น้ำยามาตรฐาน DO

น้ำยามาตรฐาน DO เป็นน้ำยาใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ DO Meter และ BOD Meter ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ มาพร้อมกับใบรับรองความถูกต้อง (Certificate) จากผู้ผลิตใช้สอบเทียบ DO Meter หัววัดได้ทั้งแบบ Polarographic และ Galvanic โดยมีฉลากบนขวด (Label) ระบุ Lot number และ วันหมดอายุ (Expiration date) สินค้าคุณภาพสูง จัดส่งทั่วประเทศ

การสอบเทียบ DO Meter ด้วยน้ำยามาตรฐาน DO

เครื่องวัด DO Meter สามารถทำการปรับแบบ 1 หรือ 2จุด ก่อนทำการวัดตัวอย่าง สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่การปรับเทียบอากาศก็เพียงพอแล้ว ควรทำการตรวจสอบการปรับเทียบทุกวันหรือหลังจากการเปลี่ยนหัวเมมเบรนหรือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (เช่นอุณหภูมิ ความดันเป็นต้น) ถ้าปริมาณออกซิเจนในน้ำเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญแนะนำให้ทำการปรับเทียบจุดที่สองโดยใช้สารละลาย DO ที่เป็นศูนย์ (Zero Oxygen)

การสอบเทียบ DO Meter ในอากาศ

ควรดำเนินการในอากาศที่สะอาด ไม่ควรมีหยดน้ำบนเมมเบรนหรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิ การระเหยของความชื้นบนเมมเบรนและเซ็นเซอร์อุณหภูมิของอิเล็กโทรด DO อาจมีผลต่อการอ่านในระหว่างการสอบเทียบ หลังจากการปรับเทียบอากาศในโหมดอัตราส่วนความอิ่มตัว (%) เครื่องวัดจะแสดง 100% นี่เท่ากับความอิ่มตัว 100% ในน้ำ ในโหมด DO (mg/L) เครื่องวัดจะแสดงความเข้มข้น DO ที่แท้จริงที่ที่วัดได้และตั้งค่าความดันบรรยากาศ ค่านี้หารด้วยความเข้มข้นของ DO ในทางทฤษฎีให้ความอิ่มตัวของเปอร์เซ็นต์

การสอบเทียบด้วยน้ำยามาตรฐานค่าศูนย์ mg/L (Zero Oxygen)

สำหรับใช้กับเครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายเป็นวิธีการสอบเทียบด้วยน้ำยามาตรฐาน DO ค่า 0 mg/L ซึ่งออกแบบมาสำหรับการปรับเทียบทั้งเซ็นเซอร์ทั้งแบบ polarographic และ galvanic เพียงแค่จุ่มหัววัดออกซิเจนที่ละลายในสารละลายผู้ใช้สามารถปรับเทียบความเข้มข้นของออกซิเจน 0% ได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในตัวอย่างได้อย่างแม่นยำ

  ฿1,800.00 ฿1,500.00

  น้ำยา HI7041S เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) สำหรับเติมในหัววัด DO Meter รุ่นหัววัด Polarographic Probe ได้รับการพัฒนาโดย Hanna Instrument น้ำยา HI7041S ถูกออกแบบมาเพื่อเติมสารละลายสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) สำหรับเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำสำหรับหัววัดแบบ Polarographic Probe

  ฿2,200.00 ฿1,650.00

  HI7040L Zero Oxygen Solution ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ DO Meter และ BOD Meter ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาพร้อมกับใบรับรองความถูกต้อง (Certificate) สินค้าคุณภาพ ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿2,040.00 ฿1,700.00

  น้ำยา HI7042S เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) สำหรับเติมในหัววัด DO Meter รุ่นหัววัด Galvanic  ได้รับการพัฒนาโดย Hanna Instrument น้ำยา HI7042S ถูกออกแบบมาเพื่อเติมสารละลายสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) สำหรับเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำสำหรับหัววัดแบบ Galvanic

  ฿4,800.00 ฿4,000.00

  ชุดทดสอบออกซิเจน Dissolved Oxygen DO Meter HI3810 เป็นชุดทดสอบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำโดยใช้หลักการของ Winkler titration มีย่านการทดสอบ 0.0-10.0 mg/L ด้วยความละเอียด 0.1 m/L ชุดทดสอบ HI3810 จะมาทั้งชุดของของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินตรวจสอบปริมาณออกซิเจน โดยชุดทดสอบนี้สามารถทดสอบตัวอย่างน้ำเพื่อหาปริมาณออกซิเจนได้ประมาณ 110  ตัวอย่า

  Showing all 4 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th