ค่า tds มาตรฐานน้ำดื่ม

ค่า tds มาตรฐานน้ำดื่ม

TDS ย่อมาจาก Total dissolved solids คือแสดงถึงความเข้มข้นรวมของสารที่ละลายในน้ำ TDS ประกอบด้วยเกลืออนินทรีย์และอินทรียวัตถุจำนวนเล็กน้อย เกลืออนินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปในน้ำ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม ซึ่งเป็นไอออนบวกทั้งหมด และคาร์บอเนต ไนเตรต ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต ซึ่งเป็นแอนไอออนทั้งหมด ไอออนบวกเป็นไอออนที่มีประจุบวกและประจุลบเป็นไอออนที่มีประจุลบ ระดับ TDS คือปริมาณของของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด

ของแข็งเหล่านี้จะละลายในน้ำได้อย่างไร

แร่ธาตุเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายแหล่ง ทั้งจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ น้ำพุแร่ประกอบด้วยน้ำที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายในระดับสูง เนื่องจากน้ำได้ไหลผ่านบริเวณที่หินมีปริมาณเกลือสูง น้ำในจังหวัดมีแนวโน้มที่จะมีของแข็งละลายในระดับสูง เนื่องจากมีแคลเซียมและแมกนีเซียมในดินในปริมาณสูง

 

แร่ธาตุเหล่านี้สามารถมาจากกิจกรรมของมนุษย์ได้เช่นกันได้แก่น้ำที่ไหลบ่ามาทางการเกษตรและในเมืองสามารถนำแร่ธาตุส่วนเกินไปสู่แหล่งน้ำเช่นเดียวกับการปล่อยน้ำเสีย น้ำเสียจากอุตสาหกรรม และเกลือที่ใช้ทำน้ำแข็ง

ความสำคัญของ TDS ในน้ำดื่ม

TDS ในน้ำดื่มมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งธรรมชาติ น้ำเสีย น้ำเสียในเมือง น้ำเสียจากอุตสาหกรรม สารเคมีในกระบวนการบำบัดน้ำ ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในสวนและประปา น้ำเป็นตัวทำละลายสากลและหยิบจับสิ่งสกปรกได้ง่าย และสามารถดูดซับและละลายอนุภาคเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าระดับ TDS ที่สูงในน้ำดื่มจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ก็ทำให้น้ำมีรสขม เค็มหรือกร่อย แคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุสองชนิดที่พบได้ทั่วไปใน TDS ยังสามารถทำให้เกิดความกระด้างของน้ำ การเกิดตะกรัน และการเกิดคราบ

มาตรฐานค่า TDS น้ำดื่ม

ระดับ TDS ช่วยระบุว่าน้ำดื่มเหมาะสำหรับการบริโภค ต้องกรอง หรือมีการปนเปื้อนสูงหรือไม่ ส่วนในล้านส่วน (PPM) คือหน่วยวัดที่ใช้สำหรับวัดระดับ TDS ในน้ำ

 • 1) ระหว่าง 50-150 PPM เหมาะสำหรับดื่ม
 • 2) 150-250 PPM ดี
 • 3) 250-300 PPM ปานกลาง
 • 4) 300-500 PPM แย่
 • 5) สูงกว่า 1200 PPM ไม่สามารถยอมรับได้สำหรับน้ำดื่ม

 

สำหรับในประเทศไทยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้น้ำดื่มบริโภคทั่วไปมีค่า TDS ไม่เกิน 500 ppm.

หมายเหตุน้ำ TDS ต่ำเป็นน้ำที่ดีจริงหรือไม่

ค่า TDS ที่มีอยู่ในน้ำไม่ใช่ตัวชี้วัดของสารปนเปื้อนใดเลย ค่า TDS แม้ในปริมาณน้อยแต่หากมาจากสารเช่นสารหนู ฟลูออไรด์และไนเตรต ถึงแม้มีในปริมาณที่น้อยก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์

ดังนั้นคุณภาพน้ำดื่มไม่ได้ใช้เพียงค่า TDS ยังมีพารามิเตอร์อื่นๆ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางมาตรฐานคุณภาพน้ำ
ตารางมาตรฐานคุณภาพน้ำ 2

การตรวจวัดค่า TDS

Total dissolved solids (TDS) วัดเป็นปริมาตรของน้ำที่มีหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) หรือที่เรียกว่าส่วนต่อล้าน (ppm) ตามข้อบังคับเกี่ยวกับน้ำดื่ม 500 ppm คือปริมาณ TDS สูงสุดที่แนะนำสำหรับน้ำดื่มของคุณ

การทดสอบน้ำโดยใช้เครื่องวัด TDS Meter เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากเครื่องวัด TDS บอกว่า 100 ppm นั่นหมายความว่าจากอนุภาคหนึ่งล้านอนุภาค 100 เป็นไอออนที่ละลายน้ำ และ 999,900 เป็นโมเลกุลของน้ำ อย่างไรก็ตามเครื่องวัดไม่ได้ระบุว่ามีสารประเภทใดบ้าง ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ

TDS-EZ

TDS-EZ สำหรับคุณภาพน้ำเครื่องวัด TDS Meter

เครื่องวัดคุณภาพน้ำรุ่น TDS-EZ เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับวัดน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำ ไฮโดรโปนิ น้ำระบบ RO / DI สระว่ายน้ำและสปาและอื่นๆ สินค้าของแท้จาก HM Digital สำหรับคุณภาพน้ำ

 • 1) ช่วง: 0 – 9990 ppm (mg/l)
 • 2) ความละเอียด: 0-999: 1 ppm
 • 3) ความแม่นยำ: +/- 3%

เครื่องวัด TDS (Total Dissolved Solids) TDS-4TM

TDS-4TM เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับวัดน้ำดื่ม น้ำจากเครื่องกรองน้ำ ไฮโดรโปนิกส์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ระบบน้ำ RO / DI สระว่ายน้ำ และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าคุณภาพ ของแท้จาก HM Digital

 • 1) TDS Range: 0-9990 PPM (mg/L)
 • 2) ความละเอียด: 0-999: 1 ppm
 • 3) ความแม่นยำ: +/- 2%

HI98301 DiST1 สำหรับวัดคุณภาพน้ำเครื่องวัด TDS

HI98301 DiST1 ใช้สำหรับวัดปริมาณรวมของแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำโดยจะวัดหน่วย ppm

 • 1) ช่วง TDS 0 ถึง 2000 ppm (มก./ลิตร)
 • 2) ความละเอียด TDS 1 ppm (มก./ลิตร)
 • 3) ความแม่นยำ TDS ±2%
 • 4) ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

เครื่องวัดความขุ่น Turbidity Meter HI98703 ได้ตามมาตรฐาน EPA

HI98703 จาก Hanna เป็นเครื่องวัดความขุ่นแบบพกพาภาคสนาม ย่านการวัด 0-1000 NTU มีความแม่นยำสูง (± 2% ของการอ่าน 0.02 NTU)

 • 1) ช่วง: 0.00 ถึง 1,000 NTU
 • 2) การเลือกช่วง: อัตโนมัติ
 • 3) ความแม่นยำ: ±2% ของค่าที่อ่านได้บวก 0.02 NTU
 • 4) ใบรับรอง Certificate of Calibration จากโรงงาน

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th