การวัดคุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำวัดได้จากหลายปัจจัยเช่นความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ระดับแบคทีเรีย ปริมาณเกลือ (หรือความเค็ม) หรือปริมาณของวัสดุที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ (ความขุ่น) ในบางแหล่งน้ำ อาจมีการวัดความเข้มข้นของสาหร่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์และปริมาณของยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช โลหะหนัก และสารปนเปื้อนอื่นๆ เพื่อกำหนดคุณภาพน้ำ

 

แม้ว่าการวัดทางวิทยาศาสตร์จะใช้เพื่อกำหนดคุณภาพน้ำแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดว่า “น้ำนั้นดี” หรือ “น้ำนั้นไม่ดี” ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วการตัดสินใจจะสัมพันธ์กับจุดประสงค์ของน้ำเช่นเพื่อดื่มหรือล้างรถด้วยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น คุณภาพน้ำที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ คุณภาพน้ำที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อระบบนิเวศ

 

คุณภาพน้ำที่ดีมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลที่แข็งแรง ชุมชนหญ้าทะเลและแนวปะการังเจริญเติบโตในน้ำสะอาดที่มีสารอาหารค่อนข้างต่ำ สารอาหารในน้ำมากเกินไปอาจทำให้สาหร่ายเติบโตมากเกินไป ซึ่งสามารถกลบปะการังและหญ้าทะเลได้ สารมลพิษ เช่น โลหะ น้ำมัน ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยจะไหลออกจากพื้นดินสู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายและผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

 

เครื่องวัดคุณภาพน้ำรุ่นต่างๆ จำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th  หรือ Line ID:@neonics

EC pH meter

EC pH meter คุณภาพสูง ราคาถูก

ที่เรียกกันว่าเครื่องวัดค่า pH และ EC (การนำไฟฟ้า) หรือเครื่องวัดหลายพารามิเตอร์ เป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้สำหรับตรวจวัดทั้ง pH และ EC ของสารละลายไปพร้อมๆ กัน มิเตอร์เหล่านี้มักใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการเกษตร การปลูกพืชไร้ดิน การทดสอบคุณภาพน้ำ

เครื่องวัด pH EC

เครื่องวัด pH EC แบบ 2 IN 1 คุณภาพสูง

การระบุลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมเช่นแหล่งน้ำ จะมีประโยชน์ โดยการวัดค่า pH และค่าการนำไฟฟ้า (EC) โดยที่ pH คือการวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำหรือดิน ค่าการนำไฟฟ้า (EC) คือการวัดวัสดุที่ละลายในสารละลายที่เป็นน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถของวัสดุในการนำกระแสไฟฟ้าผ่านวัสดุนั้น

การวิเคราะห์ COD คือ

เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ COD คืออะไร

การวิเคราะห์ COD คือเป็นวิธีการทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวัดปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ในการออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ทางเคมีในตัวอย่างน้ำ ให้ค่าประมาณของปริมาณรวมของสารออกซิไดซ์ที่มีอยู่ในน้ำ รวมทั้งสารที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและสารที่ย่อยสลายไม่ได้ทางชีวภาพ

คุณภาพน้ำคืออะไร

คุณภาพน้ำคืออะไร: ลักษณะสำคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำ (Water quality) หมายถึงลักษณะทางเคมี กายภาพ ชีวภาพ และรังสีของน้ำที่กำหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการดื่ม กิจกรรมสันทนาการ การเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตสัตว์น้ำ เกษตรกรรม และกระบวนการอุตสาหกรรม

chemical oxygen demand

ทำความเข้าใจ Chemical Oxygen Demand (COD)

COD ย่อมาจาก Chemical Oxygen Demand เป็นพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่ใช้วัดปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นต่อปฏิกิริยาออกซิไดซ์ทางเคมีของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวอย่างน้ำ การวิเคราะห์ซีโอดีให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับมลพิษอินทรีย์หรือระดับการปนเปื้อนในน้ำ

ค่า COD คือ

เข้าใจค่าซีโอดี COD คืออะไร ความต้องการออกซิเจนทางเคมี

การตรวจวัดนี้ช่วยในการประเมินสภาพของแหล่งน้ำ ระบุปัญหาหรือสารปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดกลยุทธ์การบำบัดหรือการจัดการที่เหมาะสม ความต้องการออกซิเจนทางเคมี Chemical Oxygen Demand (COD) เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่สำคัญ ดังนั้นในบททความนี้จะอธิบายในเรื่องนี้อย่างละเอียด

น้ำกระด้างคือ

น้ำกระด้างคืออะไร (Water hardness)

น้ำกระด้าง (Water hardness) คือน้ำที่มีแร่ธาตุซึ่งเกิดขึ้นเมื่อน้ำซึมผ่านตะกอนของหินปูนหรือยิปซั่มซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมคาร์บอเนต ไบคาร์บอเนตและซัลเฟต น้ำที่กระด้างสามารถก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำ ระบบหอหล่อเย็น และอุปกรณ์อื่นๆ

ค่า EC คือ

ค่า EC คืออะไร? เรียนรู้และเข้าใจ

EC ย่อมาจาก Electrical Conductivity ในภาษาไทยแปลว่าการนำไฟฟ้าของน้ำคือความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ละลายในน้ำ ซึ่งช่วยในการระบุความบริสุทธิ์ของน้ำ ยิ่งน้ำบริสุทธิ์ ค่าการนำไฟฟ้ายิ่งต่ำ เพื่อเป็นตัวอย่างในชีวิตจริง น้ำกลั่นเกือบจะเป็นฉนวน แต่น้ำเค็มเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมาก

