เครื่องมือวัด CMM และ CFM

เครื่องมือวัด CMM และ CFM

เครื่องมือวัดความเร็วลมสำหรับการวัดค่าอัตราการไหล CMM และ CFM เป็นเครื่องมือวัดที่อำนวยความสะดวกในการวัดสำหรับงานด้านระบบปรับอากาศ Heating ventilation and air conditioning (HVAC) ช่วยลดการคำนวณที่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย

ความหมายของ CMM และ CFM

CFM ย่อมาจาก Cubic Feet per Minute และ CMM ย่อมาจาก Cubic Meters per Minute ซึ่ง CMM คือหน่วยมาตรฐาน SI ของอัตราการไหลเชิงปริมาตรซึ่งนิยมใช้สำหรับการไหลของน้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำ และงานด้านระบบปรับ (HVAC) ที่วัดการไหลของอากาศ

 

CMM และ CFM เป็นกุญแจสำคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศของพัดลมและระบบทำความเย็น/ร้อน

 

สูตรการการคำนวณปริมาณการไหลของอากาศ CFM และ CMM

การคำนวณค่า CFM CMM

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การวัดค่า CFM CMM ทำได้ง่ายด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติเพียงแค่ป้อนค่า Area แล้วนำปลายหัววัด Probe ไว้ในท่อ Dust ดังรูปที่ 1 เครื่องวัดจะแสดงค่า CFM CMM ให้โดยไม่ต้องคำนวณใดๆ

รูปที่ 1 การวัดความเร็วลมและการไหล CFM CMM

การวัดความเร็วลมและการไหล CFM CMM

ตำแหน่งการวัดค่า CFM CMM เนื่องจากท่อ Duct มีขนาดใหญ่ ดังรูปที่ 2 ตัวอย่างให้แบ่งวัดหลายตำแหน่งแล้วนำค่า CFM CMM ที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเราก็จะได้อัตราการไหลเฉลี่ยในท่อ

รูปที่ 2 ตัวอย่างตำแหน่งที่วัด CFM CMM

ตัวอย่างตำแหน่งที่วัด CFM CMM

ความเร็วลมและหน่วยการวัดลม

ความเร็วลมและหน่วยการวัด

หน่วยมาตรฐานของความเร็วลมคือเมตรต่อวินาที (m/s) ซึ่งเป็นหน่วย SI สำหรับความเร็วและหน่วยที่แนะนำโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแนะนำเมตรต่อวินาที (m/s) ในการรายงานความเร็วลมแทนกิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) แต่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์หน่วยยังมีหน่วยการวัดความเร็วลมอื่นๆ เช่นไมล์ต่อชั่วโมง (mph) นอต (knots) หรือฟุตต่อวินาที (ft/min)

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลมถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดความเร็วลม ความดันลม ทิศทางลมและการไหลของลม เครื่องวัดความเร็วลมเป็นเครื่องมือวัดสำหรับสถานีภูมิอากาศทั่วไป การประมาณความเร็วลมเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการพิจารณาสภาพอากาศ และยังสำคัญสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อวัดการไหลของอากาศในระบบปรับอากาศ HVAC

รู้จักค่าอัตราการไหล CFM CMM

CMM และ CFM คือ

CFM ย่อมาจาก Cubic Feet per Minute และ CMM ย่อมาจาก Cubic Meters per Minute ซึ่ง CMM คือหน่วยมาตรฐาน SI ของอัตราการไหลเชิงปริมาตรซึ่งนิยมใช้สำหรับการไหลของน้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำ และงานด้านระบบปรับ (HVAC) ที่วัดการไหลของอากาศ

วิธีการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลม

วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม

การใช้เครื่องวัดความเร็วลมในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความเร็ว ทิศทางของลม อัตราการไหลของลม CFM CMM อุปกรณ์นี้มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างสูง หรือการศึกษาผลกระทบของลมการใช้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมาก

แนะนำเครื่องมือวัดความเร็วลม CMM และ CFM คุณภาพสูง

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM CMM สามารถวัดอัตราการไหลของลม (Air Flow) ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคำนวณให้ยุ่งยาก เพียงแค่ป้อนค่าพื้นที่หน้าตัดของท่อหรือพัดลม เครื่องวัดลักษณะนี้มีไว้สำหรับการวัดกับแหล่งกำเนิดลมเช่นท่อแอร์ และงานด้าน HVAC เป็นต้น หน่วยอัตราการไหลของลมมี 2 หน่วยคือ CFM ย่อมาจาก (Cubic Feet per Minute) และ CMM (Cubic Meters per Minute) สินค้าหลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)จากโรงงานและสามารถออกใบรับรอง (Certificate of Calibration)

