ISO-17025

การสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ

การสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในทุกที่ที่มีการวัดการสอบเทียบ (Calibration) จะช่วยให้ผู้ใช้และธุรกิจมีความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ตรวจสอบบันทึกและควบคุมในภายหลังและเป็นกระบวนการเปรียบเทียบ การอ่านค่าของเครื่องมือวัดอุณหภูมิหรืออุปกรณ์เทียบกับอุปกรณ์อีกชิ้นที่ได้รับการปรับเทียบและอ้างอิงกับค่าที่แม่นยำ สำหรับการการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดมีความแตกต่างออกไปอุปกรณ์ที่ใช้อ้างอิงควรตรวจสอบย้อนกลับได้โดยตรงกับอุปกรณ์ที่ปรับเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ รวมถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพพร้อมกับข้อกำหนดทางเทคนิค ดังนั้นต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

วิธีการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ

ในการใช้งานทั่วไปการสอบเทียบมักถือว่ารวมถึงกระบวนการปรับเครื่องมือวัดอุณหภูมิเพื่อให้สอดคล้องกับค่าของมาตรฐานที่ใช้ภายในความแม่นยำที่ระบุอย่างไรก็ตามนี่เป็นกระบวนการสองกระบวนการได้แก่ 1.การสอบเทียบ และ 2.การปรับแต่ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าคุณต้องการบริการอะไร

ตัวอย่างเช่นพิจารณาเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลชนิดที่ใช้หัววัดอุณหภูมิภายนอก ผู้ให้บริการบางรายจะทำการเทียบโดยใช้ค่าอุณหภูมิจำลองค่าอุณหภูมิที่ใช้กับเทอร์โมมิเตอร์นั้น (ไม่มีการวัดอุณหภูมิจริงแต่เป็นอุปกรณ์จำลองค่าอุณหภูมิที่แม่นยำสูง) โดยทำการเชื่อมต่อเครื่องมือทดสอบเข้ากับเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล และใช้แรงดันไฟฟ้าเทียบเท่ากับอุณหภูมิเฉพาะกับเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล ผลลัพธ์จะถูกบันทึกและจากนั้นเทอร์โมมิเตอร์จะถูกพิจารณาว่าได้รับการปรับเทียบ

อุปกรณ์จำลองค่าอุณหภูมิ

ผู้ใช้จำนวนมากต้องการและคาดหวังว่าจะมีการดำเนินการที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงการใช้งานจริง วิธีที่แนะนำคือการทดสอบทั้งเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลและหัววัดอุณหภูมิร่วมกัน และใช้แหล่งความร้อนจริง จากนั้นค่าที่แสดงจะถูกเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ทำไมการสอบเทียบจึงมีความสำคัญ

กระบวนการ Calibration กำหนดความแม่นยำและคุณภาพของการวัดที่บันทึกโดยใช้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ เมื่อเวลาผ่านไปมีแนวโน้มที่ผลลัพธ์และความแม่นยำจะลดลงตามความเสื่อมถอยของชิ้นส่วน เมื่อใช้เทคโนโลยีเฉพาะหรือการวัดเฉพาะเช่นอุณหภูมิและความชื้น เพื่อความมั่นใจในผลลัพธ์ที่วัดได้มีความจำเป็นอย่างต่อเนื่องในการรักษาผลการวัดค่าของอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งานเพื่อการวัดที่เชื่อถือได้แม่นยำและทำซ้ำได้

 

เป้าหมายของการ Calibration คือการลดความไม่แน่นอนในการวัดโดยการรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์ทดสอบและจะวัดปริมาณและควบคุมข้อผิดพลาดหรือความไม่แน่นอนภายในกระบวนการวัดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตัวอย่างเช่น

อุตสาหกรรมอาหาร

ภายในห้องครัวสำหรับจัดเลี้ยงหรือห้องครัวเชิงพาณิชย์ผลหากมีการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ไม่ได้รับการสอบเทียบอาจเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิของอาหารซึ่งมีความสำคัญอาจไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้:

  • 1) ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหาร
  • 2) การละเมิด HACCP และลูกค้าป่วย
  • 3) เจ้าหน้าที่อนามัยสิ่งแวดล้อมแจ้งปิด
  • 4) การดำเนินการทางกฎหมาย

 

ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงของธุรกิจ ค่าชื่อเสียงที่เป็นไปได้เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของการสอบเทียบแบบธรรมดาสองจุดต่อปีหมายความว่ามักไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่จะละเลยการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิอาหาร

ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

ในการใช้งานเครื่องวัดในกระบวนการผลิตอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ควรได้รับการปรับเทียบในหลายๆ จุดตลอดช่วงการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าผลการวัดที่เชื่อถือได้ สำหรับสัญญาณเตือนภัยและระบบที่สำคัญ ความล้มเหลวในการสอบเทียบหรือการสอบเทียบที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บการเสียชีวิต

ต้องสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิบ่อยแค่ไหน

พิจารณาค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเป็นการลงทุนและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการอ่านค่าที่ไม่ถูกต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการไม่ทำการลงทุน
สำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาตรฐานคือการสอบเทียบทุกปี เมื่อคุณได้รับผลลัพธ์จากการทดสอบการสอบเทียบคุณจะสามารถปรับความถี่ของการสอบเทียบได้และ/หรืออัปเกรดเป็นเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากจำเป็น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบส่วนใหญ่จัดหาใบรับรองการสอบเทียบที่พิมพ์ออกมาเพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 

โดยสรุปแล้วการสอบเทียบมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกที่ที่การวัดมีความสำคัญ ช่วยให้ผู้ใช้และธุรกิจมีความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ตรวจสอบบันทึกและควบคุมในภายหลัง

หากคุณต้องการให้อุปกรณ์ของคุณสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการในสถานที่ของเราโปรดติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th หรือ Line ID:@neonics

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th