OEM

฿3,000.00 ฿2,500.00

วัดความหวาน Brix Refractometer 0-10%Brix  รุ่น RHB-10ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 0-10% Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน Brix: 0 ถึง 10% Brix
 • 2) ความละเอียด 0.1% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.1% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual 
฿3,000.00 ฿2,500.00

Brix Refractometer 0-20%Brix  รุ่น RHB-20ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 0-20%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ในตัว เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน Brix: 0 ถึง 20% Brix
 • 2) การอ่านค่าขั้นต่ำ: 0.1% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.1% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual
฿3,120.00 ฿2,600.00

SM6236E วัดความเร็วรอบเป็นได้ทั้งแบบสัมผัสกับชิ้นงานและไม่สัมผัส (Contact and Non-contact Tachometer) แสดงผลดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถวัดค่าความเร็วรอบในการหมุนที่แน่นอนผ่านกระบวนการสุ่มตัวอย่างแสง สะท้อน ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษทนทานต่อแรงกระแทก พกพาสะดวก สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ย่านการวัด 2.5 – 99,999RPM (Non-contact)
 2. ย่านการวัด 0.5 – 19,999RPM & 0.05 to 1,999.9 m/min (Contact)
 3. ระยะการวัด 50mm-500mm
฿3,240.00 ฿2,700.00

Brix Refractometer 0-32%Brix รุ่น RHB-32ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 0-32%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ในตัว เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน: 0 ถึง 32% Brix
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: 0.2% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.2% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) : 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual 
฿3,240.00 ฿2,700.00

Brix Refractometer 0-50%Brix รุ่น RHB-50ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 0-50%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัด Brix: 0 ถึง 50% Brix
 • 2) ค่าแสดงผลขั้นต่ำ: 0.5% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.5% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual 
฿3,240.00 ฿2,700.00

Brix Refractometer 28-62%Brix รุ่น RHB-62ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 28-62%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน Brix: 28-62% Brix
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: 0.2% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.2% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual
฿3,240.00 ฿2,700.00

Brix Refractometer 45-82%Brix รุ่น RHB-82ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 45-82%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน Brix: 45-82% Brix
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: 0.5% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.5% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบ Manual
฿3,240.00 ฿2,700.00

Brix Refractometer 0-90%Brix รุ่น RHB-90ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีย่านการวัด 0-90%Brix ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของความหวานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 • 1) ย่านการวัดความหวาน: 0-90% บริกซ์
 • 2) สเกลขั้นต่ำ: 0.5% Brix
 • 3) ความถูกต้อง: 0.5% Brix
 • 4) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 5) การสอบเทียบแบบ Manual
฿3,500.00 ฿2,700.00

Paper Moisture Meter รุ่น MD-916 เป็นเครื่องมือวัดความชื้นของกระดาษได้แก่ Carton, Copperplate paper, Writing paper และกระดาษชนิดอื่นๆ มีย่านการวัดวามชื้น 2%-40% ความแม่นยำ 0.5% ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 

 1. จอแสดงผล: จอ LCD ขนาดใหญ่
 2. ช่วงการวัดความชื้น: 2% -40%
 3. ความแม่นยำ: 0.5%
 4. ความละเอียด: 1%
 5. สามารถเก็บค่า
฿3,200.00 ฿2,800.00

ไมโครคาลิปเปอร์ย่านการวัด 5-30 mm ( ltem No. 452-105 ) ด้วยความละเอียด 0.001mm มีความแม่นยำในการวัด ±0.005mm เป็นเครื่องมือวัดละเอียดนิยมใช้ในการวัดความกว้างยาวหรือหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กและต้องการความละเอียดสูง ชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก สำหรับงานเกี่ยวกับเครื่องกล เครื่องจักร หรือชิ้นส่วนงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม สินค้าคุณภาพสูง ราคาย่อมเยาว์

 1. วัสดุสแตนเลส
 2. ช่วงการวัด 5 ถึง 30 มิลลิเมตร
 3. ความแม่นยำ ±0.005 มิลลิเมตร
 4. ความละเอียด: 0.01mm
 5. น้ำหนัก: 246g
฿3,500.00 ฿3,000.00

ไมโครคาลิปเปอร์ระบบเมตริก (มิลลิเมตร) ย่านการวัด 25-50 mm (ltem No. 452-110) ด้วยความละเอียด 0.001mm มีความแม่นยำในการวัด ±0.005mm เป็นเครื่องมือวัดละเอียดนิยมใช้ในการวัดความกว้างยาวหรือหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กและต้องการความละเอียดสูง ชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก สำหรับงานเกี่ยวกับเครื่องกล เครื่องจักร หรือชิ้นส่วนงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม สินค้าคุณภาพสูง ราคาย่อมเยาว์

 1. วัสดุสแตนเลส
 2. ช่วงการวัด 25 ถึง 50 มิลลิเมตร
 3. ความแม่นยำ ±0.005 มิลลิเมตร
 4. ความละเอียด: 0.01mm
 5. น้ำหนัก: 246g
฿4,000.00 ฿3,100.00

DT2236B Contact and Non-contact Tachometer 2 IN 1 เป็นเครื่องวัดได้ทั้งแบบสัมผัสกับชิ้นงานและไม่สัมผัส (Contact and Non-contact Tachometer) การออกแบบที่กะทัดรัดและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

