EC pH meter

EC pH meter คุณภาพสูง ราคาถูก

ที่เรียกกันว่าเครื่องวัดค่า pH และ EC (การนำไฟฟ้า) หรือเครื่องวัดหลายพารามิเตอร์ เป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้สำหรับตรวจวัดทั้ง pH และ EC ของสารละลายไปพร้อมๆ กัน มิเตอร์เหล่านี้มักใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการเกษตร การปลูกพืชไร้ดิน การทดสอบคุณภาพน้ำ

เครื่องวัด pH EC

เครื่องวัด pH EC แบบ 2 IN 1 คุณภาพสูง

การระบุลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมเช่นแหล่งน้ำ จะมีประโยชน์ โดยการวัดค่า pH และค่าการนำไฟฟ้า (EC) โดยที่ pH คือการวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำหรือดิน ค่าการนำไฟฟ้า (EC) คือการวัดวัสดุที่ละลายในสารละลายที่เป็นน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถของวัสดุในการนำกระแสไฟฟ้าผ่านวัสดุนั้น

ดีโอมิเตอร์

ดีโอมิเตอร์ (DO Meter) คุณภาพสูงราคาถูก

เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในของเหลว ซึ่งโดยทั่วไปคือน้ำ การตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำมีความสำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพน้ำ

ปัจจัยที่มีผลต่อค่า DO

ปัจจัยที่มีผลต่อค่า DO (Dissolved Oxygen)

ออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) ได้อธิบายปริมาณของโมเลกุลออกซิเจน (O2) ที่ละลายในน้ำ ออกซิเจนที่ละลายน้ำได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์ และปัจจัยทางธรรมชาติ เช่นความเค็มและอุณหภูมิและสิ่งมีชีวิตในน้ำมากเกินไปอาจส่งผลต่อระดับ DO มนุษย์ยังส่งผลต่อระดับ DO ในน้ำ

DO meter หลักการ

เข้าใจ DO meter หลักการสำคัญในการวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

ออกซิเจนที่ละลายน้ำ (Dissolved oxygen) หมายถึงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ความเข้มข้นแสดงเป็นปริมาณออกซิเจนต่อหน่วยปริมาตร และมีหน่วยเป็น มก./ลิตร ในทางชีววิทยา ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการหายใจของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ และยังทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดเซอร์ทางเคมีอีกด้วย

DO meter online

DO meter online สำหรับควบคุมออกซิเจนในน้ำ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำในของเหลว (โดยทั่วไปคือน้ำ) อย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ เครื่องวัดเหล่านี้มักใช้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานต่างๆ ซึ่งการรักษาระดับออกซิเจนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ คุณสมบัติและฟังก์ชันที่สำคัญ

Showing 7–50 of 340 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th