เครื่องวัดความหนืด

เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) เป็นเครื่องมือสำหรับที่ใช้วัดค่าความหนืดของของเหลว ใช้หลักการวัดจากแรงต้านทานที่เกิดขึ้นจากความหนืดและความหนืดสัมพัทธ์ของของเหลว หน่วยของการวัดความหนืดที่นิยมใช้ได้แก่หน่วย cP หรือ mPa.s โดยที่ 1 cP = 1 mPa·s (อ่านว่า one millipascal-second) เครื่องวัดความหนืดนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับของเหลวต่างๆ สามารถใช้วิเคราะห์ความหนืดของตัวอย่างที่เป็น น้ำมัน น้ำนม ยา สี กาว น้ำยาง อาหาร เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

Showing all 8 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th