EC Soil Meter

รู้จักกับ EC Soil Meter

ดินเป็นส่วนผสมของอินทรีย์ , เกลือแร่ , ก๊าซ , ของเหลวและสิ่งมีชีวิตที่ร่วมกันสนับสนุนชีวิต โลกของร่างกายของดินที่เรียกว่าpedosphere หน้าที่สำคัญของดิน คือเป็นสื่อกลางสำหรับการเจริญเติบโตของพืช เป็นวิธีการเก็บน้ำการจัดหาและการทำให้บริสุทธิ์ เป็นตัวดัดแปลงบรรยากาศของโลก และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
ค่า EC หรือ Electrical Conductivity คือ ค่าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าของสิ่งต่างๆ ซึ่งเราสามารถใช้ค่า EC วัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำได้เช่นกัน โดยปกติน้ำบริสุทธิ์จะมีค่านำกระแสไฟฟ้าต่ำหรือมีค่าใกล้ศูนย์ แต่เมื่อมีการเติมสารละลายต่างๆ ลงในน้ำ เช่นการเติมปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชลงในน้ำจะทำให้ค่านำกระแสไฟฟ้าหรือค่า EC สูงขึ้นเป็นต้น

Soil Electrical Conductivity Meter

การวัดค่า pH ของดิน สามารถวัดค่า pH ของดินได้โดยใช้เครื่องวัดค่า pH (โดยปกติจะผสมตัวอย่างดินกับน้ำหรือสารละลายเกลือ) หรือโดยการเพิ่มสีย้อมลงบนดินและสังเกตการเปลี่ยนสีที่สามารถเปรียบเทียบได้กับแผนภูมิสำหรับการวัดค่า pH วิธีการหลังสามารถทำได้โดยใช้ชุดที่มีสารเคมีที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดค่า pH ของดินและทำไมเรื่องค่า pH ของดิน
การวัดEC ในดิน สามารถวัดค่า EC ของดินได้โดยการเสียบขั้วไฟฟ้าลงในดินโดยตรงหรือโดยการแยกน้ำในดินโดยใช้ lysimeter (เครื่องมือที่ใช้ในการดูดเพื่อแยกดินหรือน้ำใต้ดินออกจากพื้นดิน) นอกจากนี้ยังสามารถวัดค่า EC ของน้ำใต้ดินได้ด้วย

 

สินใจสินค้าสามารถติดต่อได้ทางบริษัท นีโอนิคส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th

    ฿7,000.00 ฿6,000.00

    เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในดิน (EC Soil Meter) จาก Hanna รุ่น HI98331 ใช้สำหรับวัดค่าความนำไฟฟ้าในดินโดยที่ค่าการนำไฟฟ้า (EC) ในดินจะแสดงถึงระดับความสามารถที่น้ำในดินจะนำไฟฟ้าได้ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณสารอาหารที่พืชสามารถนำมาใช้ได้ โดยตรวจสอบว่ามีสารอาหารเพียงพอสำหรับพืชที่จะเข้าสู่ดิน มีย่านการวัด 0.00-4.00 mS/cm ด้วยความถูกต้อง ±0.05 mS/cm สินค้าคุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงานและคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

    Showing the single result

    บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th