Gas Leak Detector

รู้จัก Gas Leak Detector 

Gas Leak Detector หรือ เครื่องตรวจจับก๊าซ เครื่องตรวจจับก๊าซทำงานอย่างไร เครื่องตรวจจับก๊าซมาตรการและแสดงความเข้มข้นของก๊าซบางอย่างในอากาศผ่านทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วใช้เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารพิษและอัคคีภัยเครื่องตรวจจับก๊าซมักเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัย พวกเขาจะผลิตเป็นหน่วยพกพาหรือคงที่ (คงที่) และทำงานโดยการระบุระดับสูงของก๊าซผ่านชุดของตัวบ่งชี้ที่ได้ยินหรือมองเห็นได้เช่นสัญญาณเตือนไฟหรือการรวมกันของสัญญาณ ในขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากเครื่องตรวจวัดก๊าซแบบมาตรฐานนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจจับก๊าซหนึ่งชิ้นอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นหรือมัลติแก๊สที่ทันสมัยสามารถตรวจจับก๊าซหลายชนิดได้ในครั้งเดียว เครื่องตรวจจับบางอย่างอาจถูกนำมาใช้เป็นหน่วยเดียวเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทำงานขนาดเล็กหรือหน่วยสามารถรวมหรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบป้องกัน ในขณะที่เครื่องตรวจจับวัดความเข้มข้นของก๊าซที่ระบุการตอบสนองของเซ็นเซอร์ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงหรือสเกล เมื่อการตอบสนองของเซ็นเซอร์เกินระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าการเตือนภัยจะเปิดใช้งานเพื่อเตือนผู้ใช้ มีเครื่องตรวจจับหลายประเภทให้เลือกและส่วนใหญ่ทำหน้าที่เหมือนกัน: เพื่อตรวจสอบและเตือนระดับก๊าซอันตราย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงประเภทของอุปกรณ์ตรวจจับที่จะติดตั้งจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกัน

เทคโนโลยีเครื่องตรวจจับก๊าซ

เครื่องตรวจจับก๊าซแบ่งตามประเภทของก๊าซที่ตรวจจับได้ : ติดไฟหรือเป็นพิษ ภายในหมวดหมู่ในวงกว้างนี้พวกเขามีการกำหนดต่อไปโดยเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้: เซ็นเซอร์ตัวเร่งปฏิกิริยาและอินฟราเรดตรวจจับก๊าซและเทคโนโลยีออกไซด์สารกึ่งตัวนำไฟฟ้าและโลหะทั่วไป  ตรวจจับก๊าซพิษ

การตรวจวัดก๊าซพิษ

เซนเซอร์ไฟฟ้า  หรือเซลล์เคมีมักใช้ในการตรวจจับก๊าซพิษเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์, คลอรีนและไนโตรเจนออกไซด์ พวกมันทำงานผ่านสัญญาณไฟฟ้าเมื่อตรวจพบก๊าซ โดยทั่วไปเครื่องตรวจจับประเภทนี้มีความไวสูงและให้สัญญาณเตือนผ่านกระแสไฟฟ้า ผู้ผลิตหลายรายผลิตเครื่องตรวจจับเหล่านี้ด้วยจอแสดงผลดิจิตอล

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ Metal Oxideหรือ MOS ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซพิษ (โดยทั่วไปคือคาร์บอนมอนอกไซด์) และทำงานผ่านฟิล์มที่ไวต่อก๊าซซึ่งประกอบด้วยดีบุกหรือทังสเตนออกไซด์ ฟิล์มที่ไวต่อการตอบสนองกับก๊าซทำให้เกิดอุปกรณ์เมื่อมีระดับที่เป็นพิษ โดยทั่วไปเซ็นเซอร์โลหะออกไซด์ถือว่ามีประสิทธิภาพเนื่องจากความสามารถในการทำงานในช่วงความชื้นต่ำ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถตรวจจับก๊าซหลากหลายชนิดรวมถึงสารติดไฟ

