DO meter วิธีใช้

วิธีใช้ DO Meter อย่างมืออาชีพ: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ในแหล่งน้ำออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เป็นรูปแบบของออกซิเจนที่มีอยู่เพื่อดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่รวมออกซิเจนที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุลของน้ำ ออกซิเจนเข้าสู่น้ำด้วยวิธีการต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แหล่งที่มาหลักคือในชั้นบรรยากาศ และวิธีอื่นๆ ได้แก่การกวน (น้ำตก) และพืชน้ำที่สังเคราะห์ด้วยแสง น้ำผิวดินมักจะมี DO มากกว่า 8 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ ppm แต่อาจมีระดับต่ำถึง 4 mg/L

 

ก่อนที่จะเข้าใจถึงวิธีใช้งานเครื่องวัด DO Meter ให้ทุกท่านทราบถึงชนิดของของเครื่องวัดก่อน:

1. ชุดทดสอบ (Test kits) :

ชุดทดสอบ (Test kits) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเข้มของสี เมื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้ สารเคมีจะผสมกับตัวอย่าง หากมีพารามิเตอร์เป้าหมาย สารละลายจะมีสี และความเข้มจะแปรผันตามความเข้มข้นของพารามิเตอร์ที่กำลังทดสอบ

 

วิธีการวัดค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำที่ใช้งานง่ายและแม่นยำจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2.การไตเตรท Winkler

ใช้เมื่อกำหนดความเข้มข้นของ DO ผ่านการไตเตรท Winkler ในวิธีนี้รีเอเจนต์จะสร้างสารประกอบกรดที่ไทเทรตด้วยสารประกอบที่ทำให้เป็นกลาง นอกจากนี้ เช่นเดียวกับวิธีวัดสี ผลการเปลี่ยนสีและความเข้มข้นของ DO จะถูกกำหนดโดยการสังเกตจุดที่เกิดการเปลี่ยนสี6

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) จำนวนมากยังคงเรียกร้องให้มีการไทเทรต Winkler โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียที่กำลังกำหนดความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ต้องทำ Winklers เพิ่มขึ้นสามเท่าโดยให้ผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ย

3.เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี

เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีหรือที่เรียกว่าเซ็นเซอร์ DO ที่ปิดด้วยเมมเบรน แตกต่างจากการวัดค่า DO โดยทำการไทเทรต Winkler หรือการใช้เครื่องวัดสี เซ็นเซอร์เหล่านี้ให้การตรวจวัดที่รวดเร็วและมีช่วงกว้าง แต่น้ำจะต้องเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการใช้ออกซิเจนในระหว่างการตรวจวัด

 

เซ็นเซอร์วัดค่า DO ทางเคมีไฟฟ้าประกอบด้วยขั้วบวกและขั้วลบที่กักอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์โดยเมมเบรนที่ออกซิเจนซึมผ่านได้ โมเลกุลของออกซิเจนที่ละลายในตัวอย่างจะแพร่ผ่านเมมเบรนก่อนที่จะถูกรีดิวซ์ ที่แคโทด ปฏิกิริยานี้สร้างสัญญาณไฟฟ้าที่เดินทางจากแคโทดไปยังแอโนด ในที่สุดก็ไปถึงเครื่องมือ/มิเตอร์

DO meter วิธีใช้งาน

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานของหัววัดชนิดเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งแต่ละแบรนด์ ก็มีความแตกต่างกันไปดังนั้นควรอ่านรายละเอียดเฉพาะของรุ่นสินค้านั้นๆ

1. ก่อนการเริ่มใช้งานให้เตรียมหัววัด ใส่เมมเบรนและน้ำยาอิเล็กโทรไลต์

2. สอบเทียบ (Calibrate) กับอากาศที่ 100% กับน้ำยา Zero Oxygen

3.เปิดเครื่องวัดโดยกดปุ่ม ON/OFF

4. ใส่โพรบลงในน้ำตัวอย่าง น้ำทิ้ง แม่น้ำ ลำคลอง

5. รอประมาณ 25-35 วินาทีเพื่อให้ DO คงที่ โดยดูจากหน้าจอ LCD

6. บันทึกค่าที่อ่านได้ในหน่วย mg/L ในสมุดบันทึก
7. ทำความสะอาดเซ็นเซอร์โดยใช้น้ำกลั่น

