รู้จักกับ pH Meter

รู้จักกับเครื่องวัดค่า pH meter การดูแลรักษาเครื่องวัด pH

รู้จักกับเครื่องวัดค่า pH Meter

เครื่องวัดค่า pH meter เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดการทำงานของไฮโดรเจน – อิออนในสารละลายหรือน้ำ ของแข็งและของกึ่งแข็งซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นกรดหรือด่างที่แสดงเป็น ระดับค่า pH โดยที่ระดับค่า pH = 0 มีความเป็นกรดมากและระดับค่า pH = 7 เป็นกลางและระดับค่า pH = 14 มีค่าเป็นเบส 

 

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการวัดค่า pH แสดงระดับของกิจกรรมของกรดหรือเบสในแง่ของไฮโดรเจนไอออน ค่า pH ของสารเกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราส่วนของไฮโดรเจนไอออน [H +] และความเข้มข้นของไฮดรอกซิลไอออน [OH-] หากความเข้มข้นของ H + มากกว่า OH- แสดงว่าวัสดุนั้นมีสภาพเป็นกรด นั่นคือการวัดค่า pH น้อยกว่า 7 หากความเข้มข้นของ OH- มากกว่า H + วัสดุนั้นเป็นค่าพื้นฐานโดยมีค่า pH มากกว่า 7 ถ้ามีปริมาณ H + และ OH ที่เท่ากันแสดงว่าวัสดุนั้นเป็นกลาง

 

ด้วยค่า pH 7 กรดและเบสจะมีไฮโดรเจนและไฮดรอกซิลไอออนตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกซิลไอออนในสารละลายที่กำหนดนั้นเป็นค่าคงที่สำหรับเงื่อนไขชุดหนึ่งซึ่งสามารถกำหนดได้โดยการรู้ค่าอื่น

การวัดค่า pH หรือการหาค่าความเป็นกรด-ด่าง

สามารถทำการวัดค่า pH แบบคร่าวๆ ในเบื้องต้นได้โดยใช้กระดาษลิตมัสซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อระดับ pH แตกต่างกันไป ตัวบ่งชี้เหล่านี้มีข้อจำกัด เกี่ยวกับความถูกต้องและอาจตีความได้ยากในตัวอย่างน้ำที่มีสีหรือสีขุ่น การวัดค่า pH ที่แม่นยำยิ่งขึ้นนั้นมาพร้อมกับเครื่องวัดค่าพีเอชแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบการวัดค่า pH ประกอบด้วยอิเล็กโทรดวัดค่า pH และตัวเครื่องวัด โดยที่เครื่องวัดค่า pH นั้นที่วัดแรงดันไฟฟ้าที่อิเล็กโทรดในหน่วย mV (มิลลิโวลท์) อย่างแม่นยำและแสดงผลลัพธ์โดยตรงในหน่วย pH บนจอแสดงผลแบบอะนาล็อกหรือดิจิตอล

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH

MN92110

พีเอชมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

pH meter แบบตั้งโต๊ะ

การทำงานของ pH Meter

เครื่องวัดค่า pH จะมีหัววัด Electrode เพื่อวัดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าในหน่วย mV (มิลลิโวลท์) ระหว่างหัววัด pH และหัววัดอ้างอิงและบางครั้งเครื่องวัดค่า pH จะเรียกว่า “โพเทนชิโอมิเตอร์วัดค่าโพเทนชิโอเมตริก” ความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับความเป็นกรดหรือเบส 

หัววัด pH (Electrode)

แม้ว่าจะมีหัววัดค่า pH หลากหลายประเภทตั้งแต่อุปกรณ์พกพาราคาไม่แพงไปจนถึงรุ่นห้องปฏิบัติการที่มีค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาท เครื่องวัดค่า pH ที่ใช้กันทั่วไปส่วนใหญ่จะมีเซ็นเซอร์แก้วและหลอดอ้างอิง หัววัดค่า pH วัดกิจกรรมของไอออนไฮโดรเจนโดยสร้างแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อยผ่านเซ็นเซอร์และท่ออ้างอิง จากนั้นเครื่องวัดจะแปลงแรงดันไฟฟ้านั้นเป็นค่า pH และแสดงผลบนหน้าจอดิจิตอล นอกจากนี้เครื่องวัดค่า pH แบบดิจิตอลหลายเครื่องยังมีเครื่องวัดอุณหภูมิในตัวซึ่งสามารถปรับความคลาดเคลื่อนของค่า โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นนี้เรียกว่าการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)

หัววัด pH electrode

การดูแลบำรุงรักษา pH Meter

เทคนิคการบำรุงรักษาทั่วไปสำหรับเครื่องวัดค่า pH แต่แบรนด์แต่ละรุ่นจะมีข้อกำหนดของตัวเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคู่มือสำหรับมิเตอร์ของคุณเสมอและคุณจะสนุกไปกับมันเป็นเวลานานโดยมีปัญหาน้อยลง นอกเหนือจากการสอบเทียบบ่อยครั้ง การบำรุงรักษาเซ็นเซอร์ pH อย่างเหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น แต่โดยทั่วไปการบำรุงรักษาพีเอชมิเตอร์ จะต้องใช้น้ำยา 3 ชนิดดังนี้

1) น้ำยารักษาหัววัด  2) น้ำยาทำความสะอาดหัววัด  3) น้ำยา pH Buffer

เครื่องวัดค่า pH หลายเครื่องมีเซ็นเซอร์แก้วที่ต้องเก็บไว้ในสารละลายสูตรพิเศษหัววัด pH ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปี หากคุณกำลังประสบกับการอ่านที่ผิดปกติและมีปัญหาในการสอบเทียบอาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ แต่สามารถยืดอายุการใช้งานได้โดยหลักเกณฑ์การดูแลรักษา pH meter มีดังต่อไปนี้

