภาษาอังกฤษคือ Dissolved Oxygen เขียนย่อว่า DO) ออกซิเจนจะละลายในน้ำตามสัดส่วนของความดันในบรรยากาศ ระดับออกซิเจนน้ำจะแสดงเป็นปริมาณ O2 ที่ละลายต่อหน่วยปริมาตรของน้ำ mg/L (มก./ลิตร) ออกซิเจนเข้าสู่น้ำโดยการดูดซึมโดยตรงจากชั้นบรรยากาศ โดยการไหลของน้ำอย่างรวดเร็วหรือเป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์แสงของพืช อุณหภูมิของน้ำและปริมาตรของน้ำที่เคลื่อนที่อาจส่งผลต่อระดับออกซิเจนในน้ำ ออกซิเจนละลายได้ง่ายกว่าในน้ำเย็นกว่าน้ำอุ่น

แนะนำเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

รีวิวิแนะนำเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

วิธีในการวัด Dissolved oxygen ออกซิเจนในน้ำได้แก่ “เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO Meter” และ “วิธีการไทเทรต (Titrate) แบบ Winkler “ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกันและให้ความแม่นยำไม่เหมือกันดังนั้นบทความนี้จะรีวิวสินค้าเครื่องวัด DO Meter รุ่นต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องมือที่เหมาะสมต่อไป

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแหล่งน้ำ การกำหนดปริมาณออกซิเจนจึงเป็นวิธีในการประเมินคุณภาพของน้ำที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต หน่วยสำหรับวัดค่าออกซิเจนในน้ำ Dissolved oxygen คือส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) เนื่องจากความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดัน และความเค็มของน้ำ

dissolved oxygen คือ

Dissolved oxygen คือ

Dissolved oxygen (DO) คือปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำ แหล่งน้ำได้รับออกซิเจนจากบรรยากาศและจากพืชน้ำ น้ำไหลเช่นกระแสน้ำที่ไหลเร็วจะละลายออกซิเจนมากกว่าน้ำนิ่งในบ่อน้ำหรือทะเลสาบ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในลำธารหรือทะเลสาบสามารถบอกเราได้มากมายเกี่ยวกับคุณภาพของแหล่งน้ำนั้น

Showing all 5 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th