เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง (Lux Meter) เป็นอุปกรณ์ที่วัดความสว่างของแสงในสถานที่ทำงาน โรงงานอุตสาหกรรหน่วยของแสง (SI Unit) คือ Lux (ลักซ์) และหน่วย ฟุตแคนเดิล (Foot candle) ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ยังมีหน่วย phot (ph) และ nox (nx) ซึ่งไม่เป็นที่นิยมใช้ เครื่องวัดแสงจะวัดปริมาณของแสงโดยใช้เซ็นเซอร์รับแสง Photometric sensor (Silicon diode) และเครื่องวัดจะเปลี่ยนค่าทางๆ ไฟฟ้าเป็นค่าความสว่างและแสดงผลบนหน้าจอ เครื่องวัดแสงเหมาะสำหรับการตรวจสอบแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

Showing all 15 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th