การตรวจวัดก๊าซที่ติดไฟได้ 

ตัวเร่งปฏิกิริยา  เป็นตัวแทนของอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซจำนวนมาก  ที่ผลิตในปัจจุบัน เทคโนโลยีนี้ใช้ในการตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้เช่นไฮโดรคาร์บอนและทำงานผ่านการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน เซ็นเซอร์ของเครื่องตรวจจับประเภทนี้มักจะสร้างจากขดลวดที่ผ่านการชุบด้วยทองคำ เมื่อก๊าซที่ติดไฟได้สัมผัสกับพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูกออกซิไดซ์และความต้านทานการเดินสายจะเปลี่ยนไปจากความร้อนที่ปล่อยออกมา โดยทั่วไปจะใช้วงจรบริดจ์เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน

เซ็นเซอร์อินฟราเรดหรือเครื่องตรวจจับอินฟราเรดทำงานผ่านระบบเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณเพื่อตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้โดยเฉพาะไอระเหยของไฮโดรคาร์บอน โดยทั่วไปแล้วเครื่องส่งสัญญาณเป็นแหล่งกำเนิดแสงและเครื่องรับสัญญาณคือเครื่องตรวจจับแสง หากมีก๊าซอยู่ในเส้นทางแสงมันจะเข้าไปรบกวนกำลังของการส่งผ่านแสงระหว่างตัวส่งและตัวรับ สถานะของแสงที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวกำหนดว่าก๊าซชนิดใดมีอยู่หรือไม่

การใช้งานเครื่องตรวจจับก๊าซทั่วไป 

แม้ว่าเครื่องตรวจจับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับความปลอดภัยในบ้านและเชิงพาณิชย์ แต่ก็มีการใช้ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจำนวนมาก เครื่องตรวจจับก๊าซถูกนำมาใช้ในร้านเชื่อมเพื่อตรวจจับสารติดไฟและสารพิษและในโรงงานนิวเคลียร์เพื่อตรวจจับสารติดไฟ พวกเขายังใช้ทั่วไปในการตรวจจับไอระเหยที่เป็นอันตรายในโรงบำบัดน้ำเสีย

Gas Leak Detector (เครื่องตรวจวัดแก๊สรั่ว) มีแก็สหลายชนิดให้เลือก แก็สหุงต้ม และแก็สเชื่อเพลิง (Methane, Ethane, Propane, Butane) วัดสารทำความเย็นและน้ำยาแอร์รั่ว (Refrigerant) คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO) ฟอร์มาลดีไฮด์ Formaldehyde และแก๊สอื่นๆ ตั้งค่าเตือน Low Alarm หรือ High Alarm ด้วยเสียงที่ดังมากกว่า 80dB สินค้าหลายรุ่นมาพร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงานผู้ผลิต

Gas Leak Detector

 

สินใจสินค้าสามารถติดต่อได้ทางบริษัท นีโอนิคส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th

  ฿3,000.00 ฿2,500.00

  AS5750L ใช้สำหรับตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็น ที่อาจเป็นอันตรายด้วยเครื่องตรวจสอบการรั่วไหลแบบพกพา เทคโนโลยีการตรวจจับขั้นสูงช่วยในการรับรู้สารทำความเย็น CFC ทุกชนิดที่เป็นสารประกอบฮาโลเจนทั้งหมด (Contains Chlorine of Fluorine) การแจ้งเตือนด้วย LED และเสียง แจ้งเตือนถึงการรั่วซึมไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด

  หมายเหตุ น้ำยาแอร์ที่เป็นสารประกอบฮาโลเจนทั้งหมด (Contains Chlorine of Fluorine)

  • 1) CFCs (Chlorofluorocarbon) ได้แก่ R11, R12, R500, R503 และอื่นๆ เป็นต้น
  • 2) HCFCs (HydroChloroFluoroCarbon) ได้แก่ R22, R123, R124, R502 และอื่นๆ เป็นต้น
  • 3) HFCs (HydroFluoroCarbon) ได้แก่ R134a, R404A, R125, R23 และอื่นๆ เป็นต้น
  ฿3,600.00 ฿3,000.00

