วัดความเร็วลม

ความเร็วลมหรือความเร็วในการไหลของลมเป็นปริมาณพื้นฐานที่เกิดจากการที่อากาศเคลื่อนที่จากความกดอากาศสูงไปต่ำโดยปกติเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเร็วลมมีผลต่อการพยากรณ์อากาศ การบินและการเดินเรือ โครงการก่อสร้าง และมีผลกระทบอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน ปัจจุบันความเร็วลมสามารถวัดได้ด้วยแอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer)

 

แอนนิโมมิเตอร์  (Anemometer) เป็นเครื่องมือวัดความเร็วของลมและความดันลม เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษารูปแบบสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อการทำงานของนักฟิสิกส์ที่ศึกษาวิธีการเคลื่อนที่ของอากาศ และยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมด้านระบบปรับอากาศ HVAC ในการวัดอัตราการไหล CFM CMM อีกด้วย

 

ประเภทของแอนนิโมมิเตอร์ 

เป็นอุปกรณ์สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการแข่งขันกีฬาและการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบระบบปรับอากาศ HVAC มีเครื่องวัดความเร็วลมหลากหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่: แบบใบพัดและแบบลวดร้อน

ประโยชน์ของการใช้งานแอนนิโมมิเตอร์

  • 1) การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมกลางแจ้ง
  • 2) การตรวจสอบ HVAC
  • 3) การวัดลมที่แหล่งกำเนิดไม่สอดคล้องกัน

ความรู้เรื่องการวัดความเร็วลม

เครื่องวัดฝน

เครื่องวัดฝน (Rain gauge) : ภาพรวมโดยละเอียด

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (หรือที่เรียกว่า Udometer หรือ Pluvia metior หรือ Pluviometer, Ombrometer และ Hyetometer) เป็นเครื่องมือที่นักอุตุนิยมวิทยาและนักอุทกวิทยาใช้ในการรวบรวมและวัดปริมาณน้ำฝนของของเหลวในพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง ใช้เพื่อกำหนดความลึกของการตกตะกอน (โดยปกติจะมีหน่วยเป็น มม.) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งหน่วยและวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดความเร็วลม testo

เครื่องวัดความเร็วลม Testo คุณภาพสูง ราคาถูก

"Testo" เป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องมือวัดต่างๆ รวมถึงแอนนิโมมิเตอร์หรือเครื่องวัดความเร็วลม Testo ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดและวิเคราะห์ความเร็วอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ Testo นำเสนอเครื่องวัดลมหลายรุ่น แต่ละรุ่นมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อตอบสนองการใช้งานและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

เครื่องวัดความเร็วลมภาษาอังกฤษ

รู้จักเครื่องวัดความเร็วลมภาษาอังกฤษ

คำว่า “แอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer)” มาจากคำภาษากรีก "anemos" ซึ่งแปลว่า "ลม" คำต่อท้าย "-meter" มาจากคำภาษากรีก "metron" ซึ่งแปลว่า "การวัด" หรือ "การวัด" ใช้สำหรับการวัดอัตราเร็วลมหรือการไหลของอากาศ อัตราการไหลของอากาศในอาคารมักวัดเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) หรือ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที CMM

เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม

เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแรงลม

เครื่องมือที่ใช้วัดและระบุความเร็วหรือความเร็วของลม เป็นเครื่องมือสำคัญในด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ความเร็วลมมีบทบาทสำคัญ เครื่องวัดลมมักใช้ในสถานีตรวจอากาศ สนามบิน เรือเดินทะเล สถานวิจัย และการใช้พลังงานหมุนเวียน

การไหลของอากาศ (Air flow)

การไหลของอากาศ (Air flow)

การไหลของอากาศ (Airflow) คือการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณพื้นที่ทที่สนใจสาเหตุหลักของการไหลของอากาศ อากาศมีพฤติกรรมเป็นของไหลหมายความว่าอนุภาคจะไหลจากบริเวณที่มีความดันสูงกว่าไปยังบริเวณที่ความดันต่ำกว่า ความกดอากาศของบรรยากาศเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสูง อุณหภูมิ และองค์ประกอบอื่นๆ

