EC pH meter

EC pH meter คุณภาพสูง ราคาถูก

ที่เรียกกันว่าเครื่องวัดค่า pH และ EC (การนำไฟฟ้า) หรือเครื่องวัดหลายพารามิเตอร์ เป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้สำหรับตรวจวัดทั้ง pH และ EC ของสารละลายไปพร้อมๆ กัน มิเตอร์เหล่านี้มักใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการเกษตร การปลูกพืชไร้ดิน การทดสอบคุณภาพน้ำ

เครื่องวัด pH EC

เครื่องวัด pH EC แบบ 2 IN 1 คุณภาพสูง

การระบุลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมเช่นแหล่งน้ำ จะมีประโยชน์ โดยการวัดค่า pH และค่าการนำไฟฟ้า (EC) โดยที่ pH คือการวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำหรือดิน ค่าการนำไฟฟ้า (EC) คือการวัดวัสดุที่ละลายในสารละลายที่เป็นน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถของวัสดุในการนำกระแสไฟฟ้าผ่านวัสดุนั้น

ดีโอมิเตอร์

ดีโอมิเตอร์ (DO Meter) คุณภาพสูงราคาถูก

เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในของเหลว ซึ่งโดยทั่วไปคือน้ำ การตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำมีความสำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพน้ำ

Showing 7–75 of 340 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th