 1. ย่านวัด 2.5RPM – 99,999RPM (Non-contact)
 2. ย่านวัด 0.5RPM – 19,999RPM
 3. ความแม่นยำ ±0.05%
 4. ระยะการวัดระหว่าง 50mm-500mm
฿4,000.00 ฿3,100.00

DT2236E Contact and Non-contact Tachometer 2 IN 1 เป็นเครื่องวัดได้ทั้งแบบสัมผัสกับชิ้นงานและไม่สัมผัส (Contact and Non-contact Tachometer) การออกแบบที่กะทัดรัดและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

 1. ย่านวัด 2.5RPM – 99,999RPM (Non-contact)
 2. ย่านวัด 0.5RPM – 19,999RPM
 3. ความแม่นยำ ±0.05%
 4. ระยะการวัดระหว่าง 50mm-500mm
฿3,740.00 ฿3,200.00

REBS-32ATC ย่านวัด 0-32บริกซ์ และความเค็ม 0-28% สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

 • 1) ย่านวัด 0-32บริกซ์ และความเค็ม 0-28% 
 • 2) ค่าแสดงผลขั้นต่ำ: 0.2% Brix
 • 3) ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) 10 ° C ~ 30 ° C
 • 4) การสอบเทียบแบบ Manual 
฿4,000.00 ฿3,300.00

ไมโครคาลิปเปอร์ระบบเมตริก (มิลลิเมตร) สำหรับการวัดความลึกย่านการวัด 0-100 mm ความละเอียด: 0.01 มม เป็นเครื่องมือวัดละเอียดนิยมใช้ในการวัดความลึกหรือความหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กและต้องการความละเอียดสูง ชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก สำหรับงานเกี่ยวกับเครื่องกล เครื่องจักร หรือชิ้นส่วนงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม สินค้าคุณภาพสูง ราคาย่อมเยาว์ 

 1. ช่วงการวัด 0 ถึง 100 มิลลิเมตร
 2. ความละเอียด: 0.01 มม.
฿4,000.00 ฿3,500.00

สำหรับวัดภายใน (วัดใน) ย่านการวัด 50-75 mm (ltem No. 452-115) ด้วยความละเอียด 0.001mm มีความแม่นยำในการวัด ±0.005mm เป็นเครื่องมือวัดละเอียดนิยมใช้ในการวัดความกว้างยาวหรือหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กและต้องการความละเอียดสูง ชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก สำหรับงานเกี่ยวกับเครื่องกล เครื่องจักร หรือชิ้นส่วนงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เป็นสินค้าคุณภาพสูง ราคาย่อมเยาว์

 1. วัสดุสแตนเลส
 2. ช่วงการวัด 50 ถึง 75 มิลลิเมตร
 3. ความแม่นยำ ±0.005 มิลลิเมตร
 4. ความละเอียด: 0.01mm
 5. น้ำหนัก: 246g
฿5,000.00 ฿3,500.00

PH117M เป็นเครื่องวัดค่า pH EC TDS หรือที่เรียกว่าเครื่องวัด 4 ใน 1 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดพารามิเตอร์คุณภาพน้ำหลายตัวในเครื่องเดียว สายวัดยาวประมาณ 1 เมตร จุ่มวัดลงในตู้ปลา หรืองานด้าไฮโดรโปนิกส์เป็นต้น

 1. ช่วงการวัด: PH: 0.00 ~ 14.00pH
 2. ช่วงการวัด EC: 0.00 ~ 19.99 mS/cm
 3. ช่วงการวัด TDS: 10 ~ 9990ppm
฿4,500.00 ฿3,500.00

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในดิน EC Soil Meter และอุณหภูมิดิน หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ข้อมูลการวัดที่ชัดเจนและรวดเร็ว การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ การปลูกเรือนกระจก การปลูกสวน การปลูกในไร่นา ห้องปฏิบัติการ การเกษตร การปลูกกระถาง ฯลฯ

 1. ช่วงการวัด EC 0.00-10.00 mS/cm
 2. ความละเอียด 0.01mS/cm
 3. ความถูกต้อง ±3% F.S
 4. สอบเทียบ 1413 uS/Cm One Point
฿4,500.00 ฿3,600.00

RHS-35ATC เครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหาร น้ำปลา น้ำปลาร้า โดยสามารถอ่านค่าได้จาก Scale โดยมีหน่วยเป็น %  โดยมีความหมายคือ g/100g (กรัมต่อ100กรัม) และ g/100 mL (กรัมต่อ100 มิลลิลิตร)

 1. ย่านการวัด 0-35% 
 2. ความละเอียดการอ่านค่า 0.5%
 3. ความแม่นยำ ±0.5%
 4. ออกใบรับรอง Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่าย)
฿5,400.00 ฿4,500.00

Honey Moisture รุ่น RHF-25ATC มีย่านการวัด 13 ถึง 25% ด้วยค่าผิดพลาด ±1% เหมาะสำหรับวัดความชื้นในน้ำผึ้ง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารอาหาร เครื่องดื่ม ใช้งานง่ายและแม่นยำมั่นใจการทำงานที่ง่ายดายและเชื่อถือได้ทุกครั้ง สินคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ช่วงการวัดความชื้นน้ำผึ้ง: 13% -25%
 2. ความละเอียด: 0.1%
 3. หนักและน้ำหนักเบาด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียม
 4. ง่ายต่อการโฟกัสและปรับเทียบ
Showing 21–40 of 56 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th