BRANNAN

  ฿2,200.00 ฿1,200.00

  สินค้ารุ่น 31/141/0 แบรนด์ Brannan เทอร์มอมิเตอร์ตรวจอุณหภูมิแบบอนาล็อกมีก้านวัดอุณหภูมิปลายแหลมทำจากสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว) มีปลอกไว้เก็บก้านวัด ป้องกันอันตรายจากปลายแหลม มีที่เหน็บกระเป๋าเสื้อ ขนาดความยาวเท่าปากกา มี 3 รุ่น แบ่งตามช่วงอุณหภูมิ สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงอุณหภูมิ: -40℃ ~ 70 ℃
  2. หัววัดสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว)
  3. สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ
  ฿2,200.00 ฿1,200.00

  สินค้ารุ่น 31/141/0 แบรนด์ Brannan เครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์แบบอนาล็อกมีก้านวัดปลายแหลมทำจากสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว) มีปลอกไว้เก็บก้านวัด ป้องกันอันตรายจากปลายแหลม มีที่เหน็บกระเป๋าเสื้อ ขนาดความยาวเท่าปากกา มี 3 รุ่น แบ่งตามช่วงอุณหภูมิ สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงอุณหภูมิ: -40℃ ~ 70 ℃
  2. หัววัดสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว)
  3. สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ
  ฿2,200.00 ฿1,300.00

  31/143/0 แบรนด์ Brannan เทอร์โมมิเตอร์แบบอนาล็อกมีก้านวัดปลายแหลมทำจากสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว) มีปลอกไว้เก็บก้านวัด ป้องกันอันตรายจากปลายแหลม มีที่เหน็บกระเป๋าเสื้อ ขนาดความยาวเท่าปากกา มี 3 รุ่น แบ่งตามช่วงอุณหภูมิ สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด: -10℃ ~ 110 ℃
  2. หัววัดสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว)
  3. สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ
  ฿2,200.00 ฿1,300.00

  สินค้ารุ่น 31/143/0 แบรนด์ Brannan เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบอนาล็อกมีก้านวัดปลายแหลมทำจากสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว) มีปลอกไว้เก็บก้านวัด ป้องกันอันตรายจากปลายแหลม มีที่เหน็บกระเป๋าเสื้อ ขนาดความยาวเท่าปากกา มี 3 รุ่น แบ่งตามช่วงอุณหภูมิ สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด: -10℃ ~ 110 ℃
  2. หัววัดสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว)
  3. สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ
  ฿2,200.00 ฿1,350.00

  สินค้ารุ่น 31/144/0 แบรนด์ Brannan เทอร์มอมิเตอร์ตรวจวิเคราะห์อุณหภูมิแบบอนาล็อกมีก้านวัดปลายแหลมทำจากสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว) มีปลอกไว้เก็บก้านวัด ป้องกันอันตรายจากปลายแหลม มีที่เหน็บกระเป๋าเสื้อ ขนาดความยาวเท่าปากกา มี 3 รุ่น แบ่งตามช่วงอุณหภูมิ สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด: 0℃ ~ 250 ℃
  2. หัววัดสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว)
  3. สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ
  ฿2,200.00 ฿1,350.00

  สินค้ารุ่น 31/144/0 แบรนด์ Brannan เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอนาล็อกมีก้านวัดปลายแหลมทำจากสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว) มีปลอกไว้เก็บก้านวัด ป้องกันอันตรายจากปลายแหลม มีที่เหน็บกระเป๋าเสื้อ ขนาดความยาวเท่าปากกา มี 3 รุ่น แบ่งตามช่วงอุณหภูมิ สินค้าเทอร์โมมิเตอร์วัดความร้อนคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัด: 0℃ ~ 250 ℃
  2. หัววัดสแตนเลส ขนาด 4 มม. ยาว 130 มม. (5 นิ้ว)
  3. สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ
  ฿2,200.00 ฿1,500.00

  Brannan เครื่องวัดแบบดิจิตอลและวัดความชื้นสัมพัทธ์มีหน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลา พร้อมๆกัน ได้มีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เทอร์โมมิเตอร์นี้สามารถวัดได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor (ใช้ Probe) 

  1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้:
   1. Indoor: -10 ถึง 50 °C
   2. Outdoor: -50 ถึง 70 °C (ใช้สายวัด Probe)
  2. ช่วงความชื้น: 20 ถึง 99% RH
  3. ความแม่นยำของอุณหภูมิ: ± 1 °C
  4. ความแม่นยำของความชื้น: ± 5% RH
  5. สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025
  ฿2,200.00 ฿1,500.00

  Brannan เทอร์มอมิเตอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ มีหน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลา พร้อมๆกัน ได้มีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลาย สามารถวัดได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor (ใช้ Probe) 

  1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้:
   1. Indoor: -10 ถึง 50 °C
   2. Outdoor: -50 ถึง 70 °C (ใช้สายวัด Probe)
  2. ช่วงความชื้น: 20 ถึง 99% RH
  3. ความแม่นยำของอุณหภูมิ: ± 1 °C
  4. ความแม่นยำของความชื้น: ± 5% RH
  5. สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025
  ฿2,200.00 ฿1,500.00

  Brannan วัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ มีหน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลา พร้อมๆกัน ได้มีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลาย สามารถวัดได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor (ใช้ Probe) 

  1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้:
   1. Indoor: -10 ถึง 50 °C
   2. Outdoor: -50 ถึง 70 °C (ใช้สายวัด Probe)
  2. ช่วงความชื้น: 20 ถึง 99% RH
  3. ความแม่นยำของอุณหภูมิ: ± 1 °C
  4. ความแม่นยำของความชื้น: ± 5% RH
  5. สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025
  Showing all 9 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th