การวัดคุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำวัดได้จากหลายปัจจัยเช่นความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ระดับแบคทีเรีย ปริมาณเกลือ (หรือความเค็ม) หรือปริมาณของวัสดุที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ (ความขุ่น) ในบางแหล่งน้ำ อาจมีการวัดความเข้มข้นของสาหร่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์และปริมาณของยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช โลหะหนัก และสารปนเปื้อนอื่นๆ เพื่อกำหนดคุณภาพน้ำ

 

แม้ว่าการวัดทางวิทยาศาสตร์จะใช้เพื่อกำหนดคุณภาพน้ำแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดว่า “น้ำนั้นดี” หรือ “น้ำนั้นไม่ดี” ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วการตัดสินใจจะสัมพันธ์กับจุดประสงค์ของน้ำเช่นเพื่อดื่มหรือล้างรถด้วยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น คุณภาพน้ำที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ คุณภาพน้ำที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อระบบนิเวศ

 

คุณภาพน้ำที่ดีมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลที่แข็งแรง ชุมชนหญ้าทะเลและแนวปะการังเจริญเติบโตในน้ำสะอาดที่มีสารอาหารค่อนข้างต่ำ สารอาหารในน้ำมากเกินไปอาจทำให้สาหร่ายเติบโตมากเกินไป ซึ่งสามารถกลบปะการังและหญ้าทะเลได้ สารมลพิษ เช่น โลหะ น้ำมัน ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยจะไหลออกจากพื้นดินสู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายและผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

 

เครื่องวัดคุณภาพน้ำรุ่นต่างๆ จำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th  หรือ Line ID:@neonics

ค่า EC คือ

ค่า EC คืออะไร? เรียนรู้และเข้าใจ

EC ย่อมาจาก Electrical Conductivity ในภาษาไทยแปลว่าการนำไฟฟ้าของน้ำคือความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ละลายในน้ำ ซึ่งช่วยในการระบุความบริสุทธิ์ของน้ำ ยิ่งน้ำบริสุทธิ์ ค่าการนำไฟฟ้ายิ่งต่ำ เพื่อเป็นตัวอย่างในชีวิตจริง น้ำกลั่นเกือบจะเป็นฉนวน แต่น้ำเค็มเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมาก

TDS

tds คืออะไร

TDS หมายถึงปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดซึ่งคือการวัดปริมาณรวมที่ละลายของสารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในของเหลวในรูปแบบแขวนลอยแบบโมเลกุล แตกตัวเป็นไอออน ของแข็งที่ละลายน้ำ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุ เกลือ โลหะ ไพเพอร์ หรือแอนไอออนที่ละลายในน้ำ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีอยู่ในน้ำนอกเหนือจากโมเลกุลของน้ำบริสุทธิ์ (H20) และของแข็งแขวนลอย (ของแข็งแขวนลอยคืออนุภาค/สารใดๆ ที่ไม่ละลายหรือจับตัวในน้ำ)

ค่าคอนดักติวิตี้คืออะไร

ค่าคอนดักติวิตี้คืออะไร

ค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำเป็นตัววัดความสามารถของน้ำในการส่งกระแสไฟฟ้า ความสามารถนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออนนำไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำโดยตรง ซึ่งการที่น้ำมีไอออนที่นำไฟฟ้าได้เกิดขึ้นจากวัสดุอนินทรีย์เช่น คลอไรด์ สารประกอบอัลคาไล คาร์บอเนต ซัลไฟด์และเกลือ รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายในน้ำ โดยปรกติน้ำบริสุทธิ์ (H2 O) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไม่สามารถนำไฟฟ้าได้