มาตรฐานสากลในการวัดค่า DO

ISO 5814 – Water quality: determination of dissolved oxygen by electrochemical probe

ASTM D888 – Standard test methods for dissolved oxygen

BS EN 25813 – Water quality: determination of dissolved oxygen by iodometric method

สินค้าราคาถูกจำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th หรือ   Line:@neonics  

สินค้า DO meter รุ่นแนะนำ

AMT08

AMT08 เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลาย ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต การสอบเทียบทำได้โดยการสอบเทียบกับอากาศ (Saturation) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ย่านการวัดค่า DO ระหว่าง 0.0~19.9mg/L (ppm)
 • 2.ด้วยค่าความถูกต้อง ±0.5 mg/L
 • 3.สามารถวัดค่าอุณหภูมิ
 • 3.กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP57
AMT07

AMT07 เครื่องวัดคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลาย ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต การสอบเทียบทำได้โดยการสอบเทียบกับอากาศ (Saturation) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) Range DO: 0~20.00 mg/L
 • 2) Accuracy DO: ±0.2 + 1digit
AR8010

AR8210 เหมาะสำหรับการวัดออกซิเจนในน้ำเช่นคุณภาพน้ำของทะเลสาบหรือลำธารสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำได้แก่ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ปลาและการประมงประเภทต่างๆ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ สินค้าคุณภาพสูง มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด: 0.00 ~ 20.00 mg/L (ppm)
 • 2) ความละเอียด: 0.1 mg/L
 • 3) ความถูกต้อง: ± 0.4 mg/L
 • 4) สายวัดยาว 1 เมตร เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
 • 5) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
AZ86031

AZ86031 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบ 6 IN1 รุ่น 1 หน้าจอ LCD แสดงค่าการวัดพร้อมกันทั้ง 4ค่า เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดค่า DO 0.00-30.00 ppm (mg/L) และ 0.0 ถึง 199% (ความแม่นยำ DO ± 3%)
 • 2.ช่วงการวัด pH 2.00-12.00 pH (ความแม่นยำ± 0.1 pH)
 • 3.ช่วงการวัด EC 0 ถึง 150.0 mS/cm
 • 4.ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 150ppt

HI9147 ออกแบบมาเพื่อให้มีความแม่นยำและความถูกต้อง การสอบเทียบแบบ Manual หนึ่งจุด การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ มีการชดเชยความเค็มและระดับความสูง (Altitude) HI9147 ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต

 • 1.ย่านวัด 0.0 – 50.0 ppm (mg/L) และ 0.0 – 600.0% sat
 • 2.ความละเอียด 0.1 mg/L (ppm) และ1% saturation
 • 3.ด้วยความถูกต้อง ±1%
 • 4.พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
HI98193

HI98193 ที่ออกแบบมาสำหรับครบทุกความต้องการใช้งานสำหรับมืออาชีพเพื่อการวัดค่า Dissolved oxygen (DO) และค่า BOD และความดันบรรยากาศพร้อมกับการวัดอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 มีฟังก์ชั่นชดเชยความเค็ม (Salinity compensation)

 • 1.ย่านการวัด 0-50 ppm และ 600% SAT
 • 2.ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD)
 • 3.Oxygen Uptake Rate (OUR)
 • 4.Specific Oxygen Uptake Rate (SOUR)
 • 5.ใบรับรอง Certificate of Calibration

ความแม่นยำของเครื่องวัด

เราสามารถตรวจสอบความแม่นยำจากใบรับรอง Certificate of Calibration เครื่องมือวัดชนิดนี้ใช้งานง่ายและแม่นยำมั่นใจการทำงานที่ง่ายดายและเชื่อถือได้ทุกครั้ง สินคุณภาพสูงหลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 

สินค้าราคาถูกจำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th หรือ Line:@neonics

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th