  • 1) หลังจากใช้งานให้ทำความสะอาดหัววัด pH โดยให้ล้างในน้ำกลั่นหรือน้ำที่ปราศจากไอออน สะบัดน้ำส่วนเกินออกแล้วนำกลับไปเก็บด้วยน้ำยารักษาหัววัด
  • 2) กรณีที่หัววัดสกปรกมาก (ดูได้จากคราบที่มาเกาะบริเวณหัววัด) ให้แช่ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหัววัด (น้ำยา Cleaning)
  • 3) หัววัด pH ห้ามแห้งให้เก็บไว้ในน้ำยารักษาหัววัดตลอดเวลาเมื่อไม่ใช้งาน และหมั่นคอยดูแลไม่ให้น้ำยารักษาหัววัดแห้ง

น้ำยาเก็บรักษาหัววัด pH และ ORP จาก Hanna Instrument รุ่น HI70300L

น้ำยารักษาหัววัด pH

น้ำยาเก็บรักษาหัววัด pH และ ORP จาก Hanna Instrument รุ่น HI70300L (500ML) เป็นน้ำยาพิเศษสำหรับการจัดเก็บหัววัด pH Electrode และ ORP Electrode จัดทำด้วยสารเคมีเกรดพิเศษที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าหัววัด pH และ ORP ขั้วไฟฟ้าของคุณถูกเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้อายุการใช้งานของหัววัดนานขึ้น

การใช้งานหลังจากใช้ให้ล้างหัววัดให้สะอาดด้วยน้ำกลั่น จากนั้นหลังจากนั้นเช็ดให้แห้งแล้วปิด(สวม) ปลายหัววัดด้วย Rubber cap ที่บรรจุด้วยสารละลาย KCl 3 mol/L หรือใช้น้ำยารักษาหัววัด HI70300L

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด (General Purpose) Goline รุ่น HI7061-023

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด pH

การวัดค่า pH ที่ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากหัววัด pH อิเล็กโทรดที่ไม่สะอาด สิ่งนี้สำคัญมากที่ต้องทราบเนื่องจากในระหว่างการสอบเทียบเครื่องมือจะถือว่าอิเล็กโทรดนั้นสะอาดและเส้นโค้งมาตรฐานที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการสอบเทียบจะยังคงมีการอ้างอิงที่ถูกต้องจนกว่าจะมีการสอบเทียบครั้งถัดไป เครื่องวัดค่า pH ในปัจจุบัน จะอนุญาตให้มีแรงดันออฟเซ็ตประมาณ ± 60 mV ความเบี่ยงเบนจาก 0 mV 

น้ำยาทำความสะอาดหัววัด (General Purpose Cleaning) รุ่น HI7061L เป็นน้ำยาทำความสะอาดหัววัดทั่วไป เพียงแค่แช่หัววัด (Electrode) ไว้ในน้ำยาทำความสะอาด HI7061L เป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที สิ่งสกปรกหรือสารเคลือบอื่นๆ จะหลุดออกจากหัววัดอย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

ph buffer solution

น้ำยา pH Buffer

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution ใช้สำหรับเป็นน้ำยามาตรฐานในการสอบเทียบ (Calibrate) เครื่องวัดกรด-ด่าง pH Meter เพื่อเป็นการทดสอบเครื่องที่ใช้งานอยู่ว่าค่าที่วัดได้ปกติหรือตรงตามมาตรฐาน ซึ่งทำให้เราสามารถปรับเทียบค่าให้ได้ตรงตามมาตรฐาน น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution มีให้เลือก 2 มาตรฐานดังต่อไปนี้ ค่า pH 4.01, 7.00, 10.01 และค่า pH 4.01, 6.86, 9.18 ตามลำดับ

ดูรายละเอียดและชนิดของน้ำยา pH Buffer จากคู่มือการใช้งานของเครื่องวัดเพื่อการเลือกซื้อน้ำยาได้ถูกต้อง

เคล็ดลับการใช้งาน pH Meter

ควรอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้งาน แน่นอนว่าคำแนะนำอาจจะน่าเบื่อ แต่ความรู้ในคู่มือเหล่านั้นจะปกป้องการเงินของคุณเพื่อไม่ต้องซื้อเครื่องวัด pH ใหม่

 

  • 1.ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเครื่องวัดค่า pH ของคุณได้รับการสอบเทียบด้วยน้ำยามาตรฐานอย่างเหมาะสม
  • 2.ให้แช่หัววัด pH ด้วยน้ำยารักษาหัววัดอยู่เสมอและอย่าให้แห้ง
  • 3.ห้ามใช้นิ้วสัมผัสหัววัด pH เซ็นเซอร์ เพราะคราบน้ำมันบนนิ้วจะมีผลต่อการอ่านและสามารถทำลายเซ็นเซอร์ pH ได้อย่างถาวร
  • 4.อย่าเก็บเครื่องวัด pH ไว้ในที่มีความร้อนหรือความชื้นสูง
  • 5.อย่าเก็บเซ็นเซอร์ pH ไว้ในน้ำกลั่น น้ำปะปา (ให้เก็บไว้ในน้ำยารักษาหัววัดเท่านั้น)

 

เครื่องวัดค่า pH เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนและควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เสมอ

0 Comment

<div class="title">Leave a Comment</div>

Your email address will not be published.

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th