  GM8800A สำหรับวัดก๊าซหรือไอระเหยของสารไวไฟ (LEL:Lower Explosive Limit) ได้แก่แก็สดังต่อไปนี้ Methane, Ethane, Propane, Butane, Gasoline (Liquid), Kerosene (Liquid), City gas, Liquefied, petroleum gas, Turpentine (Liquid) เป็นต้น สามารถตั้งค่าเตือน Alarm เหมาะสำหรับการตรวจสอบไอระเหย แก๊สรั่ว ในพื้นที่ปฎิบัติงาน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก

  • 1) เวลาตอบสนอง 2 วินาที
  • 2) เวลาอุ่นเครื่องประมาณ 60 วินาที
  • 3) แบตเตอรี่ทำงานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง
  • 4) สัญญาณเตือนด้วย LED และเสียง
  ฿3,600.00 ฿3,000.00

  AS8930A เป็นชุด External Sampling Pump เพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อผลการวัดทำให้สามารถวัดปริมาณแก๊สถึงแม้จะยืนห่างจากจุดทีแก๊สรั่ว 15เมตร สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) ความเร็วของการไหลของอากาศ: 0.5SCFH (0.25LPM)
  • 2) สามารถเก็บตัวอย่างก๊าซได้ในระยะ 50 ฟุต (15.24เมตร)
  • 3) สำหรับเครื่องวัด SmartSensor AS Series ทุกรุ่น
  ฿4,200.00 ฿3,500.00

  AS5750 ตรวจหาแก็สรั่วไหลของ CFC สารทำความเย็น น้ำยาแอร์ Refrigerant Leakage Detector รับรู้สารทำความเย็น CFC ทุกชนิดที่เป็นสารประกอบฮาโลเจนทั้งหมด (Contains Chlorine of Fluorine) แจ้งเตือนถึงการรั่วซึมไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) CFCs (Chlorofluorocarbon) ได้แก่ R11, R12, R500, R503 และอื่นๆ เป็นต้น
  • 2) HCFCs (Hydro Chloro Fluoro Carbon) ได้แก่ R22, R123, R124, R502 และอื่นๆ เป็นต้น
  • 3) HFCs (Hydro Fluoro Carbon) ได้แก่ R134a, R404A, R125, R23 และอื่นๆ เป็นต้น
  • 4) การแจ้งเตือนด้วยหลอดไฟ LED และเสียง 
  ฿4,200.00 ฿3,500.00

  AS8800 ตรวจวัดก๊าซที่ติดไฟได้ใและเป็นพิษ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและสามารถพบได้ในสถานที่ต่างๆ เช่นบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและอาจจะใช้ในการดับเพลิง

  • 1) ความไวขั้นต่ำ 5ppm (น้ำมันเบนซิน)
  • 2) เวลาอุ่นเครื่อง <20 วินาที
  • 3) แบตเตอรี่ทำงานต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง
  • 4) แจ้งเตือนด้วยไฟ LED และเสียงเตือน
  • 5) สินค้าน้ำหนักสุทธิ 225g
  ฿4,200.00 ฿3,500.00

  AS8700A ตรวจวัดแก๊ส Carbon Monoxide Meter ย่านการวัด 1-1000ppm มีความละเอียด 1 ppm มีความถูกต้อง ±10 %  ออกแบบมาให้พกพาสะดวก ใช้งานง่าย สินค้าคุณภาพสูง จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) ช่วงการวัด 1 ~ 1000 (PPM)
  • 2) ความละเอียด 1PPM
  • 3) ความแม่นยำ ± 10%
  • 4) แจ้งเตือนด้วยเสียง
  • 5) น้ำหนักสุทธิ 75 กรัม
  ฿4,200.00 ฿3,500.00

  AS8800 ตรวจวัดก๊าซที่ติดไฟได้ใและเป็นพิษ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและสามารถพบได้ในสถานที่ต่างๆ เช่นบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและอาจจะใช้ในการดับเพลิง

  • 1) ความไวขั้นต่ำ 5ppm (น้ำมันเบนซิน)
  • 2) เวลาอุ่นเครื่อง <20 วินาที
  • 3) แบตเตอรี่ทำงานต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง
  • 4) แจ้งเตือนด้วยไฟ LED และเสียงเตือน
  • 5) สินค้าน้ำหนักสุทธิ 225g
  ฿7,200.00 ฿6,000.00

