DO meter หลักการ

เข้าใจ DO meter หลักการสำคัญในการวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

ออกซิเจนที่ละลายน้ำ (Dissolved oxygen) หมายถึงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ความเข้มข้นแสดงเป็นปริมาณออกซิเจนต่อหน่วยปริมาตร และมีหน่วยเป็น มก./ลิตร ในทางชีววิทยา ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการหายใจของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ และยังทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดเซอร์ทางเคมีอีกด้วย

 

ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิของน้ำ ความเค็ม ความดันบรรยากาศ ฯลฯ และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น

DO meter หลักการ

หลักการเบื้องหลังเครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ (DO) คือการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในของเหลว ซึ่งโดยทั่วไปคือน้ำ วิธีการตรวจวัดออกซิเจนละลายที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดคือการใช้เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี โดยเฉพาะเซ็นเซอร์โพลาโรกราฟิก ภาพรวมหลักการทำงานมีดังนี้:

(1) วิธีเซลล์กัลวานิก (Galvanic cell method)

ทำงานโดยใช้หลักการที่เรียกว่าไฟฟ้าเคมี ใช้อิเล็กโทรดและปฏิกิริยาเคมีเพื่อวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ อิเล็กโทรดโดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ไวต่อออกซิเจนเช่นอิเล็กโทรดแพลทินัมหรือทอง อิเล็กโทรดจุ่มอยู่ในน้ำที่กำลังทดสอบ และจ่ายแรงดันไฟฟ้าผ่านอิเล็กโทรด

 

เมื่อออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำออกซิเจนจะลดลงที่บริเวณผิวอิเล็กโทรด การลดลงของออกซิเจนที่ผิวอิเล็กโทรดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ เครื่องวัดสามารถคำนวณความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในหน่วยมิลลิกรัม/ลิตรหรือ ppm โดยการวัดกระแสไฟฟ้า

(2) วิธีโพลาโรกราฟี (Polarographic method)

โครงสร้างเซ็นเซอร์เกือบจะเหมือนกับวิธีเซลล์กัลวานิก อิเล็กโทรดเคาน์เตอร์คือซิลเวอร์คลอไรด์ และอิเล็กโทรดที่ใช้งานคือทองหรือแพลทินัม เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า 0.5–0.8 V ระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสอง ออกซิเจนที่ซึมผ่านเมมเบรนจะเริ่มต้นปฏิกิริยารีดักชันบนอิเล็กโทรดที่ทำงาน ส่งผลให้กระแสจำกัดโพลาโรกราฟิกไหลซึ่งเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของออกซิเจน วิธีการนี้จะวัดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำตามค่าปัจจุบันนี้

(3) การไตเตรท Winkler

เมื่อใช้การไทเทรต Winkler เพื่อกำหนดความเข้มข้นของ DO จะต้องใช้รีเอเจนต์ด้วย รีเอเจนต์จะก่อตัวเป็นสารประกอบที่เป็นกรด ซึ่งจะถูกไตเตรทด้วยสารเคมีที่ทำให้เป็นกลางในกระบวนการ เมื่อการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นความเข้มข้นของ DO จะถูกวัดโดยการสังเกตจุดที่เกิดการเปลี่ยนสี

 

เป็นวิธีที่แม่นยำอย่างมากจึงเหมาะสำหรับใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียที่ประเมินความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ DO ตามธรรมชาติ:

ปัจจัยทางธรรมชาติหลายประการอาจส่งผลต่อระดับออกซิเจนที่ละลายน้ำได้ ได้แก่:

 • 1.สิ่งมีชีวิตในน้ำ (DO ต่ำ = สิ่งมีชีวิตในน้ำมากขึ้น และใช้ออกซิเจนมากขึ้)
 • 2.ระดับการสลายตัว (กระบวนการสลายตัวใช้ออกซิเจน ส่งผลให้ DO น้อยลง)
 • 3.ประเภทของแหล่งน้ำ (ลำธารที่ไหลจะละลายออกซิเจนมากกว่าน้ำนิ่ง)
 • 4.ระดับความสูงเท่ากับ DO น้อยลง

