เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด

฿2,500.00 ฿1,500.00

GM816A เป็นเครื่องวัดแรงลมมีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์

 1. ช่วงการวัด: 0 – 30m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
 5. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
฿2,500.00 ฿1,500.00

GM816 มีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์

 1. ช่วงการวัด: 0 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. วัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
฿2,500.00 ฿1,500.00

GM8908 เป็นเครื่องวัดแรงลมหรือปริมาณลมมีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์ นิยมใช้วัดแรงลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ระบบดูดอากาศ

 1. ช่วงการวัด: 0 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
 5. สามารถวัดความเร็วลม อุณหภูมิ
฿2,500.00 ฿1,500.00

WT816 มีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์

 1. ช่วงการวัด: 0 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. วัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
฿2,640.00 ฿2,200.00

HT9819 เป็นเครื่องวัดแรงลมถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ เครื่องมือวัดความเร็วลม Anemometer รุ่นนี้มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ วัด CFM CMM หน้าจอขนาดใหญ่ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย

 1. ช่วงการวัด: 0.40~30.00 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
 5. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
฿4,000.00 ฿2,700.00

GM8901 ถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.8 – 45m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. วัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
 5. สามารถส่งสอบเทียบและออกใบรับรอง Certificate of Calibration

 

฿4,000.00 ฿2,900.00

GM8901+ ถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.8 – 45m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. หัววัดโพรบสามารถยืด-หดได้
 5. ออกใบรับรอง Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่าย)

 

฿4,000.00 ฿3,000.00

MS6252A เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล วัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots สามารถวัด CFM CMM CMS ได้เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ การทดสอบอากาศพลศาสตร์ของโรงงาน การบำรุงรักษาโรงงาน

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.8 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
 5. ความเร็วลม CFM CMM CMS และอุณหภูมิ
฿3,900.00 ฿3,000.00

PM6252A เป็นเครื่องวัดแรงลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพหน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ผ่านมาตรฐาน CE และ ROHS

 1. ช่วงการวัด: 0.4 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ±2%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
 5. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
฿4,000.00 ฿3,400.00

GM8909 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพมี Temperature & RH เซ็นเซอร์มีคุณภาพสูงด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้จับได้ถนัดมือสามารยืดหดได้ วัดการไหลของลม Air Volume (CFM,CMM) เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0 – 45m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิได้
 4. ใช้งานสะดวกหัววัดสามารถยืดออกได้ยาว 166ซม
 5. สามารถส่งสอบเทียบและออกใบรับรอง Certificate of Calibration
฿4,000.00 ฿3,400.00

GM8910 เป็นเครื่องวัดแรงลมแบบพกพามัลติฟังก์ชั่นแบบพกพาแบบ 6 IN1 วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม จุดน้ำค้าง (Dew Point) ความดันบรรยากาศและความส่องสว่าง  เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัด: (0.7 – 30 m/s)
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. มีไฟ LED Backlight
 4. มัลติฟังก์ชั่นแบบพกพา แบบ 6 IN1 
฿4,800.00 ฿3,800.00

GM8902 เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดและวิเคราะห์ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัด: 0 – 45m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
 3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
 4. ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูล
 5. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 6. สามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง Certificate of Calibration
฿4,800.00 ฿4,000.00

MS6252B เป็นเครื่องวัดแรงลมสามารถวัดความเร็วลมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  วัด Air volume (CMS, CMM, CFM) มาพร้อมกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB ได้รับมาตรฐาน CE, EMS และ ROHS เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัด: 0.8 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
 3. วัดอุณหภูมิ (-20 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้น (20-80%)RH  ได้
 4. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 5. ความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb
฿5,500.00 ฿4,000.00

AS836 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ (วัดความเร็วและอุณหภูมิของลม) หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย SmartSensor โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.3 – 45 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% 
 3. วัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
 4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
฿4,800.00 ฿4,000.00

PM6252B วัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพค่าที่วัดได้มีดังต่อไปนี้ความเร็วลม CFM CMM CMS อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน รายละเอียดการวัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knotsได้รับมาตรฐาน CE,และ ROHS 

 1. ช่วงการวัด: 0.8 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
 3. วัดอุณหภูมิ (-20 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้น (20-80%) RH  ได้
 4. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 5. ความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb
฿5,500.00 ฿4,500.00

GM8902+ สำหรับวัดความเร็วลมและ CFM CMM และอุณหภูมิ หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัด: 0 – 45m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
 3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
 4. ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 5. หัววัดยืดออกได้ยาว 165mm
 6. สามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง Certificate of Calibration
฿8,000.00 ฿5,000.00

AS856 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ (วัดความเร็วและอุณหภูมิของลม) หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย SmartSensor โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.3 – 45 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
 4. Data Logger ฟังก์ชั่น เก็บข้อมูลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
 5. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
฿7,080.00 ฿5,900.00

Benetech รุ่น GT8907 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพ สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นของลมเซ็นเซอร์มีคุณภาพสูงด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้จับได้ถนัดมือ สามารถวัดการใหลของลม Air flow (CFM,CMM) 0-999900 CMM หรือ 0-999900 CFM

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.3 – 45 m/s (ความแม่นยำ: ± 3%)
 2. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0-45 °C (ความแม่นยำ ± 1°C)
 3. ช่วงการวัดความชื้นลม 10-90%RH (ความแม่นยำ: ± 5%RH)
 4. วัดความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิและความชื้น
฿7,500.00 ฿6,000.00

DT-186 เป็นเครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Data Logger เลือกรอบการวัดและบันทึกความเร็วลมได้อย่างอิสระจากบันทึกทุกๆ 2 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง หลังจากที่บันทึกความเร็วลมแล้วสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB เพื่อเก็บข้อมูล เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม 1.1 – 20.00 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. ฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลได้ 32,000 ค่า
 4. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
฿9,500.00 ฿8,600.00

SmartSensor รุ่น AR856 เครื่องวัดแรงลมเป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วและการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ สามารถวัดค่า Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภู ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ช่วงความเร็วลม: 0.0 ~ 45 m/s (ความแม่นยำ ± 3% ± 0.1dgt)
 2. ช่วงปริมาณลม: 0 ~ 999900 CFM CMM
 3. หน่วยความเร็วลม: m/s, ft/min, Knots, km/hr, Mph
 4. หน่วยปริมาณลม CMM / CFM
 5. อุณหภูมิ ช่วงการวัด 0 ~ 45 ℃
 6. Data Logger ฟังก์ชั่นจัดเก็บข้อมูล USB เชื่อมต่อกับพีซี
 7. ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
Showing 1–20 of 21 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th