การอ่านค่าไมโครมิเตอร์

วิธีการอ่านค่าไมโครมิเตอร์

ก่อนการใช้งานต้องแน่ใจว่าได้ปลดล็อคก่อนที่จะพยายามหมุนปลอกมือ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำความสะอาดแกนหมุนเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนถูกดึงเข้าไปในปลอก ในขณะที่ทำการวัดค่าระวังไม่ให้ขันปลอกมือแน่นเกินไปและให้การอ่านที่ผิดพลาด อย่าทิ้งไมโครมิเตอร์ไว้กลางแดดร้อน คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีการอ่านมาตรวัดซึ่งคล้ายกับวิธีที่อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักการอ่านค่าแบ่งได้สองส่วนดังนี้ส่วนแรกให้ดูแกนหลักแล้วนำค่าที่ได้ไปบวกกับส่วนแกนรอง

ภาพแสดงวิธีการอ่านค่าเป็นขั้นตอนดังนี้:

กรณีที่ 1 (ค่าอยู่บนแกนหลัก ด้านบน)

กรณีที่ 1

1.ตำแหน่งที่ 1 บนแกนหลักอ่านได้ 2 ขีด =  2mm

2.ตำแหน่งที่ 2 บนแกนหมุนอ่านได้ 37 = 0.37mm

3.ผลรวม = 2+0.37 = 2.37mm

กรณีที่ 2 (ค่าอยู่บนแกน 0.5 ด้านล่าง)

การอ่านค่าแบบ 2

1.ตำแหน่งที่ 1 บนแกนหลักอ่านได้ 7 ขีด =  7mm

2.ตำแหน่งที่ 2 บนแกนด้านล่างอ่านได้ 0.5 = 0.5mm

3.ตำแหน่งที่ 3 บนแกนหมุนอ่านได้ 29 = 0.29mm

4.ผลรวม = 7+0.5+0.29 = 7.79mm

Micrometer รุ่นแนะนำ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th