DO Meter

DO Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter) คือเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ เพื่อบ่งชี้คุณภาพของน้ำว่าเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หรือไม่ Dissolved oxygen ปริมาณของออกซิเจนขึ้นอยูกับปัจจัยต่างๆ เช่นอุณหภูมิ ความเค็ม และความกดอากาศของน้ำ โดยทั้งหมดสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณออกซิเจนได้ ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ โดยทั่วไปมี 3วิธีในการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter)ได้แก่วิธีการวัดสี (Colorimetric methods)  และใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน (DO Meter) และวิธีการ winkler titration method  สินค้าคุณภาพสูงมีหลายรุ่นให้เลือกบางรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

฿50,000.00 ฿40,000.00

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ DO Meter Benchtop แบบตั้งโต๊ะรุ่น HI2004 เป็นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ DO Meter (มี Option ให้เลือกโดยที่สามารถเปลี่ยนหัววัดเพื่อให้สามารถวัดค่า pH ORP EC TDS Salinity เป็นเครื่องวัดแบบ 6 in 1) ด้วยการออกแบบที่ก้าวล้ำเป็นสุดยอดของวิสัยทัศน์ ด้วยความสามารถในการออกแบบและด้วยการวิจัยและพัฒนาระดับโลก คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿50,000.00 ฿45,000.00

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ DO Meter Benchtop แบบตั้งโต๊ะรุ่น HI2040 เป็นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ DO Meter (มี Option ให้เลือกโดยที่สามารถเปลี่ยนหัววัดเพื่อให้สามารถวัดค่า pH EC TDS Salinity เป็นเครื่องวัดแบบ 5 in 1) ด้วยการออกแบบที่ก้าวล้ำเป็นสุดยอดของวิสัยทัศน์ ด้วยความสามารถในการออกแบบและด้วยการวิจัยและพัฒนาระดับโลก คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

Showing all 2 results