HTI

฿18,000.00 ฿12,000.00

HT-02 เป็นกล้องอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 60X60 pixels ใส่ SD Card (MAX 4G) รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล BMP เป็นกล้องสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรมขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. จอแสดงผลขนาด 2.4 นิ้ว
 2. ความละเอียดจอแสดงผล: 60 * 60 พิกเซล
 3. ความละเอียดของภาพ: 0.3 ล้านพิกเซล
 4. ช่วงอุณหภูมิ: -20 ℃ถึง 300 ℃
 5. ความแม่นยำในการวัด: ± 2% หรือ ± 2 ℃
 6. ปรับค่า Emissivity ได้ระหว่าง: 0.1-1.0
 7. การจัดเก็บภาพการ์ด SD Card (4G)
 8. รูปแบบไฟล์: BMP
฿14,400.00 ฿12,000.00

HT-02 เป็นกล้องอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 60X60 pixels ใส่ SD Card (MAX 4G) รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล BMP เป็นกล้องสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรมขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. จอแสดงผลขนาด 2.4 นิ้ว
 2. ความละเอียดจอแสดงผล: 60 * 60 พิกเซล
 3. ความละเอียดของภาพ: 0.3 ล้านพิกเซล
 4. ช่วงอุณหภูมิ: -20 ℃ถึง 300 ℃
 5. ความแม่นยำในการวัด: ± 2% หรือ ± 2 ℃
 6. ปรับค่า Emissivity ได้ระหว่าง: 0.1-1.0
 7. การจัดเก็บภาพการ์ด SD Card (4G)
 8. รูปแบบไฟล์: BMP
฿20,400.00 ฿17,000.00

HT-04 เป็นกล้องอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 220X160 pixels รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg  มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรมขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. จอแสดงผลขนาด 2.4 นิ้ว
 2. ความละเอียดภาพ 220X160 pixels
 3. ช่วงอุณหภูมิ: -20 ℃ถึง 300 ℃
 4. ความแม่นยำในการวัด: ± 2% หรือ ± 2 ℃
 5. ปรับค่า Emissivity ได้ระหว่าง: 0.1-1.0
฿20,400.00 ฿17,000.00

HT-04 เป็นกล้องอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 220X160 pixels รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg  มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรมขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. จอแสดงผลขนาด 2.4 นิ้ว
 2. ความละเอียดภาพ 220X160 pixels
 3. ช่วงอุณหภูมิ: -20 ℃ถึง 300 ℃
 4. ความแม่นยำในการวัด: ± 2% หรือ ± 2 ℃
 5. ปรับค่า Emissivity ได้ระหว่าง: 0.1-1.0
฿22,000.00 ฿19,000.00

HT-A1เ ป็นกล้องอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 220X160 pixels รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg  มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรมขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. หน้าจอ LCD ขนาด 2.4 นิ้ว TFT HD
 2. ความละเอียดภาพ 220X160 pixels
 3. ช่วงอุณหภูมิ: -20 ℃ถึง 300 ℃
 4. ความแม่นยำในการวัด: ± 2% หรือ ± 2 ℃
 5. ปรับค่า Emissivity ได้ระหว่าง: 0.1-1.0
฿22,000.00 ฿19,000.00

HT-A1 เป็นกล้องอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 220X160 pixels รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg  มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรมขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. หน้าจอ LCD ขนาด 2.4 นิ้ว TFT HD
 2. ความละเอียดภาพ 220X160 pixels
 3. ช่วงอุณหภูมิ: -20 ℃ถึง 300 ℃
 4. ความแม่นยำในการวัด: ± 2% หรือ ± 2 ℃
 5. ปรับค่า Emissivity ได้ระหว่าง: 0.1-1.0
฿22,800.00 ฿20,000.00

HT-18 เป็นกล้องเทอร์โมอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อนในแบบเรียลไทม์ ย่านการวัด -20℃-550℃ ความแม่นยำ ±2.5%/±2.5℃ หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 220X160 pixels มีหน่วยความจำภายในขนาด 4Gb รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg และสามารถปรับค่า Emissivity (0.1~1.00) ตามวัตถุ เพื่อความแม่นยำ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ท USB

 1. ความละเอียดภาพอินฟราเรด: 220 × 160
 2. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -20 ~ 550 °C
 3. ความแม่นยำในการวัด: ± 2.5 °หรือ± 2.5%
 4. ปรับค่า Emissivity: ปรับจาก 0.1 เป็น 1.00
 5. จัดเก็บข้อมูล: 4Gb ในตัวเครื่อง
 6. รูปแบบภาพ: JPG
฿26,000.00 ฿20,000.00

