วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม

วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลมมาตรฐานรุ่นที่เรียบง่ายและมีใบพัดที่ยื่นออกมาซึ่งออกแบบมาเพื่อนำลมผ่านช่องอากาศและหมุนใบพัดลม จากนั้นเครื่องมือวัดจะแสดงความเร็วไปยังจอแสดงผลของอุปกรณ์ โดยทั่วไปแล้ว Anemometerแบบมือถือจะมีปุ่มที่ใช้ในการแปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ในบางรุ่นสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้อีกด้วย อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเร็วของก๊าซเช่นการไหลของอากาศในท่อหรือในการไหลของลมในบรรยากาศ

การใช้Anemometerในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความเร็ว ทิศทางของลม อัตราการไหลของลม CFM CMM อุปกรณ์นี้มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างสูง หรือการศึกษาผลกระทบของลมการใช้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมาก

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลม Benetech รุ่น GM8902+

ก่อนการใช้งานAnemometerในแต่ละรุ่น ควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียดเนื่องจากสินค้าแต่ละรุ่นมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ในบทความฉบับนี้จะอธิบายการทำงานและการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลม Benetech รุ่น GM8902+ สำหรับการวัดความเร็วลมและวัดอัตราการไหล CFM CMM เพื่อเป็นแนวทางสำหรับรุ่น GM8902+ เท่านั้น ซึ่งเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ อีกทั้งยังสามารถวัด CFM CMM ซึ่งเหมาะแก่การติดตั้งและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ HVAC ในการวัดการไหลเวียนของอากาศในเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อนหรือระบบระบายอากาศ

1. ต่อสายโพรบเข้ากับเครื่องวัดแล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง

ต่อสายวัดเข้ากับเครื่อง

2.กดปุ่ม Vel (Velocity) เพื่อวัดความเร็วลม หรือกดปุ่ม Flow เพื่อวัดอัตราการไหล CFM CMM สังเกตที่หน้าจอจะแสดงตัวอักษร Vel หรือ Flow ตาม Mode การทำงานของเครื่อง

3.กรณีที่ต้องการวัดค่าอัตราการไหล CFM CMM ให้ทำการใส่พื้นที่หน้าตัดของท่อ Duct โดยการกดปุ่ม Area แล้วป้อนพื้นที่ลงไปในเครื่อง (พื้นที่ในหน่วยตารางเมตรซึ่งง่ายต่อการวัด) และเครื่องจะสามารถเปลี่ยนเป็นตารางฟุตได้เองแบบอัตโนมัติสำหรับการวัดค่า CFM

4.ยืดหัววัดออกจ่อหัววัดหรือสายโพรบไปยังท่อ Duct หรือบริเวณที่ต้องการวัดความเร็วลม

การวัดความเร็วลมและการไหล CFM CMM

5.ถ้าต้องการบันทึกค่าให้เก็บไว้ที่เครื่องให้กดปุ่ม Record เครื่องจะบันทึกค่าเพื่อทำการ download ผลการวัดไปยังคอมพิวเตอร์ในภายหลัง ค่าที่ได้สามารถ Export ไปยัง Excel ได้

เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์

6.เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire สามารถบิดงอหัววัดได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานในท่อที่เครื่องวัดแบบใบพัดเข้าถึงได้ยาก

หัววัดสามารถโค้งงอ

รู้จักค่าอัตราการไหล CFM CMM

CMM และ CFM คือ

CFM ย่อมาจาก Cubic Feet per Minute และ CMM ย่อมาจาก Cubic Meters per Minute ซึ่ง CMM คือหน่วยมาตรฐาน SI ของอัตราการไหลเชิงปริมาตรซึ่งนิยมใช้สำหรับการไหลของน้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำ และงานด้านระบบปรับ (HVAC) ที่วัดการไหลของอากาศ

วิธีการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลม

วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม

การใช้Anemometerในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความเร็ว ทิศทางของลม อัตราการไหลของลม CFM CMM อุปกรณ์นี้มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างสูง หรือการศึกษาผลกระทบของลมการใช้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมาก

ความเร็วลมและหน่วยการวัดลม

ความเร็วลมและหน่วยการวัด

หน่วยมาตรฐานของความเร็วลมคือเมตรต่อวินาที (m/s) ซึ่งเป็นหน่วย SI สำหรับความเร็วและหน่วยที่แนะนำโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแนะนำเมตรต่อวินาที (m/s) ในการรายงานความเร็วลมแทนกิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) แต่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์หน่วยยังมีหน่วยการวัดความเร็วลมอื่นๆ เช่นไมล์ต่อชั่วโมง (mph) นอต (knots) หรือฟุตต่อวินาที (ft/min)

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

Anemometerถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดความเร็วลม ความดันลม ทิศทางลมและการไหลของลม Anemometerเป็นเครื่องมือวัดสำหรับสถานีภูมิอากาศทั่วไป การประมาณความเร็วลมเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการพิจารณาสภาพอากาศ และยังสำคัญสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อวัดการไหลของอากาศในระบบปรับอากาศ HVAC

การเลือกซื้อเครื่องวัดความเร็วลม

ความแม่นยำ

ในการประเมินคุณภาพของAnemometerการให้ความสำคัญกับความแม่นยำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้มองหาAnemometerที่มีความแม่นยำตั้งแต่ ± 5% เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพควรสอบถามเอกสารรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากผู้จำหน่าย (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Certificate of Calibration

สรุป

การเลือกAnemometerไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจใช้เวลานาน แต่ก็มีAnemometerที่ราคาไม่สูงมางบางรุ่นที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนและความทนทาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร 098-479-5684

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th