Thermo anemometer

Thermo-Anemometer

Thermo anemometer เป็นวัดความเร็วลม อุณหภูมิอากาศและการไหลของอากาศ ตามประเภทของการใช้งาน เครื่องมือนี้ทำขึ้นโดยหลักการแบบเทอร์โมลวดร้อนหรือสภาพอากาศแบบพกพา

Air velocity meter

การวัดความเร็วหรือปริมาณลม (Air velocity meter) มักจะใช้กับคู่มือทางวิศวกรรมหรือข้อมูลการออกแบบเพื่อแสดงประสิทธิภาพที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของระบบไหลเวียนอากาศ

air velocity

รู้และเข้าใจ Air velocity คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

ความเร็วลม (Air velocity) ส่งผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศกับพื้นผิวข้างเคียง ยิ่งความเร็วของอากาศเคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวมากเท่าใด การถ่ายเทความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ความเร็วที่สูงขึ้นจะมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องมีการถ่ายเทความร้อน

หน่วยวัดความเร็วลมโบฟอร์ต

รู้จักหน่วยวัดความเร็วลมโบฟอร์ต (Beaufort wind scale)

หน่วยวัดความเร็วลมโบฟอร์ตเป็นการวัดเชิงประจักษ์โดยสายตาซึ่งประเมินความเร็วลมในอดีตซึ่งยังไม่มีเครื่องวัดเหมือนดังในปัจจุบัน ทำให้ใช้การสังเกตมองโดยใช้ตาเปล่าและประเมินเป็นระดับตั้งแต่ 0-12 โดยที่ค่า 0 (หมายถึงลมสงบ) ถึง 12 (หมายถึงพายุเฮอริเคน)

แอนนิโมมิเตอร์

รู้จักแอนนิโมมิเตอร์คืออะไร

แอนนิโมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลม ความกดอากาศ และอุณหภูมิ และบางครั้งเรียกว่าเครื่องวัดความเร็วของลม ตัวแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนเพื่อวัดลมอย่างคร่าวๆ ในขณะที่ปัจจุบันเป็นจอภาพที่มีความแม่นยำสูงซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่หลากหลาย

รีวิวเครื่องวัดความเร็วลมยี่ห้อไหนดี

รีวิวเครื่องวัดความเร็วลมยี่ห้อไหนดี

การหาแอนนิโมมิเตอร์แบบดิจิตอลที่เหมาะสมนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการวัดที่คุณตั้งใจจะทำ เครื่องวัดลมไม่ใช่แค่การวัดความเร็วของลมเท่านั้นแต่ใช้เพื่อวัดการไหล CFM CMM สามารถวัดอัตราการไหลของลม (Air Flow) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของลมที่ไหลผ่านต่อหนึ่งหน่วยเวลา การวัดลักษณะนี้มีไว้สำหรับการวัดกับแหล่งกำเนิดลมเช่นท่อแอร์ และงานด้าน HVAC เป็นต้น

Anemometer เครื่องมือวัดลม

รู้จัก Anemometer เครื่องมือวัดลม

Anemometer หรือเครื่องมือวัดความเร็วของลมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรววัดความเร็วหรือความเร็วของก๊าซ ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศที่ใช้ในการวัด อีกทั้งยังใช้ในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อวัดอัตราการไหลของลม CFM CMM ในงานด้านระบบปรับอากาศ HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning)

วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม

วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม

แอนนิโมมิเตอร์มาตรฐานรุ่นที่เรียบง่ายและมีใบพัดที่ยื่นออกมาซึ่งออกแบบมาเพื่อนำลมผ่านช่องอากาศและหมุนใบพัดลม จากนั้นเครื่องมือวัดจะแสดงความเร็วไปยังจอแสดงผลของอุปกรณ์ โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดลมแบบมือถือจะมีปุ่มที่ใช้ในการแปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ในบางรุ่นสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้อีกด้วย อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเร็วของก๊าซเช่นการไหลของอากาศในท่อหรือในการไหลของลมในบรรยากาศ การใช้เครื่องวัดในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความเร็ว ทิศทางของลม อัตราการไหลของลม CFM CMM อุปกรณ์นี้มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างสูง หรือการศึกษาผลกระทบของลมการใช้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมาก

