DRAWELL

เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿47,000.00 ฿37,000.00

DW-110MW เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น หน่ายการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content

 1. Max Capacity 110 กรัม
 2. ความละเอียดแสดงผล 0.01g
 3. แหล่งความร้อนหลอดฮาโลเจน
 4. ช่วงวัดความชื้น 0.0% -100.0% (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
 5. ความแม่นยำความชื้น 0.2%
฿47,000.00 ฿37,000.00

DW-110MW เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น หน่ายการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content

 1. Max Capacity 110 กรัม
 2. ความละเอียดแสดงผล 0.01g
 3. แหล่งความร้อนหลอดฮาโลเจน
 4. ช่วงวัดความชื้น 0.0% -100.0% (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
 5. ความแม่นยำความชื้น 0.2%
฿48,000.00 ฿40,000.00

DW-105MW เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น

 1. Max Capacity 110 กรัม
 2. ความละเอียดแสดงผล 0.005g
 3. แหล่งความร้อนหลอดฮาโลเจน
 4. ช่วงวัดความชื้น 0.00% -100.00% (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
 5. ความแม่นยำความชื้น 0.2%
฿54,000.00 ฿40,000.00

DW-105MW เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น

 1. Max Capacity 110 กรัม
 2. ความละเอียดแสดงผล 0.005g
 3. แหล่งความร้อนหลอดฮาโลเจน
 4. ช่วงวัดความชื้น 0.00% -100.00% (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
 5. ความแม่นยำความชื้น 0.2%
฿49,200.00 ฿41,000.00

NDJ-5S ใช้ระบบประมวลผลไมโครโปรเซสเซอร์ 16 บิทเพื่อควบคุมการทำงาน ปรับความเร็วรอบของการหมุนได้ 4 ระดับได้แก่ 6rpm, 12rpm, 30rpm, 60rpm (รอบ/นาที) จอแสดงผล LCD แสดงระดับ Viscosity ความเร็ว แรงบิด นิยมนำมาใช้วัดในน้ำมันปิโตเลี่ยม ยา สี สารเคลือบ เครื่องสำอางและวัตถุอื่นๆ เป็นต้น ใช้งานง่าย ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 20 ~ 100,000 mPa·s (cP)
 • 2) ความเร็วในการหมุนปรับความเร็วได้ 4 ระดับ 6-12-30-60 (RPM)
 • 3) แกนหมุน (รหัส L1, L2, L3, L4) มากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ค่าผิดพลาด ± 1% 
฿70,000.00 ฿65,000.00

NDJ-8S จอแสดงผล LCD ระบบ Blue screen แสดงความหนืด, ความเร็วในการหมุน แรงบิด นิยมนำมาใช้วัดในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันปิโตเลี่ยม ยา สี สารเคลือบ เครื่องสำอางและวัตถุอื่นๆ ใช้งานง่าย ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 20 ~ 200,000 mPa · s (cP)
 • 2) ความเร็วปรับได้ 4 ระดับ 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 (RPM)
 • 3) แกนหมุน (รหัส L1, L2, L3, L4) มากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ความแม่นยำ ± 1%
฿150,000.00 ฿86,000.00

LVDV-1 แกนหมุน 4 เบอรให้เลือกตามการใช้งาน ความเร็วรอบของโรเตอร์ 0.1 ~ 99.9 RPM (รอบ/นาที) จอแสดงผล LCD แสดง Viscosity ความเร็วในการหมุน แรงบิด อุณหภูมิ (มาพร้อม RTD Temperature Probe สำหรับวัดอุณหภูมิ) เหมาะสำหรับใช้ในน้ำมันปิโตเลี่ยม ยา สี สารเคลือบ เครื่องสำอางและอื่นๆ เป็นต้น