 

อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ การสังเคราะห์ด้วยแสง และความเค็ม ล้วนส่งผลต่อความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

สินค้าราคาถูกจำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th หรือ   Line:@neonics   ดูรายเอียด DO Meter คุณภาพสูง

สินค้า DO meter รุ่นแนะนำ

AMT08

AMT08 เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลาย ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต การสอบเทียบทำได้โดยการสอบเทียบกับอากาศ (Saturation) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ย่านการวัดค่า DO ระหว่าง 0.0~19.9mg/L (ppm)
 • 2.ด้วยค่าความถูกต้อง ±0.5 mg/L
 • 3.สามารถวัดค่าอุณหภูมิ
 • 3.กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP57
AMT07

AMT07 เครื่องวัดคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลาย ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต การสอบเทียบทำได้โดยการสอบเทียบกับอากาศ (Saturation) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) Range DO: 0~20.00 mg/L
 • 2) Accuracy DO: ±0.2 + 1digit
AR8010

AR8210 เหมาะสำหรับการวัดออกซิเจนในน้ำเช่นคุณภาพน้ำของทะเลสาบหรือลำธารสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำได้แก่ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ปลาและการประมงประเภทต่างๆ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ สินค้าคุณภาพสูง มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด: 0.00 ~ 20.00 mg/L (ppm)
 • 2) ความละเอียด: 0.1 mg/L
 • 3) ความถูกต้อง: ± 0.4 mg/L
 • 4) สายวัดยาว 1 เมตร เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
 • 5) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
AZ86031

AZ86031 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบ 6 IN1 รุ่น 1 หน้าจอ LCD แสดงค่าการวัดพร้อมกันทั้ง 4ค่า เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดค่า DO 0.00-30.00 ppm (mg/L) และ 0.0 ถึง 199% (ความแม่นยำ DO ± 3%)
 • 2.ช่วงการวัด pH 2.00-12.00 pH (ความแม่นยำ± 0.1 pH)
 • 3.ช่วงการวัด EC 0 ถึง 150.0 mS/cm
 • 4.ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 150ppt

HI9147 ออกแบบมาเพื่อให้มีความแม่นยำและความถูกต้อง การสอบเทียบแบบ Manual หนึ่งจุด การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ มีการชดเชยความเค็มและระดับความสูง (Altitude) HI9147 ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต

 • 1.ย่านวัด 0.0 – 50.0 ppm (mg/L) และ 0.0 – 600.0% sat
 • 2.ความละเอียด 0.1 mg/L (ppm) และ1% saturation
 • 3.ด้วยความถูกต้อง ±1%
 • 4.พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
HI98193

HI98193 ที่ออกแบบมาสำหรับครบทุกความต้องการใช้งานสำหรับมืออาชีพเพื่อการวัดค่า Dissolved oxygen (DO) และค่า BOD และความดันบรรยากาศพร้อมกับการวัดอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 มีฟังก์ชั่นชดเชยความเค็ม (Salinity compensation)

 • 1.ย่านการวัด 0-50 ppm และ 600% SAT
 • 2.ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD)
 • 3.Oxygen Uptake Rate (OUR)
 • 4.Specific Oxygen Uptake Rate (SOUR)
 • 5.ใบรับรอง Certificate of Calibration

ความแม่นยำของเครื่องวัด

เราสามารถตรวจสอบความแม่นยำจากใบรับรอง Certificate of Calibration เครื่องมือวัดชนิดนี้ใช้งานง่ายและแม่นยำมั่นใจการทำงานที่ง่ายดายและเชื่อถือได้ทุกครั้ง สินคุณภาพสูงหลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 

สินค้าราคาถูกจำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th หรือ Line:@neonics

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th