เครื่องวัดเสียงเดซิเบล

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องวัดเสียงเดซิเบล: การทำงานและความสำคัญ

เครื่องวัดเสียงเดซิเบลหรือที่เรียกว่า (dB meter) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเข้มของเสียงหรือระดับเสียงในสภาพแวดล้อมเฉพาะ โดยทั่วไปจะใช้เพื่อวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน งานแสดงดนตรี สถานที่ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่อาจมีเสียงรบกวนมากเกินไป

 

เครื่องวัดเดซิเบลทำงานโดยการวัดระดับความดันเสียง (SPL) และแปลงเป็นเดซิเบล (dB) ซึ่งเป็นมาตราส่วนลอการิทึมที่ใช้ในการแสดงความเข้มของเสียง

 

เครื่องวัดเดซิเบลมักติดตั้งตัวกรองและเครือข่ายการถ่วงน้ำหนักความถี่เพื่อให้การถ่วงน้ำหนักต่างกันตามสเปกตรัมความถี่ของเสียงที่วัด คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้เครื่องวัดเดซิเบลสามารถตรวจวัดระดับเสียงที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินของมนุษย์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น

 

เครื่องวัดนี้มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสอบมลภาวะทางเสียง การประเมินการสัมผัสเสียงจากการทำงาน และการวัดระดับเสียงในสถานที่แสดงดนตรีและสถานบันเทิง นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด เนื่องจากหลายประเทศและอุตสาหกรรมมีข้อบังคับเกี่ยวกับระดับเสียงเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตาม

เดซิเบลคืออะไร

เดซิเบลสเกลเป็นสเกลลอการิทึมที่ใช้แสดงความเข้มของเสียง เช่นเดียวกับการวัดประเภทอื่นๆ เช่น แรงดันและกำลัง ลักษณะลอการิทึมของสเกลหมายความว่าการเพิ่ม 10 เดซิเบลแต่ละครั้งแสดงถึงความเข้มของเสียงที่เพิ่มขึ้นสิบเท่า แทนที่จะเป็นการเพิ่มเชิงเส้น

 

ตัวอย่างเช่น ถ้าวัดระดับเสียงที่ 70 dB แล้วเพิ่มเป็น 80 dB การวัดครั้งที่สองจะไม่ดังกว่าครั้งแรกเพียง 10%; มันดังกว่าสิบเท่าจริงๆ ในทำนองเดียวกัน ระดับเสียง 90 เดซิเบลจะดังกว่าระดับเสียง 70 เดซิเบลถึง 100 เท่า

 

ระดับเดซิเบลถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อจำกัดของหูมนุษย์ ซึ่งไวต่อความถี่ของเสียงไม่เท่ากัน ระดับเดซิเบลชดเชยสิ่งนี้โดยการใช้การถ่วงน้ำหนักความถี่กับส่วนต่างๆ ของสเปกตรัมเสียง ตัวอย่างเช่น ตัวกรองน้ำหนัก A มักใช้ในเครื่องวัดระดับเสียงเพื่อจำลองการตอบสนองความถี่ของหูมนุษย์

 

สเกลเดซิเบลยังใช้เพื่อเปรียบเทียบการวัดประเภทต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเสียง เช่น แรงดันและกำลัง ในกรณีเหล่านี้ สเกลเดซิเบลจะแสดงอัตราส่วนระหว่างค่าสองค่า แทนที่จะเป็นค่าสัมบูรณ์ของปริมาณเดียว

 

โดยรวมแล้ว ลักษณะลอการิทึมของสเกลเดซิเบลช่วยให้แสดงความเข้มของเสียงและการวัดประเภทอื่นๆ ได้ง่ายและมีความหมายมากขึ้น ช่วยให้เราเข้าใจความดังสัมพัทธ์ของเสียงต่างๆ ได้ดีขึ้น และวัดการเปลี่ยนแปลงของความเข้มเสียงในช่วงค่าต่างๆ ได้

ระดับเสียง

เสียงดังกี่เดซิเบลผิดกฎหมายในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ดังนั้นจะขออธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความดังเสียงในที่พักอาศัยเท่านั้น
แหล่งกำเนิดเสียงที่มาจากบ้านพักอาศัย

