viscosity คือ

Viscosity คือ

กลศาสตร์ของไหล (Fluid mechanics) คือการศึกษาการเคลื่อนที่ของของไหล และหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญที่สุดของของไหลคือ Viscosity หรือความหนืดของของไหล คนส่วนใหญ่คิดถึง “ความหนืด” ในแง่ของความสามารถในการไหลของของไหล นักเคมีมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับปรากฏการณ์นี้ ความหนืดถูกกำหนดให้เป็นความต้านทานต่อการเปลี่ยนรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

 

กล่าวโดยสรุป Viscosity คือการเสียดสีระหว่างโมเลกุลของของเหลวตัวอย่างเช่นเมื่อของเหลวไหลผ่านท่อ ของเหลวจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นใกล้ศูนย์กลางของแกนท่อ แต่จะเคลื่อนที่ช้ากว่าไปตามผนังของท่อ เนื่องจากมีการเสียดสีกับผนัง ต้องใช้แรงดันหรือพลังงานเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานระหว่างของเหลวที่เคลื่อนที่เร็วกว่าและชั้นที่เคลื่อนที่ช้ากว่า

 

ของเหลวที่มี Viscosity ความหนืดต่ำมีความต้านทานต่ำและสามารถเฉือนได้ง่ายและโมเลกุลจะไหลอย่างรวดเร็ว ของเหลวที่มีความหนืดสูงจะเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าและต้านทานการเสียรูป ของเหลวบางชนิด เช่น พิตช์ แก้ว และเนยถั่ว มีความหนืดสูงจนมีลักษณะเหมือนของแข็ง ในความรู้พิ้นฐานของเหลวจะเรียกว่า “หนืด” ถ้าความหนืดของมากกว่าน้ำอย่างเป็นสาระสำคัญ และอธิบายว่า “เคลื่อนที่” ถ้าความหนืดน้อยกว่าน้ำอย่างเห็นได้ชัด

หน่วยของ Viscosity

ความหนืดหน่วยเป็นปาสกาลวินาที (Pa.s) ยิ่งของไหลมีความหนืดมากเท่าไร ก็ยิ่งมีแรงต้านต่อวัตถุใดๆ ที่เคลื่อนที่อยู่ภายในมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าของเหลวทั้งหมดจะมีค่าความหนืดที่แน่นอน แต่โดยทั่วไปแล้วสำหรับของเหลวจะถือว่าสูงหรือต่ำโดยรักษาความหนืดของน้ำไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ความหนืดของของเหลวจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

สูตรการวัดความหนืดค่อนข้างง่าย:

ความหนืด = ความเค้นเฉือน / อัตราเฉือน

สมการความหนืด

ผลลัพธ์โดยทั่วไปจะแสดงเป็น centipoise (cP) ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 mPa s (มิลลิปาสกาลวินาที) ความเค้นเฉือนคือแรงต่อหน่วยพื้นที่ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายชั้นหนึ่งของของไหลสัมพันธ์กับอีกชั้นหนึ่ง อัตราเฉือนคือการวัดการเปลี่ยนแปลงความเร็วที่ชั้นกลางเคลื่อนที่ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน

ของไหลแบบ Newtonian และ Non-Newtonian

ไอแซกนิวตันชายผู้ค้นพบสูตรนี้ คิดว่าที่อุณหภูมิที่กำหนดและความเค้นเฉือน ความหนืดของของไหลจะคงที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราเฉือน สิ่งนี้ถูกต้องเพียงบางส่วนเท่านั้น ของเหลวบางชนิดเช่นน้ำและน้ำผึ้งมีลักษณะเช่นนี้เราเรียกของเหลวเหล่านี้ว่าของไหลแบบ Newtonian

 

อย่างไรก็ตามของเหลวส่วนใหญ่มีความหนืดที่ผันผวนตามอัตราเฉือนสิ่งเหล่านี้เรียกว่าของไหลแบบ Non-Newtonian

 

ของไหลแบบ Non-Newtonian มีห้าประเภท: thixotropic, rheopectic, pseudoplastic, dilatant และ plastic การวัดค่าของไหลแต่ละประเภทจำเป็นต้องใช้ข้อพิจารณาที่แตกต่างกัน

เรื่องราวเชิงลึกของความหนืดในด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องกลศาสตร์ของไหล (Fluid mechanics) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในบทความนี้กล่าวถึงเพียงเบื้องต้น และจะอธิบายถึงการนำความหนืดไปใช้งานในอุตสาหกรรม

