ความชื้นในดิน

เข้าใจความชื้นในดิน: ความสำคัญและการจัดการ

ความชื้นในดินหมายถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในดิน เป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งในด้านการเกษตร อุทกวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช การมีน้ำใช้ และกระบวนการทางนิเวศวิทยาต่างๆ

 

ปริมาณน้ำในดินมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการมีน้ำให้กับพืช การเติมน้ำใต้ดิน การทำนายน้ำท่วม และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยรวม ความชื้นในดินคือปริมาณน้ำในดิน สามารถแสดงเป็นปริมาตรหรือน้ำหนักได้ การวัดขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือวัด

วิธีการและเทคโนโลยีต่างๆ ใช้ในการวัดความชื้นในดิน ได้แก่:

 • 1) วิธีกราวิเมตริก: ในวิธีนี้ตัวอย่างดินจะถูกเก็บ ชั่งน้ำหนักก่อนและหลังการอบแห้งในเตาอบ และคำนวณความชื้นเป็นความแตกต่างของน้ำหนัก
 • 2) เทนซิโอมิเตอร์: เทนซิโอมิเตอร์วัดศักยภาพของน้ำในดิน ซึ่งเป็นตัววัดว่าดินกักเก็บน้ำไว้แน่นแค่ไหน การวัดนี้บ่งชี้สถานะน้ำในดินทางอ้อม
 • 3) Time Domain Reflectometry (TDR) and Frequency Domain Reflectometry (FDR): เป็นวิธีทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้วัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของดิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณความชื้นของดิน
 • 4) นิวตรอนโพรบ: นิวตรอนโพรบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณไฮโดรเจนในดิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความชื้นของดิน
 • 5) Capacitance Sensors: ใช้การเปลี่ยนแปลงของความจุไฟฟ้าเพื่อวัดปริมาณน้ำในดิน
การใช้งาน MC-7828SOIL

การวัดความชื้นในดินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันน้ำขังหรือความเครียดจากภัยแล้งในพืชผล และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการศึกษาสภาพภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ และการวิจัยทางนิเวศวิทยาเพื่อทำความเข้าใจพลวัตของน้ำในระบบนิเวศต่างๆ และการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ระดับความชื้นในดินที่แนะนำ

ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (MC%) ของดินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นชนิดของดิน ภูมิอากาศ และความต้องการเฉพาะของพืชผล ด้านล่างนี้เป็นตารางทั่วไปที่แสดงช่วงความชื้นที่เหมาะสมโดยประมาณ พืชที่ระบุไว้แสดงถึงสายพันธุ์ที่พบได้ทั่ว

 

 • 1.ดอกไม้ ต้นไม้ และไม้พุ่มส่วนใหญ่ต้องการระดับความชื้นระหว่าง 21% – 40%
 • 2.ในขณะที่ผักทั้งหมดต้องการความชื้นของดินระหว่าง 41% ถึง 80%

อุปกรณ์ความชื้นในดินรุ่นแนะนำ

ดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมดเพิ่มเติมเครื่องมือวัดความชื้นในดินคุณภาพสูง

PH328 เครื่องวัดค่ากรด-ด่างในดินและความชื้น แบรนด์ Smart Sensor สำหรับการวัดค่า pH และระดับความชื้นในดิน

 • 1) 3 IN 1 วัดค่า pH อุณหภูมิและความชื้นในดิน
 • 2) หน้าจอแสงไฟแบ็คไลท์ มองเห็นในตอนกลางคืน
 • 3) ปิดเครื่องอัตโนมัติ
หน้าปัด DM-5

DM-5 เป็นเครื่องวัดค่าพีเอชและความชื้นของดิน ซึ่งดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืชให้มีคุณภาพ พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในดินที่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป ดังนั้นการวัดค่า pH ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขายราคาถูก

 • 1) ช่วงการวัด pH ดิน 3 – 8 pH
 • 2) ช่วงการวัดความชื้นของดิน 0 – 100% RH
 • 3) ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
 • 4) น้ำหนัก: 135 กรัม
 • 5) ผลิตภัณฑ์แบรนด์ TAKEMURA ประเทศญี่ปุ่น
MC-7828SOIL

Landtek รุ่น MC-7828SOIL (Soil moisture meter) ช่วงการวัด 0 ~ 80% ความแม่นยำ: (0.5% n + 1) ความละเอียด: 0.1 จอแสดงผลดิจิตอลให้การอ่านที่แม่นยำโดยไม่ต้องคาดเดา แสงรหัสสี (LED) หมายถึงสภาพความชื้นของ เหมาะสำหรับตรวจวัดความชื้นสำหรับดินก่อนการเพาะปลูก สินค้าคุณภาพสูงขายราคาถูก

 • 1) ช่วงการวัดความชื้นดิน 0 ~ 80%
 • 2) ความแม่นยำ: 0.5% + 1
 • 3) ความละเอียด: 0.1
 • 4) หน่วยความจำ: 99 กลุ่ม
DW-110MW

DW-110MW เครื่องวัดความชื้นในข้าวโพด อาหาร เมล็ดพันธ์ ธัญพืช Moisture Analyzer

DW-110MW เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น หน่ายการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content

 • 1) Max Capacity 110 กรัม
 • 2) ความละเอียดแสดงผล 0.01g
 • 3) แหล่งความร้อนหลอดฮาโลเจน
 • 4) ช่วงการวัดความชื้น 0.0% -100%
 • 5) ความแม่นยำความชื้น 0.2%

บริษัท นีโอนิคส์ จำหน่ายเครื่องมือวัดหลายรุ่นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม “เครื่องทดสอบความชื้นคุณภาพสูง

ความแม่นยำเครื่องวัด

การทดสอบความชื้นที่แม่นยำมีความสำคัญในทุกองค์ประกอบของอุตสาหกรรมธัญพืช ตั้งแต่การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูก การเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ และการขายสินค้าแห้ง ยิ่งการวัดความชื้นแม่นยำมากเท่าใด ผลผลิตและผลกำไรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่างใบรับรอง Certificate of Calibration

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th