การวัดเสียงเดซิเบล

การวัดเสียงเดซิเบล

หูของมนุษย์เป็นอุปกรณ์ฟังที่ใช้งานได้หลากหลายและน่าทึ่งมาก มีกลไกที่ชาญฉลาดในตัวที่ลดความไวของตัวเองเมื่อระดับเสียงสูงขึ้น และยังมีความสามารถที่โดดเด่นในการจัดการระดับเสียงที่หลากหลาย สามารถได้ยินเสียงเข็มหมุดหล่นลงมาใกล้ๆ และเสียงดังของเครื่องยนต์ไอพ่นที่อยู่ไกลออกไป

 

เสียงรบกวนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทนกับหูของคนเราได้ ผู้คนมากมายมีอาการหูอื้อ หรืออาการทางหูอื่นๆ จากระดับเสียงที่เป็นอันตรายในที่ทำงาน เสียงรบกวนยังสามารถเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพอื่นๆ เช่น ปัญหาทางจิตใจ การบาดเจ็บ ความซึมเศร้า การระคายเคือง ความดันโลหิตสูง และแม้กระทั่งภาวะหัวใจหยุดเต้น

ระดับความดันเสียงและเดซิเบล (Decibel) dB

พารามิเตอร์หนึ่งของคลื่นเสียง (เสียง) ซึ่งโดยทั่วไปใช้ในการประเมินการสัมผัสเสียงของมนุษย์คือระดับเสียงเดซิเบลที่แสดงเป็น μPa หรือ Pa ระดับความดันเสียงที่ได้ยินของหูมนุษย์มีตั้งแต่ 20 μPa (เกณฑ์การได้ยิน) จนถึง 20 Pa (เกณฑ์อันตราย) ส่งผลให้มาตราส่วน 1:10,000,000 เนื่องจากการใช้สเกลขนาดใหญ่ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริง จึงได้นำมาตราส่วนลอการิทึมในหน่วยเดซิเบลถูกนำมาใช้ซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึกทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาในการได้ยิน

 

dB ของระดับความดันเสียง (dB SPL) ถูกกำหนดเป็น: 20 log10 p1/p0 โดยที่ p1 เป็นการวัดระดับความดันเสียงของเสียงที่กำหนดจริงๆ และ p0 คือค่าอ้างอิง 20μPa ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การได้ยินต่ำสุดของเยาวชน ,หูสุขภาพดี. ในระดับลอการิทึม ช่วงของเสียงที่ได้ยินของหูมนุษย์มีตั้งแต่ 0 dB SPL (เกณฑ์การได้ยิน) ถึง 120-140 dB SPL (ขีดจำกัดอันตราย)

วัดเสียงเดซิเบล

เราสามารถวัดเสียงด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องวัดเสียงเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการประเมินเสียงหรือระดับเสียงโดยการวัดความดันเสียง มักเรียกว่าเครื่องวัดระดับความดันเสียง (SPL) เครื่องวัดเดซิเบล (dB) เครื่องวัดเสียงหรือเครื่องวัดความดังของเสียง เครื่องวัดระดับเสียงใช้ไมโครโฟนในการบันทึกเสียง จากนั้นเสียงจะได้รับการประเมินภายในอุปกรณ์และแสดงค่าการวัดเสียง

ระดับเสียง

การพิจารณาเลือกเครื่องวัดเสียงเดซิเบล

คุณลักษณะสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อค้นหาเครื่องวัดระดับเสียงที่เหมาะสมคือประเภทหรือระดับ ประเภทหรือคลาสของเดซิเบลมิเตอร์กำหนดความแม่นยำของอุปกรณ์ตามแนวทางของ American National Standards Institute (ANSI) หรือ International Electrotechnical Commission (IEC) โดยทั่วไป “ประเภท” คือเกรดตามมาตรฐาน ANSI S1.4 ในขณะที่ “คลาส” จะเป็นเกรดตามมาตรฐาน IEC 61672

 

เครื่องวัดเสียงเดซิเบลมีสองประเภทหรือประเภท: ประเภท 1 / คลาส 1 หรือประเภท 2 / คลาส 2 สำหรับการประเมินเสียงรบกวนในการใช้งานพื้นฐานทางอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ การศึกษา สันทนาการ หรือที่อยู่อาศัย เดซิเบลประเภท 2 / คลาส 2 จะเพียงพอ . สำหรับการประเมินระดับความแม่นยำซึ่งมักทำในห้องปฏิบัติการ เครื่องวัดระดับเสียงประเภท 1 / คลาส 1 จะถูกใช้เป็นหลัก

เครื่องวัดเสียงเดซิเบลรุ่นแนะนำ

เลือกดูสินค้ารุ่นที่ต้องการได้จากข้อมูลด้านล่างได้เลยครับ

GM1351

GM1351 เครื่องวัดเสียง Benetech

Benetech รุ่น GM1351 เป็นอุปกรณ์สำหรับมืออาชีพที่จะสามารถวัดระดับเสียงเดซิเบลโดยรอบเช่นระดับเสียงรอบ โรงงานโรงงาน, โรงเรียน, ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, โรงพยบาล และ ถนน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานวิศวกรรมเสียง (Sound Engineer)