การวัดค่า Viscosity

เครื่องวัดความหนืด (เรียกอีกอย่างว่า Viscometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความหนืดของของเหลว ที่ 20 °C ของน้ำคือ 1.0038 mPa·s เครื่องวัดความหนืดจะวัดค่าความหนืดและคุณสมบัติการไหลของของเหลว ความหนืดเกิดจากการเสียดสีภายในของของไหล และถูกกำหนดให้เป็นความต้านทานของของเหลวต่อการไหลหรือความเค้นเฉือน

Viscometer ชนิดต่างๆ

Viscometer

ทำไมคุณควรวัดความหนืด

การรวบรวมข้อมูลความหนืดของวัสดุที่กำหนดช่วยให้ผู้ผลิตคาดการณ์ว่าวัสดุมีพฤติกรรมอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง ตัวอย่างเช่นหากยาสีฟันไม่มีความหนืดที่ถูกต้อง อาจเป็นการยากเกินไปที่จะบีบยาสีฟันออกจากหลอด หรือมิฉะนั้นจะถูกบีบออกมากเกินไป นอกจากนี้การรู้ความหนืดของวัสดุจะส่งผลต่อการออกแบบกระบวนการผลิตและการขนส่ง

 

เครื่องวัดความหนืดมีการใช้งานที่หลากหลายและหลากหลายในอุตสาหกรรมวัสดุศาสตร์และเคมีสำหรับวัสดุต่างๆ เช่น น้ำมัน ยางมะตอย พลาสติก ขี้ผึ้ง สี สารเคลือบ และกาว พวกเขายังใช้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลเช่นเครื่องสำอางแชมพูและยาสีฟัน การวัดความหนืดมีความสำคัญเมื่อพิจารณาถึงสภาวะของกระบวนการสำหรับวัสดุที่ต้องสูบหรือวางท่อ ความหนืดยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการจุ่มและการเคลือบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสีและหมึกโดยเฉพาะ

Viscometer รุ่นแนะนำ

NDJ-5S

เครื่องวัดความหนืด NDJ-5S แบรนด์ Drawell

NDJ-5S ใช้ระบบประมวลผลไมโครโปรเซสเซอร์ 16 บิทเพื่อควบคุมการทำงาน ปรับความเร็วรอบของการหมุนได้ 4 ระดับได้แก่ 6rpm, 12rpm, 30rpm, 60rpm (รอบ/นาที) จอแสดงผล LCD แสดงระดับ Viscosity ความเร็ว แรงบิด นิยมนำมาใช้วัดในน้ำมันปิโตเลี่ยม ยา สี สารเคลือบ เครื่องสำอางและวัตถุอื่นๆ เป็นต้น ใช้งานง่าย ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 20 ~ 100,000 mPa·s (cP)
 • 2) ความเร็วในการหมุนปรับความเร็วได้ 4 ระดับ 6-12-30-60 (RPM)
 • 3) แกนหมุน (รหัส L1, L2, L3, L4) มากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ค่าผิดพลาด ± 1%
NDJ-8S

NDJ-8S Digital Viscometer แบรนด์ Drawell

NDJ-8S จอแสดงผล LCD ระบบ Blue screen แสดงความหนืด, ความเร็วในการหมุน แรงบิด นิยมนำมาใช้วัดในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันปิโตเลี่ยม ยา สี สารเคลือบ เครื่องสำอางและวัตถุอื่นๆ ใช้งานง่าย ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 20 ~ 200,000 mPa · s (cP)
 • 2) ความเร็วปรับได้ 4 ระดับ 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 (RPM)
 • 3) แกนหมุน (รหัส L1, L2, L3, L4) มากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ความแม่นยำ ± 1%
HBDV-1

HBDV-1 Digital Viscometer แบรนด์ Drawell

HBDV-1 เป็นเครื่องวัด Viscosity ในของเหลวมีแกนหมุน 6 ขนาดให้เลือกตามการใช้งาน ความเร็วรอบของโรเตอร์อิสระจอแสดงผล LCD ระบบ ความหนืด ความเร็ว แรงบิดและอุณหภูมิ (มาพร้อม RTD Temperature Probe สำหรับวัดอุณหภูมิ) เป็นที่นิยมใช้ในน้ำมันปิโตเลี่ยม ยา สี สารเคลือบ เครื่องสำอางและวัตถุอื่นๆ เป็นต้นใช้งานง่าย ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 640 ~ 320,000,000 mPa·s
 • 2) ปรับความเร็วในการหมุนอย่างอิสระ 0.1 ~ 99.9 (RPM)
 • 3) แกนหมุนพิเศษรหัส R2, R3, R4, R5, R6, R7 มากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ความแม่นยำ ± 1%

ไม่พบสินค้ารุ่นที่ต้องการหรือต้องการดูสินค้าเพิ่มเติม ดูรายละเอียดที่ “เครื่องวัดความหนืด (Viscometer)

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th