DO meter calibration

การสอบเทียบ DO Meter calibration: การวัดค่าที่แม่นยำ

การสอบเทียบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ขอแนะนำให้คุณปรับเทียบ (Calibration) เครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO Meter) ก่อนใช้งาน ปรับเทียบมิเตอร์ DO ของคุณไปยังจุดสอบเทียบอย่างน้อยหนึ่งจุด

 

ดูคู่มือของคุณเพื่อดูว่าการสอบเทียบประเภทใดที่แนะนำ ซึ่งเครื่องวัด Dissolved oxygen โดยทั่วไปจะถูกสอบเทียบที่

  • 1.อากาศอิ่มตัวในน้ำ 100%
  • 2.สารละลายออกซิเจนเป็นศูนย์ (Zero Oxygen)

1.การสอบเทียบเป็นศูนย์ (Zero Oxygen)

เราสามารถทำได้โดยใช้ไนโตรเจนบริสุทธิ์หรือสามารถใช้สารละลายที่ปราศจากออกซิเจนเช่นน้ำยา HI7040L หลังจากปรับเทียบในโหมดอัตราส่วนความอิ่มตัว (%) มิเตอร์จะแสดงเป็น 0% ในโหมด DO (มก./ลิตร) สารละลาย DO เป็นศูนย์ควรอ่านค่า DO น้อยกว่า 0.2 มก./ลิตร ล้างอิเล็กโทรด DO ให้สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนตัวอย่าง

2.การสอบเทียบอากาศ (100%)

ดำเนินการในอากาศบริสุทธิ์ ไม่ควรมีหยดน้ำบนเมมเบรนหรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิ การระเหยของความชื้นบนเมมเบรนและเซ็นเซอร์อุณหภูมิของอิเล็กโทรด DO อาจส่งผลต่อการอ่านค่าระหว่างการสอบเทียบ

 

หลังจากการปรับเทียบอากาศในโหมดอัตราส่วนความอิ่มตัว (%) มาตรจะแสดงเป็น 100% ซึ่งเทียบเท่ากับความอิ่มตัวของน้ำ 100%

 

ในโหมด DO (mg/L) เครื่องวัดจะแสดงความเข้มข้นของ DO จริง ณ อุณหภูมิที่วัดได้และความดันบรรยากาศที่ตั้งไว้ ค่านี้หารด้วยความเข้มข้นของ DO ในทางทฤษฎี จะได้เปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว

ความจำเป็นในการสอบเทียบ DO Meter

การสอบเทียบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ต่อไปนี้เป็นเหตุผลบางประการที่ทำให้การสอบเทียบมีความสำคัญ:

 

1. ความแม่นยำ: เมื่อเวลาผ่านไป เซ็นเซอร์และอิเล็กโทรดของเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำอาจคลาดเคลื่อนหรือแม่นยำน้อยลง การสอบเทียบช่วยแก้ไขความเบี่ยงเบนหรือความไม่ถูกต้อง ทำให้มั่นใจได้ว่ามิเตอร์ให้การอ่านค่าที่แม่นยำ

 

2. การตรวจสอบความถูกต้อง: การสอบเทียบช่วยให้คุณตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำของคุณเทียบกับมาตรฐานที่ทราบหรือโซลูชันอ้างอิง การเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้ของมิเตอร์กับค่าที่คาดไว้ คุณสามารถระบุได้ว่ามิเตอร์ทำงานถูกต้องหรือไม่

 

3. การควบคุมคุณภาพ: การสอบเทียบเป็นประจำเป็นส่วนสำคัญของขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ช่วยรักษาความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของการวัดที่ได้จากเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ทำให้ข้อมูลของคุณมีความสอดคล้องกัน

 

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ในบางอุตสาหกรรม เช่น การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการบำบัดน้ำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมาตรฐานเฉพาะเป็นสิ่งที่จำเป็น การสอบเทียบช่วยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องโดยการให้หลักฐานที่เป็นเอกสารว่ามาตรวัดมีความถูกต้องและตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

5. การแก้ไขปัญหา: หากคุณพบการอ่านค่าที่ไม่คาดคิดหรือความไม่สอดคล้องกันในการวัด การสอบเทียบสามารถช่วยระบุว่าปัญหาอยู่ที่มาตรวัดหรือปัจจัยอื่นๆ ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าต้องปรับมิเตอร์หรือไม่ หรือมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการวัดหรือไม่

 

โดยรวมแล้ว การสอบเทียบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดมีความแม่นยำ เชื่อถือได้ และตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและให้ความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้จากมิเตอร์

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th