EC Meter

  ฿1,560.00 ฿1,300.00

  AR8011 เป็นเครื่องวัด EC และเครื่องวัด TDS และอุณหภูมิ เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ ห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ สปา การทดสอบนิเวศวิทยา บำบัดน้ำและอื่นๆ เป็นเครื่องมือวัดระดับมืออาชีพในราคาที่ย่อมเยาว์ คุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน

  ฿2,640.00 ฿2,200.00

  เครื่องวัดคุณภาพน้ำ EC รุ่น AP-2: AquaPro เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (EC) และอุณหภูมิ แสดงผลเป็นค่าความนำไฟฟ้าในหน่วย Microsiemens (0-9999 μS) เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่ น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ ห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ สปา การทดสอบนิเวศวิทยา บำบัดน้ำและอื่น ๆ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ รุ่น AP-2: AquaPro เป็นเครื่องมือวัดระดับมืออาชีพในราคาที่ย่อมเยาว์ สินค้าของแท้จาก HM Digital สินค้าคุณภาพ จัดส่งทั่วไทย

  ฿3,120.00 ฿2,600.00

  COM-100 สำหรับวัด EC/TDS  2IN1 เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (เครื่องวัด EC) อีกทั้งยังวัดค่า Total Dissolved Solids (เครื่องวัด TDS) และอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP-67 (Waterproof housing) เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่ น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ ห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ สปา การทดสอบนิเวศวิทยา บำบัดน้ำและอื่น ๆ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ EC/TDS รุ่น COM-100 เป็นเครื่องมือวัดระดับมืออาชีพในราคาที่ย่อมเยาว์

  ฿3,480.00 ฿2,900.00

  เครื่องวัด EC รุ่น Primo5 เป็นเครื่องทดสอบการนำไฟฟ้าที่มีความแม่นยำขนาดพกพาที่จะให้คุณตรวจสอบค่าความนำไฟฟ้าในน้ำได้รวดเร็วและถูกต้อง มีย่านการวัดความนำ 0-1999 µS/cm ด้วยค่าความผิดพลาด ±2% การสอบเทียบแบบอัตโนมัติ (Calibration) ด้วยสารละลาย 1413 µS/cm มีการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ไฮโดรโปนิการเกษตรและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการผลิตเครื่องสำอางและในห้องปฏิบัติการวิจัย

  ฿5,000.00 ฿3,700.00

  เครื่องวัด EC จาก Hanna รุ่น HI98303 DiST3 เป็นเครื่องวัดที่มีความแม่นยำขนาดพกพาที่จะให้คุณตรวจสอบค่าความนำไฟฟ้าในน้ำได้รวดเร็วและถูกต้อง ย่านการวัด 0 to 1999 uS/cm ด้วยค่าความถูกต้อง ± 2% การสอบเทียบอัตโนมัติที่ 1413 µS/cm ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวสินค้า เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่ น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ ห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ สปา การทดสอบนิเวศวิทยา บำบัดน้ำและอื่นๆ คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿5,000.00 ฿3,700.00

  เครื่องวัด EC จาก Hanna รุ่น HI98304 DiST4 เป็นเครื่องวัดที่มีความแม่นยำขนาดพกพาที่จะให้คุณตรวจสอบค่าความนำไฟฟ้าในน้ำได้รวดเร็วและถูกต้อง ย่านการวัด 0 to 19.99 mS/cm ด้วยค่าความถูกต้อง ± 2% มีฟังก์ชั่น Automatic Temperature Compensation (ATC) 0 to 50 ° C การสอบเทียบอัตโนมัติที่ 12.88 mS/cm ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวสินค้า เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่ น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ ห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ สปา การทดสอบนิเวศวิทยา บำบัดน้ำและอื่นๆ คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿4,500.00 ฿3,700.00

  GroLine HI98318 เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS แบบปากกาออกแบบมาสำหรับงานด้านไฮโดรโปนิกส์โดยเฉพาะใช้งานง่ายการสอบเทียบด้วยน้ำยาเพียงขวดเดียว ย่านการวัดค่าความนำไฟฟ้า EC 0.00 ถึง 6.00 mS/cm และย่านการวัดค่า TDS ที่ 0.00-3999 ppm คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿4,440.00 ฿3,700.00