  HT-501 วัดก๊าซ Carbon Dioxide CO2 อุณหภูมิ ความชื้น Datalogger รุ่น HT-501 ทำหน้าที่เป็น Datalogger บันทึกข้อมูล แจ้งเตือนเมื่อปริมาณ CO2 สูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในโรงเรียน อาคารสำนักงาน เรือนกระจก โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล

  1) ช่วงการวัด CO2: 0 ~ 9999PPM
  2) ความแม่นยำ: ± 70PPM ± 3% 
  3) ความละเอียด: 1PPM

  ฿7,200.00 ฿6,000.00

  GM8801 วัดก๊าซ Formaldehyde ที่ออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดสารพิษในงานหลากหลาย ย่านวัด 0-3mg/m³ ด้วยความถูกต้อง ±0.03mg/m³ สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อปริมาณก๊าซมากกว่าที่กำหนด สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

  • 1) ช่วงการวัด 0-3 mg/m³
  • 2) ความละเอียด 0.01 mg/m³
  • 3) ความแม่นยำ ± 0.03 mg/m³ or ± 5%
  • 4) เวลาตอบสนอง <30 วินาที
  ฿7,200.00 ฿6,000.00

  HT-502 เครื่องมือสำหรับวัดแก๊ส Formaldehyde อุณหภูมิและความชื้น แจ้งเตือนเมื่อปริมาณก๊าซสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ ตรวจสอบอย่างรวดเร็วความเข้าใจในเวลาจริงเกี่ยวกับระดับมลพิษทางอากาศในสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสุขภาพ

  • 1) ย่านการวัด Formaldehyde (HCHO) ช่วง: 0 ~ 5000 มก./ลบ.ม.
  • 2) ความถูกต้อง: ± 5% 
  • 3) เวลาตอบสนอง: 10sec
  • 4) วัดอุณหภูมิและความชื้น
  • 5) หน่วยความจำบันทึก: 40000
  ฿7,800.00 ฿6,500.00

  Benetech GM8802 วัดก๊าซ Carbon Dioxide CO2 มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ สาเหตุหลักที่ปริมาณก๊าซชนิดนี้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ปฎิบัติงานคือการระบายอากาศไม่เพียงพอเป็นต้น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

  • 1) ช่วงการวัด: 0-2000ppm
  • 2) ความละเอียด: 1ppm
  • 3) ข้อผิดพลาด: ±3% หรือ +/- 50ppm
  • 4) เวลาตอบสนอง: <30 วินาที
  ฿9,000.00 ฿7,500.00

  AS8800A สำหรับวัดแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ (LEL:Lower Explosive Limit) ได้แก่แก็สดังต่อไปนี้ Methane, Ethane, Propane, Butane, Gasoline (Liquid), Kerosene (Liquid), City gas, Liquefied Petroleum Gas, Turpentine (Liquid) เป็นต้น สามารถตั้งค่าเตือน Low Alarm หรือ High Alarm ด้วยเสียงที่ดังมากกว่า 80dB เหมาะสำหรับการตรวจสอบไอระเหย แก๊สรั่ว ในพื้นที่ปฎิบัติงาน

  • 1) ช่วงการวัด 0 ~ 50% LEL
  • 2) ความละเอียด 0.1% LEL
  • 3) ค่าผิดพลาด ≤5% F · S
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากผู้ผลิต
  ฿9,000.00 ฿7,500.00

  AS8907 ตรวจวัดแก๊ส Carbon Monoxide CO ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เคมี เหมืองถ่านหิน โลหะ การผลิตกระดาษ ดับเพลิง อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอและอุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าของแท้ คุณภาพสูง

  • 1) ช่วงการวัด 0 ~ 1,000 ppm
  • 2) ความละเอียด 1 ppm
  • 3) สัญญาณด้วยเสียงดังมากกว่า 80 db
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  ฿9,600.00 ฿8,000.00

  เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน Oxygen Meter รุ่น AR8100 ใช้เพื่อตรวจจับความเข้มข้นของออกซิเจน ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซออกซิเจน เช่น วัดปริมาณออกซิเจนบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน วัดปริมาณออกซิเจนสำหรับพนักงานดับเพลิง สินค้าคุณภาพสูง

  • 1) ช่วงการวัด 0 ~ 25%
  • 2) ความละเอียด 0.1%
  • 3) ค่าผิดพลาด ≤± 1.5% F · S
  • 4) เวลาตอบสนอง <15 วินาที
  • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿10,200.00 ฿8,500.00

  HT-1805 เป็นเครื่องแบบ 4 in 1 ใช้ตรวจวัด Oxygen และ  Carbon Monoxide และ Hydrothion และ Combustible Gas มี Alarm เมื่อปริมาณแก๊สเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ ตัวเครื่องจะแจ้งเตือนด้วย ระบบเสียง แสง และการสั่น มาพร้อมจอ LCD  พร้อมด้วยไฟ backlight ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกแม้ในที่แสงน้อย สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) ช่วงการวัด O2: 0 ~ 30%, ความละเอียด: 0.1%
  • 2) ช่วงการวัด LEL: 0 ~ 100%, ความละเอียด: 1%
  • 3) ช่วงการวัด H2S: 0 ~ 500 PPM, ความละเอียด: 1 PPM
  • 4) ช่วงการวัด CO: 0 ~ 9999 PPM, ความละเอียด: 1 PPM
  ฿10,200.00 ฿8,500.00

  AS8802 เครื่องมือวัดแก๊สที่ติดไฟได้ Combustable Gas Meter จาก Smartsensor ใช้เพื่อตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ไวไฟและเป็นพิษ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับพกพาไปใช้ส่วนบุคคลและสามารถพบได้ในสถานที่ต่างๆ

  • 1) ช่วงการวัด 0 ~ 100% LEL
  • 2) ความละเอียด 1%
  • 3) รองรับสัญญาณเตือนเมื่อแก๊สต่ำหรือสูงกว่าที่ตั้งไว้
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿10,440.00 ฿8,700.00

  HT-2008 จอ LED แสดงผลลัพธ์พร้อมกันทั้งปริมาณก๊าซ CO2 อุณหภูมิและความชื้น จอ LED แสดงผลลัพธ์พร้อมกันทั้งปริมาณก๊าซ CO2 อุณหภูมิและความชื้น สามารถติดตั้งบนผนังหรือโต๊ะทำงานได้ เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในโรงเรียน อาคารสำนักงาน เรือนกระจก โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล

  1. ช่วงการวัด:
   1. ความเข้มข้นของ Carbon Dioxide : 0-9999PPM
   2. อุณหภูมิ: -10 ℃ ~ 100 ℃
   3. ความชื้น: 0-99.9% RH
  2. ความแม่นยำในการวัด:
   1. ความเข้มข้นของก๊าซ Carbon Dioxide: ± 70PPM
   2. อุณหภูมิ: ± 1.5 ℃
   3. ความชื้น: ± 3%
  ฿11,400.00 ฿9,500.00

  AS8902 วัดแก๊สที่ติดไฟได้ใช้และเป็นพิษ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เครื่องวัดถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับการตรวจสอบไอระเหย แก๊สรั่ว ในพื้นที่ปฎิบัติงาน

  • 1) ช่วงการวัดก๊าซ 0-100% LEL
  • 2) ความละเอียด 1%
  • 3) เสียงเตือนระดับแก๊สด้วยเสียงดัง 80 db
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿12,000.00 ฿10,000.00

  AS8903 เครื่องวัดก๊าซ CO Carbon Monoxide และไฮโดรเจนซัลไฟด์แบรนด์ Smart Sensor สามารถตรวจจับความเข้มข้นและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงปริมาณก๊าซที่เกินได้

  • 1) ช่วงการวัดก๊าซ Carbon Monoxide 0 ถึง 1,000 ppm (CO)
  • 2) ช่วงการวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ 0 ถึง 500 ppm (H2S)
  • 3) ความแม่นยำ ± 5% (F.S) หรือ  ± 10ppm
  • 3) สัญญาณเตือนเสียงสูงถึง 80dB
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿12,000.00 ฿10,000.00