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องมือวัดความเร็วของลมถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจความเร็วลม ความดันลม ทิศทางลมและการไหลของลม แอนนิโมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดสำหรับสถานีภูมิอากาศทั่วไป การประมาณความเร็วของลมเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการพิจารณาความคาดหวังจากสภาพอากาศ

การวัดความเร็วลม

การวัดความเร็วลมและอุปกรณ์ยอดนิยม

การวัดลมเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนคิดว่าเป็นการใช้งานกลางแจ้ง อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว Anemometer ยังถูกใช้สำหรับการวัดในห้อง อีกทั้งระบบระบายอากาศยังขึ้นอยู่กับการไหลของลม อุณหภูมิและความชื้น หากค่าเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร ปัญหาคือการควบคุมระบบระบายอากาศไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เครื่องมือวัดที่ใช้ตรวจลมเรียกว่าแอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดแรงลมและความเร็ว มีหลายชนิดตามการออกแบบของนักวิทยาศาสตร์ แต่ละชนิดมีข้อดี ข้อเสียขึ้นอยูกกับการใช้งาน

เครื่องมือวัด CMM และ CFM

เครื่องมือวัด CMM และ CFM

เครื่องมือวัดความเร็วของลมสำหรับการวัดค่าอัตราการไหล CMM และ CFM เป็นเครื่องมือวัดที่อำนวยความสะดวกในการวัดสำหรับงานด้านระบบปรับอากาศ Heating ventilation and air conditioning (HVAC) ช่วยลดการคำนวณที่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย CFM ย่อมาจาก Cubic Feet per Minute และ CMM ย่อมาจาก Cubic Meters per Minute ซึ่ง CMM คือหน่วยมาตรฐาน SI ของอัตราการไหลเชิงปริมาตรซึ่งนิยมใช้สำหรับการไหลของน้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำ และงานด้านระบบปรับ (HVAC) ที่วัดการไหลของอากาศ

CMM และ CFM คือ

รู้จัก CMM และ CFM

CFM ย่อมาจาก Cubic Feet per Minute และ CMM ย่อมาจาก Cubic Meters per Minute ซึ่ง CMM คือหน่วยมาตรฐาน SI ของอัตราการไหลเชิงปริมาตรซึ่งนิยมใช้สำหรับการไหลของน้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำ และงานด้านระบบปรับ (HVAC) ที่วัดการไหลของอากาศ

เครื่องวัดความเร็วลมคือ

รู้จักเครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)

แอนนิโมมิเตอร์หรือ (Anemometer) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดความเร็วของลมหรือความเร็วของก๊าซเช่นการไหลของอากาศในท่อหรือในการไหลที่ไม่มีทิศทางเช่นลมในบรรยากาศ เครื่องมือวัดนี้ใช้ในการวัดความเร็วของลมและการไหลของลม CFM CMM และ CMS เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิศวกร ช่างเทคนิคหรือผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ HVAC

ความเร็วลมและหน่วยการวัด

ความเร็วลมคืออะไรและหน่วยการวัดลม

ความเร็วลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในสภาพแวดล้อมภายนอก แต่ความเร็วของการเคลื่อนที่ของอากาศภายในก็มีความสำคัญในหลายๆ กรณีเช่นการพยากรณ์อากาศ เครื่องบินและการเดินเรือ การก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา ความเร็วลมสูงอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์และลมแรงมักมีชื่อพิเศษได้แก่พายุเฮอริเคนและพายุไต้ฝุ่น ความเร็วลมสูงสุดที่เคยวัดได้บนโลก 407 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Showing all 19 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th