air velocity

รู้และเข้าใจ Air velocity คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

ความเร็วลม (Air velocity) ส่งผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศกับพื้นผิวข้างเคียง ยิ่งความเร็วของอากาศเคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวมากเท่าใด การถ่ายเทความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ความเร็วที่สูงขึ้นจะมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องมีการถ่ายเทความร้อนเช่น ในการถ่ายเทความร้อนระหว่างมวลความร้อนของอาคารกับอากาศภายในอาคาร แต่อาจเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในสถานการณ์อื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความร้อนกับพื้นผิวภายในที่เย็น ของหน้าต่าง

 

ความเร็วลมภายในอาคารยังส่งผลต่อความสบายทางความร้อนของผู้คนภายในพื้นที่ด้วย ยิ่งความเร็วลมมาก การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผู้คนในอวกาศกับอากาศรอบตัวก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในบางสถานการณ์อาจต้องการความเร็วลมที่สูงขึ้นเช่นอาจเปิดพัดลมในช่วงที่อากาศร้อนเพื่อเพิ่มอัตราที่ร่างกายสามารถสูญเสียความร้อนไปยังบริเวณรอบๆ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์อื่นๆ สิ่งนี้อาจไม่เป็นที่พึงปรารถนา เช่น ในสภาวะที่เย็นกว่า เมื่อความเร็วลมสูงขึ้นอาจสังเกตได้ว่าเป็นลม

การวัด Air velocity

หลายอุตสาหกรรมมีการวัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของอากาศ ซึ่งบางครั้งต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดอุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ หรือความชื้น สิ่งนี้เป็นจริงในวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ เช่นเดียวกับการใช้งานการบรรจุที่สำคัญในห้องปฏิบัติการและร้านขายยา และ HVAC อาจเป็นผู้นำรายการด้วยความจำเป็นในการวัดการไหลเวียนของอากาศในงานท่อ

 

ในงานปรับอากาศ การทำความร้อนและการระบายอากาศ ความเร็วลม (ระยะทางที่เดินทางต่อหน่วยเวลา) มักจะแสดงเป็นฟุตต่อนาที (FPM) หรือเมตรต่อนาที (MPM) โดยการคูณความเร็วลมด้วยพื้นที่หน้าตัดของท่อ คุณสามารถกำหนดปริมาณอากาศที่ไหลผ่านจุดหนึ่งในท่อต่อหนึ่งหน่วยเวลาได้ ปริมาณการไหลโดยปกติจะวัดเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) หรือลูกบาศก์เมตรต่อนาที (CMM)

 

การวัดความเร็วหรือปริมาตรมักจะใช้กับคู่มือทางวิศวกรรมหรือข้อมูลการออกแบบเพื่อแสดงประสิทธิภาพที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของระบบไหลเวียนอากาศ หลักการเดียวกันที่ใช้ในการกำหนดความเร็วยังมีประโยชน์ในการทำงานกับการลำเลียงแบบนิวแมติก การไหลของก๊าซไอเสีย และระบบก๊าซในกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่เหล่านี้ บางครั้งหน่วยทั่วไปของความเร็วและปริมาตรอาจแตกต่างจากหน่วยที่ใช้ในงานเครื่องปรับอากาศ

ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) หรือลูกบาศก์เมตรต่อนาที (CMM)

CFM CMM วัดอัตราการไหลของลม (Air Flow) ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคำนวณให้ยุ่งยาก เพียงแค่ป้อนค่าพื้นที่หน้าตัดของท่อหรือพัดลม เครื่องวัดลักษณะนี้มีไว้สำหรับการวัดกับแหล่งกำเนิดลมเช่นท่อแอร์ และงานด้าน HVAC เป็นต้น หน่วยอัตราการไหลของลมมี 2 หน่วยคือ CFM ย่อมาจาก (Cubic Feet per Minute) และ CMM (Cubic Meters per Minute) สินค้าหลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน

หัววัดสามารถโค้งงอ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th