การวัดเสียง

เสียงรบกวนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทนกับหูของคนเราได้ ผู้คนมากมายมีอาการหูอื้อ หรืออาการทางหูอื่นๆ จากระดับเสียงที่เป็นอันตรายในที่ทำงาน เสียงรบกวนยังสามารถเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพอื่นๆ เช่น ปัญหาทางจิตใจ การบาดเจ็บ ความซึมเศร้า การระคายเคือง ความดันโลหิตสูง และแม้กระทั่งภาวะหัวใจหยุดเต้น dB ของระดับความดันเสียง (dB SPL)

 

หน่วยเดซิเบล (dB)โดยทั่วไปจะสามารถเลือกโหมดการวัดเป็น dBA และ dBC ได้โดยที่ Decibel A (dBA) ใช้สำหรับวัดความดังเสียงที่ตอบสนองของหูมนุษย์ต่อเสียงรบกวนระหว่างความถี่ 500 Hz ถึง 6 kHz สำหรับ Decibel C (dBC) ที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับการวัดระดับความดังของเสียงสูงสุด (Peak Sound Pressure level) หน่วยที่ใช้กันทั่วไปในการวัดเสียงสำหรับเดซิเบลคือเดซิเบล (dB) 

 

เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Equipment) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับความดังของเสียง (SPL) ในหน่วยเดซิเบล (dB) ของคลื่นเสียง เครื่องวัดระดับเสียงถูกนำไปใช้งานที่หลากหลายเพื่อวัดความดังของเสียง เช่น ในการตรวจสอบเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในที่ทำงาน และการวิจัยเกี่ยวกับเสียง

 

ส่วนประกอบโดยทั่วไปประกอบด้วยไมโครโฟนสำหรับรับเสียง เครื่องขยายเสียงเพื่อเพิ่มสัญญาณไฟฟ้าจากไมโครโฟน และจอแสดงผลเพื่อแสดง SPL ในหน่วยเดซิเบล บางรุ่นยังมีตัววิเคราะห์ความถี่ ซึ่งสามารถแสดงเนื้อหาสเปกตรัมของคลื่นเสียง และตัวกรองน้ำหนักต่างๆ ซึ่งจะปรับการวัด SPL ให้ตรงกับการตอบสนองความถี่ของหูมนุษย์

ประโยชน์ของอุปกรณ์วัดระดับเสียงเดซิเบล

ประโยชน์หลายประการในการใช้งานต่างๆ ได้แก่:

1.การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์: การสัมผัสกับเสียงในระดับสูงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินและผลกระทบต่อสุขภาพอื่นๆ ดังนั้นเครื่องวัดนี้จึงถูกนำมาใช้เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน การตรวจสอบเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อม และบริบทอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับเสียงอยู่ในขีดจำกัดที่ปลอดภัย

2.การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมหลายแห่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับระดับเสียง และมีการใช้เครื่องวัดระดับเสียงเพื่อวัดและบันทึกระดับเสียงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบเหล่านี้

3.การปรับปรุงการออกแบบอะคูสติก: ในการใช้งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เครื่องวัดนี้ใช้ในการวัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเสียงของพื้นที่หรืออาคาร และเพื่อปรับการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นและความชัดเจนของเสียงพูด

4.การประเมินคุณภาพเสียงของผลิตภัณฑ์: ในการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดเดซิเบลสามารถใช้วัดและวิเคราะห์คุณภาพเสียงของผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ และยานพาหนะ และเพื่อปรับการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเสียงที่ดีขึ้น

5.อุปกรณ์ตรวจสอบและวินิจฉัย: สามารถใช้เครื่องวัดความดังเสียงเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยระดับเสียงและลักษณะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อตรวจหาปัญหาต่างๆ เช่น การสั่นสะเทือน การสึกหรอ และความเสียหาย

 

โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการประเมินระดับเสียงและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเสียงในการใช้งานต่างๆ และสามารถช่วยปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ รับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

วิธีการตรวจวัดเสียง

ทำความเข้าใจวิธีการตรวจวัดเสียง: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

เสียงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เคลื่อนที่ผ่านคลื่นความดันในตัวกลาง เช่น อากาศ น้ำ หรือของแข็ง มันถูกสร้างขึ้นจากการสั่นสะเทือนหรือการรบกวนที่ทำให้โมเลกุลในตัวกลางสั่นและส่งพลังงานผ่านตัวกลาง ความเร็วที่เสียงเดินทางผ่านตัวกลางขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและความยืดหยุ่นของตัวกลาง

เครื่องวัดเสียงมาตรฐาน

รู้จักเครื่องวัดเสียงมาตรฐาน IEC 61672 & ANSI S1.4

มาตรฐานได้เป็นไปตามมาตรฐานของ American National Standards Institute (ANSI) หรือแนวทางของ International Electrotechnical Commission (IEC) โดยทั่วไป “Type” เป็นเกรดตามมาตรฐาน ANSI S1.4 ในขณะที่ “Class” เป็นเกรดตามมาตรฐาน IEC 61672