HT-18 เป็นกล้องเทอร์โมอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อนในแบบเรียลไทม์ ย่านการวัด -20℃-550℃ ความแม่นยำ ±2.5%/±2.5℃ หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 220X160 pixels มีหน่วยความจำภายในขนาด 4Gb รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg และสามารถปรับค่า Emissivity (0.1~1.00) ตามวัตถุ เพื่อความแม่นยำ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ท USB

 1. ความละเอียดภาพอินฟราเรด: 220 × 160
 2. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -20 ~ 550 °C
 3. ความแม่นยำในการวัด: ± 2.5 °หรือ± 2.5%
 4. ปรับค่า Emissivity: ปรับจาก 0.1 เป็น 1.00
 5. จัดเก็บข้อมูล: 4Gb ในตัวเครื่อง
 6. รูปแบบภาพ: JPG
฿32,400.00 ฿27,000.00

HT-19 ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 320X240 pixels มีหน่วยความจำภายในขนาด 8Gb รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg และสามารถปรับค่า Emissivity (0.1~1.00) ตามวัตถุ เพื่อความแม่นยำ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ท USB มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรม สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. จอแสดงผล: หน้าจอสี LCD ขนาด 3.2 นิ้ว
 2. ความละเอียด: 320 * 240
 3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -20 ℃ -300 ℃
 4. ความแม่นยำในการวัด: ± 2 ℃
 5. สามารถปรับค่า Emissivity: 0.1-1.0
฿32,400.00 ฿27,000.00

HT-19 ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 320X240 pixels มีหน่วยความจำภายในขนาด 8Gb รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg และสามารถปรับค่า Emissivity (0.1~1.00) ตามวัตถุ เพื่อความแม่นยำ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ท USB มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรม สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. จอแสดงผล: หน้าจอสี LCD ขนาด 3.2 นิ้ว
 2. ความละเอียด: 320 * 240
 3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -20 ℃ -300 ℃
 4. ความแม่นยำในการวัด: ± 2 ℃
 5. สามารถปรับค่า Emissivity: 0.1-1.0
฿40,000.00 ฿36,000.00

HT-A9 เป็นกล้องอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 320X240 pixels รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wifi มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรมขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. ความละเอียดภาพ 320X240 pixels
 2. ช่วงอุณหภูมิ: -20 ℃ถึง 300 ℃
 3. ความแม่นยำในการวัด: ± 2% หรือ ± 2 ℃
 4. ปรับค่า Emissivity ได้ระหว่าง: 0.1-1.0
 5. เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wifi
฿40,000.00 ฿36,000.00

HT-A9 เป็นกล้องอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 320X240 pixels รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wifi มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรมขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. ความละเอียดภาพ 320X240 pixels
 2. ช่วงอุณหภูมิ: -20 ℃ถึง 300 ℃
 3. ความแม่นยำในการวัด: ± 2% หรือ ± 2 ℃
 4. ปรับค่า Emissivity ได้ระหว่าง: 0.1-1.0
 5. เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wifi
฿60,000.00 ฿55,000.00

HT-H8 เป็นกล้องอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 384×288 pixels รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wifi มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรมขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. ความละเอียดภาพ 384×288 pixels
 2. ช่วงอุณหภูมิ: -20 ℃ถึง 550 ℃
 3. ความแม่นยำในการวัด: ± 2% หรือ ± 2 ℃
 4. ปรับค่า Emissivity ได้ระหว่าง: 0.1-1.0
 5. เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wifi
 6. สามารถปรับโฟกัสได้ตามต้องการ
฿60,000.00 ฿55,000.00

HT-H8 เป็นกล้องอินฟาเรดซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและการถ่ายภาพความร้อน หน้าจอ LCD ความละเอียดการแสดงผล 384×288 pixels รูปไฟล์ภาพที่บันทึกเป็นนามสกุล jpg เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wifi มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดความร้อนในงานฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหรรมขายราคาถูก ส่งทั่วไทย

 1. ความละเอียดภาพ 384×288 pixels
 2. ช่วงอุณหภูมิ: -20 ℃ถึง 550 ℃
 3. ความแม่นยำในการวัด: ± 2% หรือ ± 2 ℃
 4. ปรับค่า Emissivity ได้ระหว่าง: 0.1-1.0
 5. เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wifi
 6. สามารถปรับโฟกัสได้ตามต้องการ
Showing 21–34 of 34 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th