เครื่องวัดความดังเสียง

เครื่องวัดความดังเสียง (Sound Level Meter) ใช้สำหรับการวัดเสียงโดยที่เสียงเดินทางผ่านอากาศ ซึ่งเครื่องวัดจะมีไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศที่เกิดจากคลื่นเสียงและเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า (โวลต์ V) ซึ่งเครื่องวัดความดังเสียงสามารถแปลงสัญญาณไฟฟ้าไปเป็นความดังเสียงในหน่วยเดซิเบล dB ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เครื่องวัดเสียงโดยทั่วไปจะสามารถเลือกโหมดการวัดเป็น dBA และ dBC ได้โดยที่ Decibel A (dBA) ใช้สำหรับวัดความดังเสียงที่ตอบสนองของหูมนุษย์ต่อเสียงรบกวนระหว่างความถี่ 500 Hz ถึง 6 kHz สำหรับ Decibel C (dBC) ที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับการวัดระดับความดังของเสียงสูงสุด (Peak Sound Pressure level)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

Showing all 16 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th