  ST8900 เป็นเครื่องตรวจวัดแก๊สหลายชนิดได้แก่ใช้ตรวจวัดแก๊สออกซิเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์และแก๊สติดไฟ มี Alarm เมื่อปริมาณแก๊สเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ โดยที่เสียง Alarm ดังประมาณ 80 dB 

  • 1) ย่านการวัด O2: 0~30% VOL และ CO : 0~999 PPM และ H2S : 0~500 PPM และ LEL Gas : 0~100%
  • 2) ความละเอียด: 0.1% 
  • 3) เสียงสัญญาณเตือนเสียงและแสง เสียงปลุกดังสูงสุด 80 db 
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿12,600.00 ฿10,500.00

  เครื่องวัดออกซิเจน Oxygen Meter รุ่น AS8801 เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนแบบพกพาเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน รตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซโดยใช้เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมด้วยความไวที่ยอดเยี่ยม

  • 1) ช่วงการวัด 0 ~ 30% VOL
  • 2) ความละเอียด 0.1%
  • 3) สัญญาณเตือนไฟ Alarm เสียงปลุกสูงสุด 80 db
  • 4) คุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿13,800.00 ฿11,500.00

  GM8806 เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนีย ใช้หลักการทดสอบทางไฟฟ้าเคมีเพื่อหาแอมโมเนียในอากาศ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมี การทำเหมืองถ่านหิน การควบคุมอัคคีภัย การโยธา การสื่อสาร อาหารและสัตว์ปีก ตรวจสอบหาของแอมโมเนียในสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยของคนงาน 

  • 1) ช่วงการวัด 0 – 100ppm
  • 2) ความละเอียด 1PPM
  • 3) ข้อผิดพลาดสูงสุด 50ppm
  • 4) เวลาตอบสนอง ≤120วินาที
  ฿14,400.00 ฿12,000.00

  AR8500 ใช้เพื่อตรวจแอมโมเนีย Ammonia (NH³) อุปกรณ์ชนิดนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและสามารถพบได้ในสถานที่ต่างๆ เช่นบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและอาจจะใช้ในการดับเพลิง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) ย่านการวัด 0-100 ppm
  • 2) ด้วยความละเอียด 0.1 ppm
  • 3) ค่าความถูกต้อง ±2%
  • 4) เสียงเตือนที่ความดัง 80 dB
  • 5) สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿14,400.00 ฿12,000.00

  BH-50 Series แบบ 1 Channel ใช้ตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซในอากาศ เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับก๊าซต่างๆ ในเวลาเดียวกัน โดยจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อความเข้มข้นของก๊าซถึงหรือเกินระดับที่ตั้งไว้

  • 1) แหล่งจ่ายไฟ: AC220V ± 10% 50Hz
  • 2) กำลังไฟฟ้า: ≤10W
  • 3) อินพุตสัญญาณ: 4 ~ 20mA และ RS485
  • 4) เอาต์พุต RS485 (MODBUS)
  ฿14,400.00 ฿12,000.00

  AR8500 ใช้เพื่อตรวจแอมโมเนีย Ammonia (NH³) อุปกรณ์ชนิดนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและสามารถพบได้ในสถานที่ต่างๆ เช่นบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและอาจจะใช้ในการดับเพลิง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) ย่านการวัด 0-100 ppm
  • 2) ด้วยความละเอียด 0.1 ppm
  • 3) ค่าความถูกต้อง ±2%
  • 4) เสียงเตือนที่ความดัง 80 dB
  • 5) สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿15,000.00 ฿12,500.00

  เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน Oxygen Meter รุ่น AS8901 เป็นเครื่องวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนแบบพกพา เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของออกซิเจนได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมการทำงาน ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซออกซิเจนเช่นวัดปริมาณออกซิเจนบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน วัดปริมาณออกซิเจนสำหรับพนักงานดับเพลิงเป็นต้น

  • 1) ช่วงการวัด 0 ~ 30% VOL
  • 2) ความละเอียด 0.1%
  • 3) เสียงเตือนดังสูงสุด 80 db
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿17,400.00 ฿14,500.00