 • 1) ช่วงการวัด 12 ~ 6,000,000 mPa·s (cP)
 • 2) ปรับความเร็วในการหมุนอิสระ 0.1 ~ 99.9 รอบต่อนาที
 • 3) จำนวนแกนหมุนรหัส L1, L2, L3, L4 ที่ติดตั้งมากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ความแม่นยำ ± 1% ในการใช้งาน
฿116,700.00 ฿98,000.00

RVDV-1 ย่านการวัด 80-40,000,000 mPa.S มีความแม่นยำ ±1% จอแสดงผล LCD วัดอุณหภูมิด้วย RTD Temperature Probe เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมปิโตเลี่ยม ยา สี สารเคลือบ เครื่องสำอางและด้านอาหารอื่นๆ เป็นต้น ใช้งานง่าย ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 80 ~ 40,000,000 mPa·s (cP)
 • 2) ความเร็วในการหมุน 0.1 ~ 99.9 (RPM)
 • 3) แกนหมุนรหัส R2, R3, R4, R5, R6, R7 มากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ความแม่นยำ ± 1%
฿129,600.00 ฿108,000.00

HBDV-1 เป็นเครื่องวัด Viscosity ในของเหลวมีแกนหมุน 6 ขนาดให้เลือกตามการใช้งาน ความเร็วรอบของโรเตอร์อิสระจอแสดงผล LCD ระบบ ความหนืด ความเร็ว แรงบิดและอุณหภูมิ (มาพร้อม RTD Temperature Probe สำหรับวัดอุณหภูมิ) เป็นที่นิยมใช้ในน้ำมันปิโตเลี่ยม ยา สี สารเคลือบ เครื่องสำอางและวัตถุอื่นๆ เป็นต้นใช้งานง่าย ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 640 ~ 320,000,000 mPa·s 
 • 2) ปรับความเร็วในการหมุนอย่างอิสระ 0.1 ~ 99.9 (RPM)
 • 3) แกนหมุนพิเศษรหัส R2, R3, R4, R5, R6, R7 มากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ความแม่นยำ ± 1%
฿181,200.00 ฿151,000.00

LVDV-2 ควบคุมการทำงานใช้ระบบประมวลผลไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 16 บิท จอแสดงผล LCD แสดงค่าความหนืด ความเร็วในการหมุน แรงบิด อุณหภูมิ มาพร้อม RTD Temperature Probe นิยมนำมาใช้วัดในยา สี สารเคลือบ เครื่องสำอางและวัตถุอื่นๆ เป็นต้น สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 6 ~ 6,000,000 mPa·s (cP)
 • 2) ความเร็วในการหมุน 0.1 ~ 200 รอบต่อนาที
 • 3) จำนวนแกนหมุนรหัส L1, L2, L3, L4 ที่ติดตั้งมากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ความแม่นยำ ± 1%
฿201,600.00 ฿168,000.00

RVDV-2 ใช้ระบบประมวลผลไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 16 บิทเพื่อควบคุมการทำงาน ความเร็วรอบของโรเตอร์ 0.1-200 RPM จอแสดงผล LCD ใช้งานง่ายให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 40 ~ 40,000,000 mPa·s (cP)
 • 2) ความเร็วในการหมุน 0.1 ~ 200 (RPM)
 • 3) แกนหมุน R2, R3, R4, R5, R6, R7 มากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ความแม่นยำ ± 1%
฿206,400.00 ฿172,000.00

HBDV-2 เป็นเครื่องวัดความหนืดมีระบบประมวลผลไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 16 บิทเพื่อควบคุมการทำงานแกนหมุน 6 เบอรให้เลือกตามการใช้งานใช้งานง่าย ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด 320 ~ 320,000,000 mPa·s (cP)
 • 2) ความเร็วในการหมุน 0.1 ~ 200 (RPM)
 • 3) แกนหมุน R2, R3, R4, R5, R6, R7 มากับผลิตภัณฑ์
 • 4) ความแม่นยำ ± 1%
Showing all 12 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th