ค่า Conductivity ของน้ำ

รู้จักค่า Conductivity ของน้ำ

ค่า Conductivity ของน้ำคือการวัดความสามารถของน้ำในการผ่านกระแสไฟฟ้า ความสามารถนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจากเกลือและวัสดุอนินทรีย์ที่ละลายน้ำเช่นคลอไรด์ ซัลไฟด์ และสารประกอบคาร์บอเนต น้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออนเป็นฉนวนมีค่าการนำไฟฟ้าที่ต่ำมาก

Electrical Conductivity EC

ค่า Conductivity คืออะไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง

ค่า conductivity หรือค่าการนำไฟฟ้า (หรือ Electrical Conductivity หรือ EC) คือความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ละลายในน้ำสามารถแตกตัวเป็นไอออนที่มีประจุบวกและลบได้ ไอออนอิสระเหล่านี้ในน้ำจะนำไฟฟ้า ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจึงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออน ความเค็มและของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ใช้ในการคำนวณค่า EC ของน้ำ ซึ่งช่วยในการระบุความบริสุทธิ์ของน้ำ ยิ่งน้ำบริสุทธิ์ ค่าการนำไฟฟ้ายิ่งต่ำ (น้ำบริสุทธิ์ค่า conductivity เป็น 0)

ค่า tds มาตรฐานน้ำดื่ม

ค่า tds มาตรฐานน้ำดื่ม

TDS คือแสดงถึงความเข้มข้นรวมของสารที่ละลายในน้ำ ประกอบด้วยเกลืออนินทรีย์และอินทรียวัตถุจำนวนเล็กน้อย เกลืออนินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปในน้ำ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม ซึ่งเป็นไอออนบวกทั้งหมด และคาร์บอเนต ไนเตรต ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต ซึ่งเป็นแอนไอออนทั้งหมด ไอออนบวกเป็นไอออนที่มีประจุบวกและประจุลบเป็นไอออนที่มีประจุลบ

TDS คือ

ค่า TDS (Total dissolved solids) คืออะไร

การวัดปริมาณของแข็ง สารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำปริมาณ TDS ของน้ำใด ๆ จะแสดงเป็นมิลลิกรัม/ลิตร (มก./ลิตร) หรือในส่วนต่อล้าน (ppm) คำจำกัดความ การประยุกต์ใช้ ในการศึกษาคุณภาพน้ำสำหรับลำธาร แม่น้ำและทะเลสาบ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการวัดมลพิษเช่นไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ก็ถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มและเป็นตัวบ่งชี้รวมของการมีอยู่ของสารเคมีปนเปื้อนในวงกว้าง

ความหมายของค่า ORP (Oxidation reduction potential) ที่เป็นบวกและลบ

ค่า ORP ที่เป็นบวกสูงเป็นที่ต้องการในการบำบัดสิ่งปฏิกูล สระว่ายน้ำ และสปา เพราะยิ่งค่า ORP สูงก็จะยิ่งเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการฆ่าแบคทีเรียและเชื้อโรคที่ไม่ต้องการ โดยการดึงอิเล็กตรอนจาก DNA ของแบคทีเรีย เมื่อเราเติมคลอรีนเติมลงในน้ำจะทำให้มีค่า ORP สูงและจึงเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เป็นน้ำออกซิไดซ์ที่ทำให้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Oxidation reduction potential

ORP หรือ Oxidation reduction potential คืออะไร

ORP จะถูกวัดเพื่อกำหนดหาค่าศักย์ออกซิไดซ์หรือการรีดิวเซอร์ของตัวอย่างน้ำซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการปนเปื้อน โดยเฉพาะจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ORP อาจมีค่าถ้าผู้ใช้รู้ว่าองค์ประกอบหนึ่งของตัวอย่างมีหน้าที่หลักสำหรับค่าที่สังเกตได้ ตัวอย่างเช่น คลอรีนส่วนเกินในน้ำเสียของน้ำเสียจะส่งผลให้มีค่าโออาร์พีเป็นบวกมากและการมีอยู่ของไฮโดรเจนซัลไฟด์จะส่งผลให้มีค่าลบมาก

Showing all 9 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th