 • 1) ช่วงการวัด: 30dBa ~ 130dBa
 • 2) ความแม่นยำ: ± 1.5 เดซิเบล
 • 3) จอแสดงผลดิจิตอล: 4digits
 • 4) ความละเอียด: 0.1dB
 • 5) มาตราฐาน IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2
GM1352

เครื่องวัดระดับเสียง GM1352 Benetech

Benetech รุ่น GM1352 เป็นอุปกรณ์สำหรับมืออาชีพที่จะสามารถวัดระดับเสียงโดยรอบเช่นระดับเสียงรอบ โรงงานโรงงาน, โรงเรียน, ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

 • 1) ช่วงการวัด: 30dba ~ 130dba
 • 2) ความแม่นยำ: ± 1.5 เดซิเบล
 • 3) ความละเอียด: 0.1dB
 • 4) มาตราฐาน IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2
PM6708

PM6708 Digital Sound Level Meter

PM6708 เป็นเครื่องตรวจวัดระดับเสียง มาพร้อม จอ LCD และ backlight สะดวกในการอ่านค่า การวัดย้อนหลังได้ 100 หน่วย เป็นอุปกรณ์สำหรับมืออาชีพทีสามารถวัดระดับเสียงโดยรอบเช่นระดับเสียงรอบโรงงาน

 • 1) ขอบเขตการวัดความดันเสียง 30 ~ 130dB
 • 2) การตอบสนองความถี่แรงดันเสียง 30Hz ~ 8KHz
 • 3) การถ่วงน้ำหนัก A และ C
 • 4) ความแม่นยำ± 1.5dB
 • 5) มาตราฐาน IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2
GM1356

GM1356 เครื่องวัดระดับเสียงแบบบันทึกค่าได้ Benetech

เครื่องวัดเดซิเบลแบรนด์ Benetech รุ่น GM1356 หน่วยความจำภายในบันทึกผลการวัดได้ 4,700 ค่า และยังสามารถเชื่อมต่อกับ PC ผ่าน Port USB เพื่อบันทึกผลการวัด ถูกออกแบบตามมาตรฐานการวัดเสียง ใช้เพื่อวัดเสียงในสิ่งแวดล้อมในหลายสถานที่เช่นในโรงงานอุตสาหกรรม งานการจราจร ลำโพง เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และอื่นๆ ฯลฯ สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย Benetech โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด: 30dBA ~ 130dBA
 • 2) ความแม่นยำ: ± 1.5 dB
 • 3) ความละเอียด: 0.1dB
 • 4) มาตรฐานIEC 651 TYPE2 และ ANSI S1.4 TYPE2
 • 5) บันทึกค่าได้และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
AS824

เครื่องวัดความดังเสียง AS824 SmartSensor

เครื่องวัดเสียง SmartSensor รุ่น AS824 ออกแบบและผ่าน มาตราฐาน IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2 วัดระดับเสียงโดยรอบเช่นระดับเสียงรอบโรงงาน, โรงเรียน, ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, โรงพยบาล

 • 1) การวัดระดับ 30 ~ 130 dBA
 • 2) ความแม่นยำ ± 1.5db
 • 3) ช่วงความถี่ 31.5Hz ~ 8.5KHz
 • 4) มาตรฐานตาม IEC651 Type 2 & Ansis1.4 Type 2
SW-525A

เครื่องวัดระดับเสียง SW-525A แบบติดผนัง SNDWAY

Sound Level Meter รุ่น SW-525A ใช้เพื่อวัดเสียงในสิ่งแวดล้อมในหลายสถานที่เช่นในโรงงานอุตสาหกรรม งานการจราจร ลำโพง เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และอื่นๆ ฯลฯ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งฟรี

 • 1) ช่วงการวัด 30 ~ 130dB
 • 2) ความแม่นยำ +1.5 dB
 • 3) มาตราฐาน IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2
 • 4) การถ่วงน้ำหนักความถี่
 • 5) ความละเอียด 0.1dB (<100dB), 1dB (> 100dB)
SW-525B

Data Logger SW-525B เครื่องวัดความดังเสียงบันทึกค่าได้แบบติดผนัง

เครื่องวัดเดซิเบลแบบติดผนัง DataLogger แบรนด์ SNDWAY รุ่น SW-525B หน้าจอ LED ขนาดใหญ่ สามารถตั้งเตือนเมื่อระดับเสียงเกินกว่ากำหนด มีหน่วยความจำภาย (เก็บข้อมูลได้ประมาณ 1ปี) ในสามารถบันทึกความดังเสียงได้ทุกๆ 2วินาที และเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

 • 1) ช่วงการวัด 30 ~ 130dB
 • 2) ความแม่นยำ +1.5 dB
 • 3) มาตราฐาน IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2
 • 4) การถ่วงน้ำหนักความถี่
 • 5) ความละเอียด 0.1dB (<100dB), 1dB (> 100dB)

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th