  เครื่องวัด EC จาก Sanxin รุ่น EC1 เป็นเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำที่มีความแม่นยำขนาดพกพาที่จะให้คุณตรวจสอบค่าความนำไฟฟ้าในน้ำได้รวดเร็วและถูกต้องใช้ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำกลั่นหรือปราศจากแร่ธาตุของคุณในห้องปฏิบัติการหรือสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม มีย่านการวัด 0 ถึง 2000µS และ 0 ถึง 20mS ด้วยค่าความถูกต้อง ±1 % F.S. มีฟังก์ชั่น Automatic Temperature Compensation (ATC) 0 to 50 ° C สอบเทียบด้วยน้ำยามาตรฐาน 1413 µS / 12.88 mS สินค้าคุณภาพสูง เครื่องวัดมาในบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงพร้อมใช้งานในภาคสนาม มาพร้อมกับน้ำยาสอบเทียบพร้อมใช้งานได้ทันที พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿4,700.00 ฿3,800.00

  เครื่องวัดคุณภาพน้ำ EC TDS Salt Meter รุ่น AMT02 แบรนด์ AMTAST เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (เครื่องวัด EC Meter) และค่า Total Dissolved Solids (เครื่องวัด TDS Meter) และ ค่าความเค็ม Salt และอุณหภูมิ ถูกออกแบบมากันน้ำได้ สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F มีฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ย่านการวัดค่าความนำไฟฟ้า EC ได้แก่ 0-2000µS และ 2.00-20.00 mS ย่านการวัดค่า TDS ที่ 0.00 ppm – 13.00 ppt และ ย่านการวัดความเค็ม Salt  0.00-12.00ppt

  ฿5,000.00 ฿4,100.00

  เครื่องวัด EC รุ่น HI98308 สำหรับน้ำบริสุทธิ์ เป็นเครื่องวัดที่มีความแม่นยำขนาดพกพาที่จะให้คุณตรวจสอบค่าความนำไฟฟ้าในน้ำได้รวดเร็วและถูกต้อง ใช้ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากแร่ธาตุในห้องปฏิบัติการหรืองานด้านสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม มีย่านการวัด 0-99.99uS ด้วยค่าความถูกต้อง ± 2% คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿5,880.00 ฿4,900.00

  COM300 เครื่องวัด pH EC TDS Meter แบรนด์ HM Digital วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH และเครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS และอุณหภูมิ กันน้ำได้ ถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ปรับเลือกอุณหภูมิได้ เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ ราคาถูก

  1. ย่านการวัดค่า pH: 0 – 14 pH
  2. ย่านการวัดค่า EC: 0 – 9990 µS; 0 – 9.99 mS
  3. ย่านการวัดค่า TDS : 0 – 8560 ppm (ตัวคูณ 0.7)
  4. ช่วงอุณหภูมิ: 0-55 ° C
  5. กันน้ำมาตรฐาน IP-67
  ฿6,600.00 ฿5,500.00

  เครื่องวัดค่า EC Monitoring รุ่น HI983307-02 เป็นเครื่องวัด EC สามารถตั้งค่า Alarm และแจ้งเตือนโดยสามารถตั้งค่า EC ได้ระหว่าง 0.70 ถึง 3.50 mS/cm การออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตร พืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ที่ระดับ EC จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น

  1. ช่วงการวัดค่า EC 0.00 ถึง 9.99 mS/cm
  2. ความละเอียด 0.01 mS/cm
  3. ความแม่นยำ± 2% F.S.
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  5. Alarm Setpoint 0.70 ถึง 3.50 mS/cm สัญญาณเตือน LED สีแดง
  ฿8,000.00 ฿5,500.00

  HI983304-02 เป็นเครื่องวัด EC สำหรับการวัดอย่างต่อเนื่องโดยสามารถจุ่มหัววัดเพื่อแช่ ย่านการวัดค่า EC ระหว่าง 0.00 to 19.99 µS/cm ความละเอียด 0.01 µS/cm ด้วยค่าผิดพลาด ±2%  เหมาะสำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำและงานด้านไฮโดรโปนิกส์

  1. ย่านการวัด EC : -0.00 ~ 19.99 uS/cm
  2. ความละเอียด 0.01 uS/cm
  3. ความแม่นยำ ± 2 %F.S.
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  5. สามารถตั้งค่า Alarm และแจ้งเตือนด้วยหลอด LED
  ฿7,000.00 ฿6,000.00

