ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์

ส่วนประกอบต่างๆ ของไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดความแม่นยำที่ใช้ในการวัดขนาดของวัตถุ ถูกใช้ในการวัดที่แม่นยำสูง โดยเฉพาะขนาดเล็กมากซึ่งการวัดที่แม่นยำไม่สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดทั่วไป โดยทั่วไปแล้วจะมีสเกลวัดสองหน่วยได้แก่แบบเมตริก (หน่วยมิลลิเมตร) และอิมพีเรียล (หน่วยนิ้ว)

การวัดเพื่อหาขนาดนั้นดำเนินการผ่านสกรูในตัว มักจะเรียกว่าสกรูเกจไมโครมิเตอร์เช่นกันบทความนี้จะอธิบายหลักการทำงานของสกรูเกจการก่อสร้างและการใช้งาน

ส่วนประกอบต่างๆ

ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์
  • 1. โครงเหล็ก (Frame): เป็นชิ้นส่วนหลักมีหน้าที่สำหรับยึดชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปที่บริเวณโครงเหล็กจะระบุแบรนด์ ช่วงการวัดและค่าความละเอียดแสดงไว้ด้วย
  • 2. แกนรับ (Anvil): ใช้สำหรับรองรับชิ้นงานในขณะที่ทำการวัด ลักษณะเป็นเพลายึดอยู่กับโครงทํามาจากเหล็กหล่อซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน ลดการสึกหรอ
  • 3. แกนวัด (Spindle): ทําาหน้าที่เป็นแกนเคลื่อนที่เข้าไปเพื่อทำการวัดชิ้นงาน มีลักษณะเป็นเพลากลม สามารถหมุนเข้า-ออกเพื่อทำการวัดขนาดชิ้นงาน ที่ด้านปลายจะทำมาจากเหล็กหล่อเพื่อลดการสึกหรอ
  • 4. ก้านล็อก (Lock): ทำหน้าที่ล็อกแกนวัดให้อยู่กับที่เพื่อการอ่านค่าวัดมีลักษณะเป็นก้านสามารถโยกไป-มาเพื่อล็อกและคลายล็อก
  • 5. ปลอกสเกล (Sleeve): มีลักษณะเป็นก้านปลอกทรงกระบอก มีขีดสเกลหลักอยู่ตลอดความยาว
  • 6. ปลอกหมุนวัด (Thimble): ทำหน้าที่หมุนเข้าวัดชิ้นงานมีลักษณะเป็นปลอกทรงกระบอกสวมอยู่กับก้าน ปลอกสเกลหลักที่ก้านปลายจะมีขีดสเกลอยู่รอบๆ เพื่ออ่านค่าละเอียด
  • 7. หัวหมุนกระทบ (Ratchet knob): หมุนเพื่อให้แกนวัดเคลื่อนที่เข้าสัมผัสกับชิ้นงาน ทุกครั้งที่หมุนแกนวัดใกล้จะสัมผัสชิ้นงานควรหมุนเพื่อให้เลื่อนเข้าสัมผัสชิ้นงานเบาๆ
  • 8. พอร์ท (Port): สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์
  • 9. ปุ่มฟังก์ชั่น (Function): สำหรับเปลี่ยนหน่วยระหว่าง มิลลิเมตร และ นิ้ว
  • 10. ปุ่มล๊อกแกนหมุน (Spindle Lock): หมุนเพื่อล๊อกแกนหมุนไม่ให้เคลื่อนที่

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th