การอ่านค่าไมโครมิเตอร์

วิธีการอ่านค่าไมโครมิเตอร์

คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีการอ่านมาตรวัดไมโครมิเตอร์ ซึ่งคล้ายกับวิธีที่อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ อ่านไมโครมิเตอร์มีสองส่วนดังนี้ ส่วนแรกให้ดูแกนหลักแล้วนำค่าที่ได้ไปบวกกับส่วนแกนรอง

ภาพแสดงวิธีการอ่านค่าไมโครมิเตอร์เป็นขั้นตอนดังนี้:

กรณีที่ 1 (ค่าอยู่บนแกนหลัก ด้านบน)

กรณีที่ 1

1.ตำแหน่งที่ 1 บนแกนหลักอ่านได้ 2 ขีด =  2mm

2.ตำแหน่งที่ 2 บนแกนหมุนอ่านได้ 37 = 0.37mm

3.ผลรวม = 2+0.37 = 2.37mm

กรณีที่ 2 (ค่าอยู่บนแกน 0.5 ด้านล่าง)

การอ่านค่าแบบ 2

1.ตำแหน่งที่ 1 บนแกนหลักอ่านได้ 7 ขีด =  7mm

2.ตำแหน่งที่ 2 บนแกนด้านล่างอ่านได้ 0.5 = 0.5mm

3.ตำแหน่งที่ 3 บนแกนหมุนอ่านได้ 29 = 0.29mm

4.ผลรวม = 7+0.5+0.29 = 7.79mm

20 อันดับไมโครมิเตอร์คุณภาพสูง ราคาถูก

แนะนำ 20 อันดับไมโครมิเตอร์คุณภาพสูง ราคาถูก สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แนะนำสินค้าคุณภาพสูง

ไมโครมิเตอร์

แบบวัดใน

แบบวัดนอก

แบบวัดลึก

รุ่นแนะนำราคาถูก

Micrometer

เกี่ยวกับผู้เขียน

นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเครื่องมือวัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเร็วลม pH Meter และเครื่องมือวัดและควบคุมมากกว่า 15ปี

ติดต่อสอบถามโทร: 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th