  HI98331 ใช้สำหรับวัดค่าความนำไฟฟ้าในดินโดยที่ค่าการนำไฟฟ้า (เครื่องวัด EC ดิน) ในดินจะแสดงถึงระดับความสามารถที่น้ำในดินจะนำไฟฟ้าได้ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณสารอาหารที่พืชสามารถนำมาใช้ได้ โดยตรวจสอบว่ามีสารอาหารเพียงพอสำหรับพืชที่จะเข้าสู่ดิน เครื่องวัดดินนี้มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย

  1. ช่วงการนำไฟฟ้า EC ดิน 0.00 ถึง 20.00 mS/cm
  2. ความแม่นยำ EC ดิน ± 2%
  3. ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 ° C 
  4. ความแม่นยำของอุณหภูมิ ± 0.5 ° C
  5. การสอบเทียบอัตโนมัติหนึ่งจุดที่: 12.88 mS/cm หรือ 6.44 ppt (g/L)
  6. มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿8,000.00 ฿6,500.00

  เครื่องวัดค่า EC Monitoring รุ่น HI983302N-02 เป็นเครื่องวัด EC โดยมีย่านการวัดค่า EC ระหว่าง 0.00 ถึง 9.99 mS/cmความละเอียด 0.01 mS/cm ด้วยค่าผิดพลาด ±2% ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ย่านการวัด EC : 0.00 ~ 9.99 mS/cm
  2. ความละเอียด 0.01 mS/cm
  3. ความแม่นยำ ± 2%
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  ฿8,000.00 ฿6,700.00

  HI98311 เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (เครื่องวัด EC Meter) และค่า Total Dissolved Solids (เครื่องวัด TDS) และอุณหภูมิแบบกันน้ำได้ สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ย่านการวัดค่าความนำไฟฟ้า EC 0-3999 uS/cm และย่านการวัดค่า TDS ที่ 0-2000 mg/l (ppm) ปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ สินค้าคุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿8,000.00 ฿6,700.00

  HI98312 เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (เครื่องวัด EC Meter) และค่า Total Dissolved Solids (เครื่องวัด TDS) และอุณหภูมิแบบกันน้ำได้ สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ย่านการวัดค่าความนำไฟฟ้า EC 0.00-20.00 mS/cm และย่านการวัดค่า TDS ที่ 0.00-10.00 g/l (ppt) ปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ สินค้าคุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและมีคู่มือภาษาไทยเข้าใจในการใช้งานง่าย  ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿8,500.00 ฿6,800.00

  AMT03R แบรนด์ AMTAST เป็นเครื่องวัดค่า pH Meter แบบปากกา 5 in 1 วัด pH และเครื่องวัด ORP Meter, Electrical Conductivity (เครื่องวัด EC meter) และค่า Total Dissolved Solids (เครื่องวัด TDS Meter) ความเค็ม Salt และอุณหภูมิ ถูกออกแบบมากันน้ำได้สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ย่านการวัด pH : -2~16.00 pH 
  2. ย่านการวัด ORP : -1000~1000mv 
  3. ย่านการวัด EC : 0~20.00mS (หน่วย uS และ mS)
  4. ย่านการวัด TDS: 0~13.00ppt 
  5. ย่านการวัด Salt : 0~12.00ppt
  6. ย่านการวัดอุณหภูมิ : 0~90°C 
  7. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  ฿8,000.00 ฿7,800.00

  เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS Meter และอุณหภูมิ สำหรับการ Monitoring รุ่น HI993301-02 เป็นเครื่องวัด EC TDS และอุณหภูมิ โดยมีย่านการวัดค่า EC ระหว่าง 0 ถึง 3999 µS/cm ด้วยค่าผิดพลาด ±2% ย่านการวัด TDS 0 ถึง 2000 ppm ด้วยค่าผิดพลาด ±2% ย่านการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0°C (32 ถึง 140°F) ตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ที่ระดับ EC TDS จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿8,000.00 ฿7,800.00

  เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS Meter และอุณหภูมิ Monitoring รุ่น HI993302-02 เป็นเครื่องวัด EC TDS และอุณหภูมิ โดยมีย่านการวัดค่า EC ระหว่าง 0.00 ถึง 20.00 mS/cm ความละเอียด 0.01 mS/cm ด้วยค่าผิดพลาด ±2% ย่านการวัด TDS 0.00 ถึง 10.00 ppt ด้วยความละเอียด 0.01 ppt ค่าผิดพลาด ±2% ย่านการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0°C (32 ถึง 140°F) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  Showing 1–20 of 60 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th