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีการกำหนดมาตรการในการควบคุมปัญหามลพิษทางเสียงได้แก่

 

การกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกฎหมายตามมาตรา 32 ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนอยู่หรืออาศัย

 

โดยรวมแล้ว ข้อบังคับเกี่ยวกับเดซิเบลมิเตอร์มีความสำคัญต่อการวัดระดับเสียงที่ถูกต้องและสม่ำเสมอในการตั้งค่าที่หลากหลาย ตลอดจนปกป้องบุคคลจากผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการได้รับเสียงดังมากเกินไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.pcd.go.th/astype/เสียงและความสั่นสะเทือ

ข้อบังคับเครื่องวัดเสียงเดซิเบล

เดซิเบลมิเตอร์ใช้ในการวัดระดับเสียงในสถานที่ต่างๆ รวมถึงสถานที่ทำงาน พื้นที่สาธารณะ และสถานบันเทิงและดนตรี เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องและความสอดคล้อง หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งได้กำหนดมาตรฐานสำหรับเดซิเบลมิเตอร์ รวมถึง American National Standards Institute (ANSI), International Electrotechnical Commission (IEC) และ Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

 

มาตรฐาน ANSI และ IEC:

มาตรฐาน ANSI และ IEC เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดและขั้นตอนในการสอบเทียบและทดสอบเครื่องวัดระดับเสียง มาตรฐานเหล่านี้สรุปข้อกำหนดทางเทคนิคและเกณฑ์ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องวัดระดับเสียง รวมถึงช่วงความถี่ ความแม่นยำ และการตอบสนองของเวลา

 

มาตรฐาน ANSI และ IEC ยังระบุตัวกรองน้ำหนักที่จะใช้ในเครื่องวัดระดับเสียง ซึ่งออกแบบมาเพื่อจำลองการตอบสนองความถี่ของหูมนุษย์ โดยทั่วไปจะใช้ตัวกรอง A-weighting สำหรับวัดระดับเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ในขณะที่ตัวกรอง C-weighting ใช้สำหรับวัดระดับเสียงของเครื่องจักรและแหล่งที่มาของเสียงรบกวนความถี่ต่ำอื่นๆ

 

มาตรฐาน OSHA:

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน OSHA ได้กำหนดขอบเขตการรับสัมผัสที่อนุญาต (PEL) สำหรับการสัมผัสเสียงในสถานที่ทำงาน ตามมาตรฐานของ OSHA พนักงานต้องไม่สัมผัสกับระดับเสียงที่สูงกว่า 90 เดซิเบล (dBA) ในเวลาทำงานแปดชั่วโมงต่อวัน

 

OSHA ยังกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการป้องกันการได้ยินแก่คนงานที่ต้องสัมผัสกับระดับเสียงที่สูงกว่า 85 dBA นอกจากนี้ นายจ้างยังต้องตรวจสอบระดับเสียงในสถานที่ทำงานและเก็บรักษาบันทึกระดับการสัมผัสเสียงและการทดสอบการได้ยินสำหรับพนักงาน

 

นอกจากมาตรฐานและข้อบังคับเหล่านี้แล้ว หลายๆ ประเทศและเขตอำนาจศาลท้องถิ่นยังได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับระดับเสียงของตนเองสำหรับสภาพแวดล้อมบางประเภท เช่น บริเวณที่อยู่อาศัย สถานที่แสดงดนตรี และสถานที่ก่อสร้าง ข้อบังคับเหล่านี้อาจระบุขีดจำกัดของระดับเสียง ขั้นตอนการทดสอบ และมาตรการบังคับใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม

เครื่องวัดเดซิเบล (Decibel) รุ่นแนะนำ

สามารถวัดระดับเสียงเดซิเบลโดยรอบเช่นระดับเสียงรอบโรงงาน โรงเรียน ที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงพยบาลและถนน ฯลฯ

  • 1.ย่านการวัดวัดที่ 30dBA~130dBA
  • 2.ความถูกต้องของ ± 1.5 dB
  • 3.ความละเอียด 0.1dB
  • 4.มาตราฐาน IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th