  AS8904 วัดแก๊ส Carbon Dioxide Meter จาก Smartsensor  สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) ย่านการวัด 350-9999 ppm
  • 2) ด้วยความละเอียด 1 ppm
  • 3) แจ้งเตือนด้วยเสียงดังสูงสุด 80 db
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿17,400.00 ฿14,500.00

  AS8906 เครื่องตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีย่านการวัด 0-20 ppm มีความละเอียด 1 ppm ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) ช่วงการวัด 0 ~ 20 ppm
  • 2) ความละเอียด 1 ppm
  • 3) เสียงปลุกดังสูงสุด 80 db
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿17,400.00 ฿14,500.00

  AS8909 วัดก๊าซไฮโดรเจน Hydrogen meter จาก Smartsensor  ตัวเครื่องออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย มีความทนทานสูง Hydrogen meter จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) ย่านการวัด 0-1000 ppm
  • 2) มีความละเอียด 1 ppm
  • 3) เสียงปลุกดังสูงสุด 80 db
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿18,000.00 ฿15,000.00

  สำหรับวัดก๊าซ Carbon Dioxide CO2 แบรนด์ SmartSensor รุ่น AR8200  หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่และมีสัญญาณเตือนด้วยเสียง 80dB สามารถตรวจจับก๊าซที่มีปริมาณมากเกินกำหนดและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงปริมาณก๊าซที่เกิน 

  • 1) ย่านวัด 350 ถึง 9999 ppm
  • 2) ด้วยความถูกต้อง ± 30 PPM
  • 3) เวลาตอบสนอง ~ 90 วินาที
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿18,000.00 ฿15,000.00

  เครื่องควบคุมแก๊ส (Gas control panel) แบบ 2 Channel BH-50 Series ส่งสัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียงเมื่อความเข้มข้นของก๊าซถึงหรือเกินระดับที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อเตือนและสามารถสั่งการพัดลมระบายอากาศหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการระเบิด

  • 1) แบบ 2 Channel
  • 2) แหล่งจ่ายไฟ: AC220V ± 10% 50Hz
  • 3) ใช้พลังงานไฟฟ้า: ≤10W
  • 4) อินพุตสัญญาณ: 4 ~ 20mA และ RS485
  ฿19,200.00 ฿16,000.00

  AS8900 เป็นเครื่องตรวจวัดแก๊สหลายชนิดได้แก่ Oxygen และ Carbon Monoxide และ Hydrothion และแก๊สติดไฟได้ Combustible Gas  มี Alarm เมื่อปริมาณแก๊สเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ โดยที่เสียง Alarm ดังประมาณ 80 dB เครื่องวัดถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิด (Explosion-proof) 

  • 1) ช่วงการวัด: O2: 0 ~ 30%, CO: 0 ~ 999 PPM, H2S: 0 ~ 500 PPM, ก๊าซที่ติดไฟได้: 0 ~ 100% LEL
  • 2) ความละเอียด: 0.1% 
  • 3) สัญญาณเตือนสูงสุด 80 db
  • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿20,400.00 ฿17,000.00

  BH-50 Series ระบบควบคุมแก๊สใช้สำหรับตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซในอากาศ ระบบสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับก๊าซต่างๆ ในเวลาเดียวกัน มีสัญญาณ Output RS485 

  • 1) แบบ 4 Channel
  • 2) แหล่งจ่ายไฟ: AC220V ± 10% 50Hz
  • 3) ใช้พลังงานไฟฟ้า: ≤10W
  • 4) อินพุตสัญญาณ: 4 ~ 20mA และ RS485
  ฿22,800.00 ฿19,000.00

  AR8600L เครื่องตรวจวัดแก๊ส Formaldehyde (CH2O หรือ HCHO) มีเสียงเตือนที่ความดัง 80 dB อุปกรณ์ชนิดนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและสามารถพบได้ในสถานที่ต่างๆ 

  • 1) ช่วงการวัด 0 ~ 5 PPM
  • 2) ความละเอียด 0.01PPM
  • 3) ค่าความผิดพลาด ± 10 PPM
  • 4) เวลาตอบสนอง T90 <120 วินาที
  • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿24,000.00 ฿20,000.00