เสียงดังกี่เดซิเบลผิดกฎหมาย

เข้าใจระดับเสียงดังกี่เดซิเบลผิดกฎหมาย

สำหรับในประเทศไทยกฎหมายระดับความดังของเสียงที่ใช้กันทั่วไป มีหลายฉบับขึ้นอยู่กับที่มาของแหล่งกำเนิดเสียงเช่นในที่พักอาศัย ในโรงงานอุตสาหกรรมและเสียงดังจากการจราจร มีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไป ระดับหรือขีดจำกัดของเสียงที่อนุญาตมักถูกกำหนดโดยข้อบังคับของประเทศ

เครื่องวัดเสียงเดซิเบล

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องวัดเสียงเดซิเบล: การทำงานและความสำคัญ

dB meter เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเข้มของเสียงหรือระดับเสียงในสภาพแวดล้อมเฉพาะ โดยทั่วไปจะใช้เพื่อวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน งานแสดงดนตรี สถานที่ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่อาจมีเสียงรบกวนมากเกินไป

เครื่องวัดระดับเสียงมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของการใช้เครื่องวัดระดับเสียง (Sound level meter)

อุปกรณ์ที่ใช้วัดความเข้มหรือระดับของเสียงในพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมที่กำหนด เครื่องวัดนี้มักใช้วัดระดับมลพิษทางเสียง ระดับเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม และระดับเสียงในที่สาธารณะ เช่น คอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬา การสอบเทียบ (Calibration) เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดถูกต้องและสม่ำเสมอ

เครื่องวัดเสียงคือ

เครื่องวัดเสียงคืออะไร (Sound meter) มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

อุปกรณ์ที่ใช้วัดความเข้มของเสียงในหน่วยเดซิเบล (dB) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยไมโครโฟนเพื่อตรวจจับเสียงและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่วัดและแสดงระดับเสียง นิยมใช้ในการตรวจสอบระดับความดังตั้งค่าต่างๆ เช่น ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบระดับเสียงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อการได้ยินในคนงาน หรือในที่พักอาศัยเพื่อวัดระดับเสียงจากการจราจรหรือแหล่งอื่นๆ

เดซิเบลเอคือ

เดซิเบลเอคือ

เดซิเบลเอเขียนย่อเป็น dBA หรือ dB(A) เป็นการตั้งค่าของเครื่องวัดสำหรับการตัดสินความดังที่สอดคล้องกับเกณฑ์การได้ยินของหูมนุษย์ แม้ว่าโดยทั่วไปจะใช้ dB เมื่อพูดถึงการวัดเสียง แต่มนุษย์ไม่ได้ยินทุกความถี่เท่ากัน ด้วยเหตุนี้ ระดับเสียงที่ความถี่ต่ำสุดของสเปกตรัมจึงลดลง เนื่องจากหูของมนุษย์มีความไวน้อยกว่าที่ความถี่เสียงต่ำเมื่อเทียบกับความถี่เสียงสูง

เดซิเบลคือ

เดซิเบลคือ

เดซิเบล (decibel ตัวย่อ dB) เป็นหน่วยที่ใช้วัดความเข้มของเสียง ระดับเดซิเบลนั้นค่อนข้างแปลกเพราะหูของมนุษย์นั้นไวอย่างไม่น่าเชื่อ หูของคุณสามารถได้ยินทุกอย่างตั้งแต่ปลายนิ้วลูบเบาๆ ทั่วผิวหนังไปจนถึงเครื่องยนต์ไอพ่นที่มีเสียงดัง ในแง่ของกำลัง เสียงของเครื่องยนต์ไอพ่นนั้นมีพลังมากกว่าเสียงที่ได้ยินที่เล็กที่สุดประมาณ 1,000,000,000,000 เท่า นั่นเป็นความแตกต่างมาก

ระดับเสียงเดซิเบล

ระดับเสียงเดซิเบล

วัดเสียงเดซิเบลเป็นมาตราส่วนเดซิเบลวัดระดับความดันเสียงในระดับลอการิทึม (ยกกำลังด้วย 10) การตอบสนองของหูมนุษย์ต่อระดับเสียงก็เช่นกันการเพิ่ม 3 dBA เป็นการเพิ่มความเข้มของเสียงเป็นสองเท่า แต่จะต้องเพิ่มขึ้น 10 เดซิเบลในการอ่านค่าเดซิเบลของคุณจึงจะได้ยินเป็นสองเท่าของระดับเสียงที่หู แม้แต่เดซิเบลที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเข้มของเสียง ตัวอย่างเช่น 90dBA นั้นรุนแรงกว่า 80dBA ถึง 10 เท่า

การวัดเสียงเดซิเบล

การวัดเสียงเดซิเบล

เสียงรบกวนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทนกับหูของคนเราได้ ผู้คนมากมายมีอาการหูอื้อ หรืออาการทางหูอื่นๆ จากระดับเสียงที่เป็นอันตรายในที่ทำงาน เสียงรบกวนยังสามารถเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพอื่นๆ เช่น ปัญหาทางจิตใจ การบาดเจ็บ ความซึมเศร้า การระคายเคือง ความดันโลหิตสูง และแม้กระทั่งภาวะหัวใจหยุดเต้น dB ของระดับความดันเสียง (dB SPL) ถูกกำหนดเป็น: 20 log10 p1/p0 โดยที่ p1 เป็นการวัดระดับความดันเสียงของเสียงที่กำหนดจริงๆ และ p0 คือค่าอ้างอิง 20μPa

Showing all 10 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th