HT9819

เครื่องวัดลม HTI รุ่น HT9819

HT9819 ถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ เครื่องมือวัดความเร็วลม Anemometer รุ่นนี้มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ วัด CFM CMM หน้าจอขนาดใหญ่ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย

 • 1) ช่วงการวัด: 0.40~30.00 m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 • 3) สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 • 4) สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
 • 5) วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
PM6252A-1

เครื่องวัดความเร็วลม CMM CFM แบรนด์ PEAKMETER รุ่น PM6252A

PM6252A เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพหน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ผ่านมาตรฐาน CE และ ROHS

 • 1) ช่วงการวัด: 0.4 – 30 m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ±2%
 • 3) สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 • 4) หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
 • 5) วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
GM8909

เครื่องวัดความเร็วลม CFM CMM แบรนด์ Benetech รุ่น GM8909

GM8909 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพมี Temperature & RH เซ็นเซอร์มีคุณภาพสูงด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้จับได้ถนัดมือสามารยืดหดได้ วัดการไหลของลม Air Volume (CFM,CMM) เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 • 1) ช่วงการวัดความเร็วลม: 0 – 45m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 • 3) วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิได้
 • 4) ใช้งานสะดวกหัววัดสามารถยืดออกได้ยาว 166ซม
 • 5) สามารถส่งสอบเทียบและออกใบรับรอง Certificate of Calibration
GM8902

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) Benetech รุ่น GM8902

GM8902 เป็นเครื่องวัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 • 1) ช่วงการวัด: 0 – 45m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
 • 3) วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
 • 4) ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูล
 • 5) เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 • 6) สามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง Certificate of Calibration
GM8902+

เครื่องวัดความเร็วลม CFM CMM แบรนด์ Benetech รุ่น GM8902+

GM8902+ เป็นเครื่องวัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 • 1) ช่วงการวัด: 0 – 45m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
 • 3) วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
 • 4) ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 • 5) หัววัดยืดออกได้ยาว 165mm
 • 7) สามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง Certificate of Calibration
GM8903หัววัดโค้งงอ

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire Anemometer จาก Benetech รุ่น GM8903

GM8903 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ สามารถวัดค่าความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±3% การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

 • 1) ช่วงการวัด: 0 – 30m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 • 3) วัดความเร็วลม CFM, CMM และอุณหภูมิ
 • 4) Data Logger ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 • 5) สินค้าคุณภาพสูงสามารถสอบเทียบเพื่อรับ Certificate of Calibration
AR866A

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire Anemometer SmartSensor รุ่น AR866A

Hotwire Anemometer SmartSensor รุ่น AR866A เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภูมิ

 • 1) ช่วงการวัดความเร็วลม: 0 – 30m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 1%
 • 3) หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ
 • 4) Data Logger ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
 • 6) วัดความเร็วลม CFM, CMM และอุณหภูมิ
AR856

เครื่องวัดความเร็วลม CFM CMM SmartSensor รุ่น AR856

เครื่องวัดความเร็วลม SmartSensor รุ่น AR856 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ สามารถวัดค่า Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภู ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงความเร็วลม: 0.0 ~ 45 m/s (ความแม่นยำ ± 3% ± 0.1dgt)
 • 2) ช่วงปริมาณลม: 0 ~ 999900 CFM CMM
 • 3) หน่วยความเร็วลม: m/s, ft/min, Knots, km/hr, Mph
 • 4) หน่วยปริมาณลม CMM / CFM
 • 5) อุณหภูมิ ช่วงการวัด 0 ~ 45 ℃
 • 6) Data Logger ฟังก์ชั่นจัดเก็บข้อมูล USB เชื่อมต่อกับพีซี
 • 7) ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน

สินค้าเครื่องมือวัดความเร็วลมที่แนะนำ

ความแม่นยำของเครื่องมือวัด CMM และ CFM

เพื่อให้ได้เครื่องวัดที่แม่นยำควรซื้อสินค้าจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ และควรเลือกรุ่นที่มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration และควรส่งสอบเทียบซ้ำเมื่อใช้งานครบ 1 ปี

Certificate of Calibration

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th