  BH-60 Series Cl2 สำหรับตรวจวัดแก๊สคลอรีน Chlorine (Cl2) โดยมีช่วงการวัด 0-20ppm ด้วยความถูกต้อง ±5% (F.S) Response Time ≤30s ใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแก็ส Gas Controller แบรนด์ Bosean ได้ทุกรุ่น คุณภาพสูงเกรดป้องกันการระเบิด: Exd ⅡC T6 Gb ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) ช่วงการวัดคลอรีน (Cl2) 0-20ppm
  • 2) ความแม่นยำ ± 5% (FS)
  • 3) เวลาตอบสนอง ≤30วินาที
  • 4) เกรดป้องกันการระเบิด: Exd ⅡC T6 Gb
  ฿24,000.00 ฿20,000.00

  Hydrogen gas H2 แบบติดตั้งรุ่น BH-60 Series มีช่วงการวัด 0-1000ppm ด้วยความถูกต้อง ±5% (F.S) Response Time ≤60s ใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแก๊ส Gas Controller แบรนด์ Bosean ได้ทุกรุ่นป้องกันการระเบิด

  • 1) ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ช่วง 0-1000ppm
  • 2) ความแม่นยำ ± 5% (FS)
  • 3) เวลาตอบสนอง ≤60วินาที
  • 4) แหล่งจ่ายไฟ: DC24V ± 10%
  • 5) 4 ~ 20mA และ RS485
  ฿24,000.00 ฿20,000.00

  BH-60 Series PH3 เครื่องวัดก๊าซฟอสฟีน Phosphine ย่านการวัด 0-2000ppm ด้วความแม่นยำ ±5% (F.S) และมี Response Time ≤25s ใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแก๊ส Gas Controller แบรนด์ Bosean ได้ทุกรุ่น ป้องกันการระเบิด

  • 1) ช่วงการวัดฟอสฟีน 0-2000ppm
  • 2) ความแม่นยำ ± 5% (FS)
  • 3) เวลาตอบสนอง: <30S
  • 4) 4 ~ 20mA และ RS485
  ฿24,000.00 ฿20,000.00

  BH-60 Series O2 Oxygen เป็นเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนในอากาศ มี Response Time ≤15s ใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแก๊ส Gas Controller แบรนด์ Bosean ได้ทุกรุ่น ป้องกันการระเบิด

  • 1) ออกซิเจน (O2) ช่วง 0-30% ปริมาตร
  • 2) ความแม่นยำ ± 5%
  • 3) เวลาตอบสนอง≤15วินาที
  • 4) เกรดป้องกันการระเบิด: Exd ⅡC T6 Gb
  • 5) 4 ~ 20mA และ RS485
  ฿24,000.00 ฿20,000.00

  BH-60 Series LEL วัดแก๊สที่ติดไฟได้ Combustable Gas มีช่วงการวัด 0-100%LEL ด้วยความถูกต้อง ±5% (F.S) Response Time ≤5s ใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแก๊ส Gas Controller แบรนด์ Bosean ได้ทุกรุ่น ป้องกันการระเบิด

  • 1) ช่วง LEL แก๊สที่ติดไฟได้: 0-100% LEL
  • 2) ความแม่นยำ ± 5% (FS)
  • 3) เวลาตอบสนอง ≤5วินาที
  • 4) 4 ~ 20mA และ RS485
  ฿24,000.00 ฿20,000.00

  BH-60 Series CO เป็นครื่องวัดแก๊ส Carbon Monoxide มีช่วงการวัด 0-1000ppm ด้วยความถูกต้อง ±5% (F.S) Response Time ≤25s ใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแก๊ส Gas Controller แบรนด์ Bosean ได้ทุกรุ่น ป้องกันการระเบิด

  • 1) ช่วงการวัด CO 0-1000ppm
  • 2) ความแม่นยำ ± 5% (FS)
  • 3) เวลาตอบสนอง ≤25วินาที
  • 4) 4 ~ 20mA และ RS485
  Showing 1–40 of 51 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th