TDS

tds คืออะไร

TDS หมายถึงปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดซึ่งคือการวัดปริมาณรวมที่ละลายของสารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในของเหลวในรูปแบบแขวนลอยแบบโมเลกุล แตกตัวเป็นไอออน ของแข็งที่ละลายน้ำ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุ เกลือ โลหะ ไพเพอร์ หรือแอนไอออนที่ละลายในน้ำ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีอยู่ในน้ำนอกเหนือจากโมเลกุลของน้ำบริสุทธิ์ (H20) และของแข็งแขวนลอย (ของแข็งแขวนลอยคืออนุภาค/สารใดๆ ที่ไม่ละลายหรือจับตัวในน้ำ)

ค่าคอนดักติวิตี้คืออะไร

ค่าคอนดักติวิตี้คืออะไร

ค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำเป็นตัววัดความสามารถของน้ำในการส่งกระแสไฟฟ้า ความสามารถนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออนนำไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำโดยตรง ซึ่งการที่น้ำมีไอออนที่นำไฟฟ้าได้เกิดขึ้นจากวัสดุอนินทรีย์เช่น คลอไรด์ สารประกอบอัลคาไล คาร์บอเนต ซัลไฟด์และเกลือ รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายในน้ำ โดยปรกติน้ำบริสุทธิ์ (H2 O) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไม่สามารถนำไฟฟ้าได้

ค่า Conductivity ของน้ำ

รู้จักค่า Conductivity ของน้ำ

ค่า Conductivity ของน้ำคือการวัดความสามารถของน้ำในการผ่านกระแสไฟฟ้า ความสามารถนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจากเกลือและวัสดุอนินทรีย์ที่ละลายน้ำเช่นคลอไรด์ ซัลไฟด์ และสารประกอบคาร์บอเนต น้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออนเป็นฉนวนมีค่าการนำไฟฟ้าที่ต่ำมาก

Electrical Conductivity EC

ค่า Conductivity คืออะไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง

ค่า conductivity หรือค่าการนำไฟฟ้า (หรือ Electrical Conductivity หรือ EC) คือความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ละลายในน้ำสามารถแตกตัวเป็นไอออนที่มีประจุบวกและลบได้ ไอออนอิสระเหล่านี้ในน้ำจะนำไฟฟ้า ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจึงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออน ความเค็มและของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ใช้ในการคำนวณค่า EC ของน้ำ ซึ่งช่วยในการระบุความบริสุทธิ์ของน้ำ ยิ่งน้ำบริสุทธิ์ ค่าการนำไฟฟ้ายิ่งต่ำ (น้ำบริสุทธิ์ค่า conductivity เป็น 0)

ค่า tds มาตรฐานน้ำดื่ม

ค่า tds มาตรฐานน้ำดื่ม

TDS คือแสดงถึงความเข้มข้นรวมของสารที่ละลายในน้ำ ประกอบด้วยเกลืออนินทรีย์และอินทรียวัตถุจำนวนเล็กน้อย เกลืออนินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปในน้ำ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม ซึ่งเป็นไอออนบวกทั้งหมด และคาร์บอเนต ไนเตรต ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต ซึ่งเป็นแอนไอออนทั้งหมด ไอออนบวกเป็นไอออนที่มีประจุบวกและประจุลบเป็นไอออนที่มีประจุลบ

TDS คือ

ค่า TDS (Total dissolved solids) คืออะไร

การวัดปริมาณของแข็ง สารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำปริมาณ TDS ของน้ำใด ๆ จะแสดงเป็นมิลลิกรัม/ลิตร (มก./ลิตร) หรือในส่วนต่อล้าน (ppm) คำจำกัดความ การประยุกต์ใช้ ในการศึกษาคุณภาพน้ำสำหรับลำธาร แม่น้ำและทะเลสาบ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการวัดมลพิษเช่นไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ก็ถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มและเป็นตัวบ่งชี้รวมของการมีอยู่ของสารเคมีปนเปื้อนในวงกว้าง

ความหมายของค่า ORP (Oxidation reduction potential) ที่เป็นบวกและลบ

ค่า ORP ที่เป็นบวกสูงเป็นที่ต้องการในการบำบัดสิ่งปฏิกูล สระว่ายน้ำ และสปา เพราะยิ่งค่า ORP สูงก็จะยิ่งเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการฆ่าแบคทีเรียและเชื้อโรคที่ไม่ต้องการ โดยการดึงอิเล็กตรอนจาก DNA ของแบคทีเรีย เมื่อเราเติมคลอรีนเติมลงในน้ำจะทำให้มีค่า ORP สูงและจึงเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เป็นน้ำออกซิไดซ์ที่ทำให้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Oxidation reduction potential

ORP หรือ Oxidation reduction potential คืออะไร

ORP จะถูกวัดเพื่อกำหนดหาค่าศักย์ออกซิไดซ์หรือการรีดิวเซอร์ของตัวอย่างน้ำซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการปนเปื้อน โดยเฉพาะจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ORP อาจมีค่าถ้าผู้ใช้รู้ว่าองค์ประกอบหนึ่งของตัวอย่างมีหน้าที่หลักสำหรับค่าที่สังเกตได้ ตัวอย่างเช่น คลอรีนส่วนเกินในน้ำเสียของน้ำเสียจะส่งผลให้มีค่าโออาร์พีเป็นบวกมากและการมีอยู่ของไฮโดรเจนซัลไฟด์จะส่งผลให้มีค่าลบมาก

Showing all 16 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th