EC PH hydroponic

ค่า EC และ pH สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นคำที่มาจากภาษากรีกซึ่งประกอบด้วยคำสองคำ: ‘hydro’ หมายถึงน้ำและ ‘ponos’ หมายถึงแรงงานเป็นวิธีการผลิตพืชผลที่พืชปลูกโดยไม่ใช้ดิน โดยธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชจะถูกส่งผ่านสารละลายธาตุอาหารเหลว ขั้นตอนแรกสุดสำหรับการปลูกพืชไร้ดินคือให้มีการวิเคราะห์น้ำโดยทั่วไปจะทำการทดสอบค่า pH และค่าการนำไฟฟ้าค่า conductivity ของน้ำ

ค่าคอนดักติวิตี้คืออะไร

ค่าคอนดักติวิตี้คืออะไร

ค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำเป็นตัววัดความสามารถของน้ำในการส่งกระแสไฟฟ้า ความสามารถนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออนนำไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำโดยตรง ซึ่งการที่น้ำมีไอออนที่นำไฟฟ้าได้เกิดขึ้นจากวัสดุอนินทรีย์เช่น คลอไรด์ สารประกอบอัลคาไล คาร์บอเนต ซัลไฟด์และเกลือ รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายในน้ำ โดยปรกติน้ำบริสุทธิ์ (H2 O) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไม่สามารถนำไฟฟ้าได้

ค่า Conductivity ของน้ำ

รู้จักค่า Conductivity ของน้ำ

ค่า Conductivity ของน้ำคือการวัดความสามารถของน้ำในการผ่านกระแสไฟฟ้า ความสามารถนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจากเกลือและวัสดุอนินทรีย์ที่ละลายน้ำเช่นคลอไรด์ ซัลไฟด์ และสารประกอบคาร์บอเนต น้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออนเป็นฉนวนมีค่าการนำไฟฟ้าที่ต่ำมาก

Electrical Conductivity EC

ค่า Conductivity คืออะไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง

ค่า conductivity หรือค่าการนำไฟฟ้า (หรือ Electrical Conductivity หรือ EC) คือความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ละลายในน้ำสามารถแตกตัวเป็นไอออนที่มีประจุบวกและลบได้ ไอออนอิสระเหล่านี้ในน้ำจะนำไฟฟ้า ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจึงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออน ความเค็มและของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ใช้ในการคำนวณค่า EC ของน้ำ ซึ่งช่วยในการระบุความบริสุทธิ์ของน้ำ ยิ่งน้ำบริสุทธิ์ ค่าการนำไฟฟ้ายิ่งต่ำ (น้ำบริสุทธิ์ค่า conductivity เป็น 0)

Showing all 4 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th